Víte, jaký vliv může mít hudba na naše zdraví, psychiku a naladění? Jakou hudbu se vyplatí poslouchat?

datum 21. 3. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Pomocí hudby můžeme vyjádřit své pocity, díky ní můžeme lépe procítit daný okamžik. Hudba je lék na duši i na tělo, má dozajista pozitivní účinky na naše zdraví. Časem je čím dál tím více různých hudebních žánrů a každý jiným způsobem ovlivňuje náš život. Pojďte se s námi podívat, co všechno hudba dokáže.

Bezpochyby můžeme říct, že hudba je nedílnou součástí života každého člověka. Hudba v nás vzbuzuje emoce, vzpomínky, posiluje paměť, fantazii i kreativitu. Představte si, že jste na koncertě vaší oblíbené kapely. Zkuste si vybavit veškeré pocity, emoce a vjemy, které jste v tu chvíli zažívali. Cítíte to? Každý momentálně prožívá něco jiného, někdo vzrušení, energii, jiný zase klid a relaxaci. Pocity z různých druhú hudby se liší, ale každá hudba nás dokáže ovlivnit.

Už L.N.Tolstoj kdysi řekl: Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo sdělovány člověku v hudbě a v tom je její síla a význam.

Historie

Hudba se objevuje již v dávných dobách. Narazíme na ni už v těch nejstarších bájích a mýtech různých kultur, které tvrdili, že hudba je darem z nebes. V té době lidé věřili, že hudební nástroje (lyra nebo historické crwth apod.) stvořili právě bohové. A jelikož ji bohové podle nich stvořili, pak také byla používána k promlouvání s Bohy.

Samozřejmě hudba měla i jiný účel, byla nedílnou součástí oslav vítězství, uměla dodat dostatek odvahy před bojem, ale také byla nástrojem k budování lásky a získání své vyvolené.

Své užití hudba měla i v pozdějších dobách, kdy se vyvíjely vědy jako matematika, fyzika atd. Třeba podle Aristotela s poslechem hudby přichází psychické uvolnění. Dokonce slavný Pythagoras používal hru na loutnu jako lék pro své žáky. Byl toho názoru, že matematické poměry mezi jednotlivými frekvencemi tónů stupnice představuji harmonii, podle které se řídí nejen nebeská tělesa, ale i zdraví a vnitřní život člověka.

Hudba a její moc

Jeden z největších vlivů hudby je ten, který ovládá naše tělesné rytmy. Kořeny ušních nervů jsou velmi bohatě rozmístěny po celém těle a mají bezpochyby nejvíce nervových propojení. Zvukové vlny rozkmitají ušní bubínek a pak přechází až do naší mysli jako různé vlastnosti, které my slyšíme.

Hudba má vliv na psychické rozpoložení, myšlení, názory, náladu, přesvědčení a nakonec na fyzické i psychické zdraví. Jelikož působí na puls i krevní tlak, srdeční tep a dýchání, dokáže napětí jak vyvolat, tak i uvolnit.

Hudba v duši

Byť se lidé snaží hudbu využívat k dobrým účelům, hudba může mít na člověka i negativní vliv. Dokáže evokovat špatné emoce a vzpomínky. Špatně zvolená hudba může mít za následek poškození čelního laloku, a tím může zhoršit morální zásady, snížit vůli člověka, zpřetrhá sociální vztahy nebo vyvolat nedostatek empatie atd.

Např. u rockové hudby stále nejsou zmapované účinky na člověka, nicméně někteří ji považují za satanův nástroj. Tyto důsledky však nejsou pravidlo, každý člověk hudbu vnímá jinak a na každého má jiný vliv.

Melodie velmi působí na duševní stránku, proto by měla být jemná a harmonická. Totiž harmonie má vliv na psychiku a intelekt. Aby na nás hudba měla příznivý dopad, rytmus by měl být na 1. a 3. dobu, protože to je přirozený rytmus srdce. Jestliže je rytmus statický, dá se dokonce použít i při hypnotizaci.

Muzikoterapie

Dnešní doba již zná účinky hudby na člověka a také je používá. Při léčbě psychiatrických pacientů se používá tzv. muzikoterapie. Je založena na tom, že jednotlivé tóny hudebních nástrojů mají vliv na vegetativní funkce (srdeční rytmus, motoriku, termoregulaci atd.) Také zmírňuje bolest, pocit úzkosti nebo strachu.

Navíc zvyšuje hladinu endorfinů, čímž navozuje dobré naladění. Vzhledem k tomu, že hudba je jakousi pomůckou komunikace, pomáhá i u případů, kde běžné lidské kontakty nefungují. Používá se jak poslech, tak tvorba hudby.

Samozřejmě její užití najdeme i v pediatrii nebo dětské psychiatrii, kde může pomoci při léčbě koktání, dyslektického čtení a psaní apod. Použití hudebních žánrů je různé a většinou se přihlíží k estetickým kritériím. Většinou není důležitý obsah díla, ale jeho schopnost bezprostředně působit.

Jakou hudbu poslouchat, aby plnila svůj účel?

Hudba je rozhodně velice individuální záležitostí. Na každého působí jinak a může vyvolat jiné emoce. Někteří odborníci však uznávají relaxační hudbu (pro někoho to může být magický harmonický uklidňující zvuk kantele a pro jiného jemné tóny klavíru) nebo autentické zvuky přírody (zpěv ptáků, déšť, šumění listí apod.). Tyto melodie, zvuky a tóny dokáží člověka uzdravit a vrátit ho zpět k přirozené a vrozené vyrovnanosti.

Individualita vlivu hudby se odráží i v tom, jakou hudbu posloucháme, při různých pocitech. Pokud máme radost, jsme plní energie, nebo ji naopak potřebujeme dobít, pak si možná pustíme nějakou rockovou hudbu, kde nás vtáhnou tóny moderní kytary či bubnů. Nebo si zvolíme pop, plný dobré nálady a radosti. To je ovšem už záležitost vkusu, pocitů a emocí.

Protože hudba velmi úzce souvisí s tancem, je důležité hudbu procítit nejen v hlavě, ale je dobré zapojit i tělo. Jakmile dáme do poslechu hudby i srdce, může to zvýšit naši motivaci a naše fyzické výkony (běh, posilování, tanec apod.).

Martin Balko

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě