V těle proudící krev umožňuje život na této pozemské úrovni. Její složení má vliv nejen na tělesné zdraví, ale i na duchovní vývoj. Protože je známo, že složení krve je převážně závislé na sestavě přijímaných pokrmů a nápojů, zaměří se přednášející hlavně na tuto oblast. Kromě chemického složení potravin upozorní i na působení v nich přítomných barev, význam vůní, vliv živlů a další souvislosti. Správně vyzařující krev napomáhá člověku na jeho cestě k sebezlepšení a podporuje to, aby směřoval ke skutečným hodnotám a dokázal rozpoznat svou duchovní podstatu.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png