Přijala: Anthea, 8. 3. 2019

Často se ptáte, jak žít své Nebe na Zemi. Mnozí z vás jej žijí, avšak pociťují zklamání z toho, že v tomto stavu nejsou tak často, jak by si přáli. Rádi bychom rozšířili váš náhled na toto téma, neboť vidíme, že zde stále převažuje lineární a duální vnímání, které vás zbytečně udržuje v cyklech pochybností a zklamání z nenaplněných představ a očekávání.

Nebe na Zemi je stav vědomí. Je to stav vědomí, v němž cítíte radost, lehkost, pocit plynutí, velmi časté synchronicity, ale také stav bezpodmínečného přijetí jakýchkoli pocitů, které se vynořují z podvědomí, ve schopnosti dát svým prožitkům volný prostor a důvěru, bez potřeby zasahovat do nich předčasně myslí, neboť v tomto stavu vědomí je strach nahrazen důvěrou – prožitkem, že vše je v pořádku takové, jaké to je.

Nebe na Zemi je stav vědomí a paralelní realita, která koexistuje v krystalické mřížce Země spolu s dalšími paralelními realitami, jako je např. 3D Matrix, astrální světy, kosmické bytosti, strážci Země, apod.

VE SKUTEČNOSTI NENÍ NEBE A ZEMĚ ODDĚLENÉ,
VŠE SE NACHÁZÍ V JEDNOM BODĚ ,,TADY A TEĎ” NA SPIRÁLE EXISTENCE. ZÁLEŽÍ POUZE NA VAŠEM (NE)VĚDOMÉM ZAMEŘENÍ POZORNOSTI, JAKOU VRSTVU REALITY PRÁVĚ PROŽÍVÁTE JAKOŽTO PRAVDU.

V průběhu života na Zemi procházíte množstvím paralelních světů – stavů vědomí, mezi nimiž přeskakujete pomocí prožívání cyklů přírody, kdy se vaše vibrace střídavě snižují a zvyšují. Tím se ladíte na různé sféry bytí a zakoušíte rozmanitost Stvoření.

JE PROTO ZCELA PŘIROZENÉ, ŽE VE STAVU VĚDOMÍ NEBE NA ZEMI NEŽIJETE PERMANENTNĚ.

Velmi se vám uleví, když si uvědomíte, že LINEÁRNÍ vývoj (,,..to už mám zpracované”, ,,už jsem na nějaké úrovni..”) je ILUZÍ, neboť cokoli, co prožíváte, je CYKLICKÝM střídáním frekvencí STAVU VĚDOMÍ, vázaných na konkrétní PARALELNÍ REALITY.

JAKMILE ROZPUSTÍTE ROZDĚLOVÁNÍ NA ,,NAHOŘE A DOLE” VE SVĚTLE VAŠÍ DIAMANTOVÉ MULTIDIMENZIONÁLNÍ PODSTATY, VAŠE SCHOPNOST BDĚLOSTI A ROZLIŠOVÁNÍ VELMI ZESÍLÍ A VY TAK BUDETE SCHOPNI UVĚDOMOVAT SI, V JAKÉ PARALELNÍ REALITĚ-STAVU VĚDOMÍ SE PRÁVĚ NACHÁZÍTE, JAK JEJÍ ZÁKONY OVLIVŇUJÍ VAŠE MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ A PŘEDEVŠÍM, UVĚDOMÍTE SI SVOU SÍLU ROZHODOVAT SE V ,,TADY A TEĎ”, KAM ZAMĚŘÍTE TOK VAŠÍ ENERGIE-POZORNOSTI A ČÍM SE NECHÁTE OVLIVNIT.

Protože v každé paralelní realitě platí jiné zákony bytí, můžete pozorovat, že když jste naladění na 3D, vaše myšlenky a emoce ovlivňuje strach a vidíte kolem sebe mnohá omezení, zatímco v naladění na realitu Nebe na Zemi pociťujete důvěru a místo překážek vidíte příležitosti a možnosti.

Nezapomínejte, že Gaia je svého druhu experimentální prostor v tom smyslu, že na sobě hostí obrovskou diverzitu bytostí a světů, není to jednotný vesmír.

Když se mluví o radostném plynutí ve stavu Nebe na Zemi, může vznikat mylná domněnka, že se vás v tomto stavu bytí přestanou týkat veškeré výzvy života a tzv. negativní zkušenosti.

PŘIJMETE-LI FAKT, ŽE DUALITA ZKUŠENOSTÍ JE ZÁKLADNÍM ZÁKONEM EVOLUCE NA ZEMI A JEDINÉ, CO SE MĚNÍ, JE VAŠE SCHOPNOST LADIT SE NA RŮZNÉ STAVY VĚDOMÍ, KTERÉ OVLIVŇUJÍ VÁŠ PŘÍSTUP K ŽIVOTU, VELMI SE VÁM ULEVÍ A VAŠE DUŠE PŘESTANE SVÁDĚT POMYSLNÝ BOJ S FYZICKOU REALITOU.

Mnozí z vás jsou stále naladěni na vyšší vizi Nebe na Zemi, tedy kompletní nahrazení paralelně existující reality Matrixu. Lidé se zcela zbytečně trápí tím, že nevidí výsledky svých vizí v realitě tak, jak by si představovali.

AKTUÁLNÍ STAV TRANSFORMACE VŠAK NENÍ O NAHRAZENÍ JEDNÉ REALITY DRUHOU, ALE O VÝVOJI DUŠÍ PROSTŘEDNICTVÍM STŘÍDAVÉHO PROŽÍVÁNÍ PARALELNÍCH REALIT.

Můžete zažívat stavy absoutní důvěry, radosti a schopnosti nechat věci vyvíjet se bez toho, aniž byste vše museli uchopit rozumem (stav Nebe na Zemi) a zároveň střídavě pocity strachu z neznámého, pochybností a propadů do zraněných částí duše (vědomí 3D reality/Matrixu).

Tyto reality mezi sebou nejen koexistují, ale také spolupracují, aby mohlo dojít k vyvažování energií na Zemi a zároveň díky vzájemnému protitlaku – tření mohla vzniknout třetí energie, nový tvůrčí princip. Proto se nebraňte kolísavému střídání vašich nálad, je to zcela přirozené a je to řízená součást procesu u každého jednoho z vás i v rámci celku.

Mnozí z vás žijí Nebe na Zemi čím dál častěji, avšak když přijde vibrační propad do 3D prožívání, je tomu tak proto, že je potřeba nahlédnout nějaké téma kolektivní úrovně a pomoci skrze vlastní prožitek rozpustit struktury strachu na ně vázané. Zároveň, stířdání vědomí 3D trénuje vašeho vnitřního tvůrce a pozorovatele, tedy schopnost udržet si vibraci vědomí nadhledu i v emočně a mentálně vypjatých energiích.

PTEJTE SE VŽDY V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU:
,,CO MI MŮJ AKTUÁLNÍ STAV VĚDOMÍ V TUTO CHVÍLI UMOŽŇUJE PROŽÍT / ZVĚDOMIT / ODPUSTIT / PŘIJMOUT / NOVĚ NAHLÉDNOUT?”

Přejeme Vám, nechť se rozpustí limitující přesvědčení ve vašem vnitřním vesmíru tak, ať do vás může vstoupit vaše multidimenzionální podstata, sjednocující veškeré zdánlivé rozpory ve vašich životech.

 

V úctě a podpoře
Strážci Akáši & Hvězdná Rodina

Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz

Zdroj: FB Diamanthea Diamond Light


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě