Čas v naší časoprostorové rovině existuje proto, abychom mohli lépe vnímat naše pokroky a tvoření. Má nám pomoci se lépe zaměřit a jasněji si uvědomovat náš posun v tom, co sami sobě dovolíme a připustíme.

Mnoho lidí však bere čas jako vládce nad jejich životy a přisuzují času mnohem větší sílu, než má.

Myslí si, že čas stojí za tím, že jejich fyzická těla chátrají a jednoho dne musí z tohoto světa odejít. Pod tíhou tohoto vnímání se celý život stresují pod vlivem myšlenky, že na všechno mají málo času. Na takový způsob uvažování je navázáno nejedno lidské neštěstí, nedorozumění a pocit nedostatku.

Tento program se předává z generace na generaci a již maličké děti jsou trénované s tím, že mají velmi omezený čas na hraní a na to, aby dosáhly toho, co by je v životě těšilo. Pod tíhou omezeného času si jsou nuceni pak během pár let vybírat školu, kterou nechtějí studovat, práci, která je nenaplňuje a partnera, který stojí daleko od místa, o kterém sní. A protože dál žijí pod tíhou rychle ubíhající času, nemají ani čas nechtěné věci změnit a vyměnit.

 

článek 2

 

Na těchto stránkách velmi často mluvíme a píšeme o Vortexu.

Vortex je místo bez vlivu času.

Do Vortexu se dostáváte ve chvíli, kdy cítíte radost, nadšení, vášeň a skutečnou lásku.

Vortex je místem, které obsahuje vibraci vaší rozšířené, nefyzické části a z Vortexu přichází okamžitá manifestace. Vše toto stojí mimo pojetí času.

Dostat se do Vortexu je možné jen v okamžiku, kdy stojíte mimo „čas“ .

Jinými slovy radost, nadšení, vášeň a láska přichází ve chvíli, kdy na čas zapomenete. Přicházejí z místa stojící mimo čas. Tedy, pozitivní emoce a tudíž vibrace v souladu s vaším Zdrojem je oddělená od času.

 

Negativní emoce jsou naopak v úzkém spojení s vnímáním nedostatku času.

A vibrace, pocházející z těchto negativně zaměřených myšlenek vás dostává mimo vaše sladění s vaší rozšířenou nefyzickou bytostí, která je vaší větší částí. Tudíž vnímání času jako něčeho, co vás omezuje, co má nadvládu, vás odděluje od vaše přirozeného dobra.

 

článek 3

 

Když jdete cestou záměrného tvůrce, první co víte, že pro manifestaci vašich přání musíte najít místo, ve kterém nabízíte stejnou vibraci vašeho snu.

Musíte tedy žít tento sen před tím, než se vám fyzicky zhmotní.

A v tomto okamžiku vstupujete do míst, která jsou mimo běžné lidské pojetí času. To, co se ostatním zdá z jejich místa mimo Vortex jako „budoucnost“ tedy něco, co není v jejich současnosti, vy musíte cítit jako to, co existuje právě TEĎ. Tudíž spojujete čas současný a budoucí ve stejném bodě. Je to jediný způsob, jak získat nehmotné vize do hmotné reality.

Jinými slovy vystupujete z nevědomého kolektivního vnímání času a pomocí pozitivních emocí vcházíte do bezčasové zóny, kde se nachází vaše větší nefyzická část zvaná Zdroj, nebo Vyšší Já (vnitřní bytost). Někdo do takového místa vstupuje častěji, někdo velmi zřídka.

Čím více cítíte pozitivní emoce, tím více stojíte mimo vnímání času.

 

A na to reaguje vaše fyzické tělo, které vždy odpovídá na to, jak se cítíte a kde při tom stojíte.

Zde je také klíč k tomu, jak zůstat mladí, či jak omládnout. A subjektivní vnímání času v tom hraje velmi významnou roli.

K tomu, jak programovat tělo prostřednictvím individuálního vnímání času slouží nevědomě opakované věty, slova, myšlenkové programy a s tím vším spojené (podvědomě naučené) emoce.

 

„Nemám čas, nemá dost času, potřebuji více času, tlačí mě čas, potřebuji zastavit čas,….

 

Tato na první pohled neškodná, ale hojně vyslovovaná slovní spojení programují vaše fyzické tělo k tomu, aby vám dalo pocítit, co znamená „nemít čas“. Ono vám musí vytvořit podmínky proto, abyste mohli zakusit zkušenost, kterou vibrujete.

Slova vám poskytují vibraci (protože jste se od mala naučili vyslovovat slova dohromady s vibrací, kterou ve spojení se slovy vyzařovalo vaše okolí) a na vibraci reaguje Vesmír i vaše fyzické tělo, jež vám poskytují příležitost prožít chtěnou (i když nevědomě) zkušenost.

 

Další slova, která jsou hluboce spojená s pojetím času jsou „zkoušet-pokusit“.

Když tato slova používáte, vždy se díváte do předu k něčemu, co se teprve bude odehrávat. Uvědomujete si „kdo jste teď“ a vnímáte rozdíl mezi tím, „kým budete“, když se o něco pokusíte, což vytváří pohyb v čase. Současně s tím nabízíte vibraci toho, že to, co budete „zkoušet“, nebo o co se „pokusíte“, v přítomnosti postrádáte. Nabízíte vibraci nedostatku, opaku toho, co chcete. Takto se vzdalujete vibračně od svého přání a současně s tím stojíte v nevědomém pojímání času, kterým se programujete.

Pokud tedy něco „zkusíte“ či se o něco chcete „pokusit“…požadovaný výsledek se vám bude vzdalovat. Zapátrejte, nebo buďte pozorní k tomu, v jaké spojitosti slovo „pokusím se-zkusím“ nejčastěji používáte a jak jste, co se tohoto konkrétního tématu týká, úspěšní.

 

článek 5

 

Když opustíte pojem času, tak vše, o co jste se pokoušeli, co jste si chtěli zasloužit, je dávno s vámi právě teď.

 

Vnímání času je založené na pozorování zkušeností druhých lidí. Většina lidí sleduje druhé a výsledky pozorování aplikuje na sebe. Když vidí a slyší okolí mluvit o čase, stárnutí, o pocitech s tím spojených…mají tendenci toto pozorování aplikovat i na sebe. A tak v TEĎ prožívají a manifestují ubíhající čas. Sledují příznaky druhých a zaměřením jejich pozornosti lákají tuto vibrační podstatu do svých životů. Zákon přitažlivosti pracuje vždy přesně.

Podle pravidla…kam směřujete pozornost, tam to roste.

 

Proto směřování pozornosti na ubíhající čas, nedostatek času, bude všem zúčastněným přitahovat podobnou vibrační podstatu, která zákonitě končí – opuštěním fyzické existence z důvodu nedostatku času.

 

Já Jsem Marie

Záměrný Stvořitel Svého Života

www.jajsem.com

 

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png