Vhled z karet, Týden: 18. - 24.5.2020

datum 18. 5. 2020

Nadcházející týden se držte radosti, lásky a pozitivních stránek. Cíleně se na ně zaměřujte a uvidíte, jak pěkně se Vám poskládají nejen dny tohoto týdne, ale i dny budoucí. Tento týden dáváte základ svému budoucímu směřování. Co si přejete a jak si to přejete? Držte se vnitřního vedení, které je Vám příjemné a inspirujte se výkladem karet.

Doba čtení 2,5 min.

Cesty k sobě


Milí přátelé, přináším vhled do dalšího květnového týdne. Vše, co se nyní děje, je velmi důležité pro naší další fázi života. Je to kolektivní záležitost a každý z nás může přispět k dobru tím, že se budeme udržovat ve vyšších vibracích, ve vibracích lásky.
Týden se bude nést v duchu budování nového základu, nového počátku. Tvoříme si novou budoucnost, ať se to někomu líbí nebo ne, je to tak a již se to nedá zvrátit. Máme dostatek síly a energie vytvořit si nový život. Vplouváme do nového cyklu, do něčeho, co jsme tu po dlouhou dobu neznali. Brzy budeme mít možnost a příležitost projevit své touhy a přání. Pohání nás naše touha dělat něco jinak a také příležitost jít dál. S tím také souvisí konečné ukončení minulosti, uzavření starého a nefunkčního.
Jsme dostatečně houževnatí a směřujeme k našemu cíli. Tento přístup a silný smysl pro optimismus bude dominovat novým začátkům, tedy i rozhodnutím, která učiníme a která budou mít pozitivní výsledky.
Tento týden bude úspěšný a přinese úspěch ve všem, co uděláme.
Přijdeme na správné způsoby, jak řešit problémy a budeme k tomu využívat moci našich znalostí, abychom dospěli k řešení.
Tento týden bude příznivý k nastartování nových činností, projektů a i v provedení transformace jakéhokoliv druhu.
Využijte meditace, díky které si můžete ujasnit, co chcete a zároveň snáze dojít k pomoci a vynést na světlo vaší vnitřní moudrost.
Mohou k nám proudit dobré nápady, myšlenky. Komunikace bude probíhat lehce a uvolněně. Proto toho využijte a řešte záležitosti, které se dlouho nepohnuly z místa.
Je to i vhodný start pro znovuobnovení a nových startů naší práce, aktivit, činností, školy, domova, vztahu. Vše se rychleji dostává do pohybu a také se rychleji bude vše řešit – bez zábran a zbytečných svazujících úzkostí. Soustřeďte se na své řečnické nadání. Přinese vám úspěch.
Přitahujete druhé a ti vám naslouchají.
Neklid a roztržitost se zmírňují, přichází k nám nové podněty.
Nezadaným se může v životě objevit nový partner.
V partnerství nastává jednota, souznění a dobrá komunikace.
Mohou se objevit nové pracovní příležitosti, projekty či úspěch.
Věřte tomu, že děláte skvělou práci na sobě a využíváte všechny prostředky a nástroje, které máte k dispozici, aby bylo využito výsledku, který vám vyhovuje.
Držte se vesmírných zákonů a vše se vám bude dařit. Mějte odvahu vyjádřit se a komunikujte moudře a zodpovědně.

Fotogalerie ZDE

ANDĚLSKÝ VZKAZ OD ARCHANDĚLA MICHAELA
Když se vám dostane tohoto požehnání, jste vedeni k tomu, abyste archanděla Michaela požádali o ochranu, pomoc a sílu.
Posílí vaši schopnost řešit problémy, a proto ho požádejte, ať svým mečem přetne emoční vazby, které vás poutají k lidem, bezvýchodným situacím či vzpomínkám na minulost. Potom ho požádejte, ať vás naplní silou a láskou.
Ochrání vás před destruktivními myšlenkami, emocemi a činy druhých.
Archanděl Michael pracuje v modrém paprsku, který přináší sílu a odvahu. Zavolejte ho na pomoc a představte si, že jste bezpečně zahaleni v tmavě modrém plášti. Tím se dostanete pod jeho ochranu.
Je pánem všech andělů, vynikajícím bojovným duchem. V jeho světle se budete cítit bezpečněji, získáte větší důvěru, energii a sílu.

Afirmace:
Mám sílu a archanděl Michael mne chrání.

Přeji vám všem krásný, odvážný a úspěšný týden❤️🌷🌞
S láskou
Lucie Lila💗
www.stastnyzivot.info
https://www.youtube.com/channel/UCUQoGmvVsqIbx7P5qzTCoVA…

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico