Vhled z kolektivního pole vědomí: Proč se pracovníci světla rozcházejí?

views 3 146 datum 4. 9. 2019

Je mnoho bytostí ve Službě, které zapomínají na úlohu vztahů ve svých životech. Jak pracují na vibračním vzestupu jednotlivců a planety, ztrácejí ze zřetele své hlavní úkoly, které sem přišli prožít. Jakmile pracovníky světla zaplaví pocit, že ,,už vědí" - pocit osobní důležitosti, narůstá potřeba vymezovat se vůči ostatním a mít ,,patent na pravdu". Pracovníci světla se tak rozcházejí pod rouškou pocitů, že je potřeba se vymezit, nastavit jasné hranice a jít zase o kus dál, neboť ti druzí jsou mimo úroveň jejich reality.

Princip ,,vymezení svých hranic" však v tomto případě funguje jako zástěrka dávných zranění, kdy se spíná silný pocit, že je potřeba ochránit svůj osobní prostor. Přitom ale na jedné ani na druhé straně nehrozí žádné reálné nebezpečí. Tato reakce je u pracovníků světla aktivována tím, že pole dotyčných reagují vzájemně na své programy ohrožení, méněcennosti či nedostatku, nejsou však rozpoznány proto, že jsou dotyční přesvědčeni, že vše již mají zpracováno.

Pokud se tyto bytosti od sebe oddělí, protože mají pocit, že si již předali, co měli, ale zároveň je za tím vším cítit bolest, hořkost či zklamání, pak tyto pocity upozorňují na to, že vztah byl přetržen násilně, a hlavní důvod, proč se duše setkaly, zůstává stále nenaplněn.

ČASTO TÍM NEJVĚTŠÍM ÚKOLEM PRO PRACOVNÍKY SVĚTLA BÝVÁ PRÁVĚ SCHOPNOST ODPUSTIT SI VZÁJEMNĚ SVÁ POCHYBENÍ ČI NEVĚDOMÉ CHOVÁNÍ, SOUCÍTIT A OBEJMOUT SVÉ STÍNY NAVZÁJEM. TO JE MNOHEM DŮLEŽITĚJŠÍ, NEŽ TVOŘIT SPOLEČNÉ CEREMONIE ČI PORTÁLY.

Pracovník Světla nese více zodpovědnosti za sebe, za své chování a jednání tím, že prošlapává cestu dalším. Proto je nezbytně nutné vracet se neustále k základům lidství a otevřené komunikaci.

JE POTŘEBA POCHOPIT, ŽE ZA ROZPADEM VZTAHŮ MEZI SILNÝMI DUŠEMI STOJÍ SNAHA JISTÝCH SIL, KTERÉ CHTĚJÍ ZABRÁNIT MASIVNÍMU NÁRŮSTU VIBRACÍ, OSVOBOZUJÍCÍCH LIDSKOU MYSL A SRDCE.

Mocenské programy (autoritářství, elitářství, konkurence, apod.) - to vše jsou pouze nástroje, které se používají proto, aby zabránily kolosální Síle spolutvorby, která se akceleruje ve chvíli, kdy jsou pracovníci Světla zajedno.Dva jsou vždy silnější než jeden. Rozpomeňte se na to, proč jste sem přišli potkat právě ty duše, s kterými jste se rozkmotřili. Podívejte se na to, jaké dary se ukrývají pod vrstvou prvotního odporu a odmítnutí.

Dopřejte si dostatek času a prostoru na vstřebání, věnujte se sobě, nahlížejte na spory a neshody ve vztazích s otevřeností, nevinností a bezelstností vnitřního dítěte. Pohybujete se ve sféře vztahů, které mají tu moc měnit kolektivní nastavení v mřížce planety. To s sebou nese obrovskou zodpovědnost, a také mnoho nástrah a výzev na cestě. Zůstávejte proto bdělí a neuzavírejte svá srdce vůči těm, kteří s vámi v určitém bodě vaší cesty neladí. Projděte za prvotní vlnu emocí, která mezi vás postavila zeď, a prociťte, co je za tím: zda jste si skutečně již vyměnili své klíče (a i to je možné), anebo zda vaše spolutvoření a přátelství ještě nemá být uzavřeno.

JE NA ČASE SE POVZNÉST: NAD STARÉ STRUKTURY, NAD DĚTSKÁ ZRANĚNÍ, NAD ,,DŮLEŽITOST" SVÝCH MISÍ. VE SKUTEČNÉ SÍLE, V LIDSTVÍ A PŘÁTELSTVÍ.

V úctě Anthea (Margot Anthea Gabrielle)
www.anthea.cz
FB: Ve Světle Vědomí s Antheou

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021