Vhled na rok 2021

datum 23. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com
Milí přátelé,
přináším vám vhled na rok 2021.
Vše nové odstartuje Zimní Slunovrat s příchodem Vodnáře a astrologická konstelace Jupiter zarovnaný se Saturnem.
Rok 2021 je pod číslem 5 a toto číslo přináší změny, pohyb, svobodomyslnost, osvobození se od starého a nefunkčního, cílevědomost, vytrvalost, vnímavost, silné emoce, odolnost, vůdčí energie, silné slovní působení a také netrpělivost, přeceňování, možnou anarchii či sobectví.
V tomto roce se zde bude vyskytovat a nabízet více cest a záleží jen na nás, jakou cestu si vybereme, a kterou se pak vydáme.
Změny, které přijdou, se nebudou týkat jen vnějších záležitostí, ale i našeho nitra, našeho vnitřního nastavení, vnímání.
Všechny změny se dotknou každého z nás a budou se projevovat na globální rovině.
Klíčovým slovem pro tento rok je SVOBODA na všech úrovních vnímání.
Budeme navazovat na to, co se dělo v roce 2020, kdy jsme si měli uvědomit, co pro nás svoboda znamená a jak je také možné přijít o ni.
Energie, které přijdou, budou zcela nové a my se budeme potýkat s plno novými záležitostmi, které se dotknou ekonomických věcí, pracovních, bydlení, vztahů, zasáhnou tedy téměř všechny oblasti našeho života.
V tomto roce je potřeba se zaměřit na sebe, na své cíle, na svojí seberealizaci a zabývat se více také svým nitrem a spiritualitou.
Rok bude velmi dynamický, kdy se povedou určité organizační změny, obraty, staré se nahradí novým, může docházet k různým přemístěním, můžou se také měnit vztahy, bydlení, skupiny, organizace...vše ale půjde postupně.
Objeví se nové technologie, které můžou nastavit nový směr.
Ve vztazích, rodinách bude docházet k jinému a novému vnímání a prožívání, protože i zde se energie dotknou a budou usilovat o větší svobodu, která vede k sebeobnově jiného prožívání vztahů.
Je načase ocenit krásu a posvátnost vztahů. Uznejte své vlastní potřeby a požadavky a respektujte potřeby druhých. Hledejte navzájem skryté dary. Berte každého člověka takového, jaký je, a nesnažte se ho měnit, ovládat nebo kontrolovat. Uvědomte si, že každý člověk se nachází na své úrovni vědomí a má si projít tím, čím má.
V tomto roce se budou setkávat a potkávat lidé stejně smýšlející, vyzařující podobnou vibraci a mohou se tak tvořit nové skupiny, vztahy a společenství.
Vždy je důležité, jak k těmto změnám budeme přistupovat a zda budeme konat zodpovědně.
Ukončuje se osobní a rodová karma a je potřeba na tom zapracovat.
Je potřeba se umět vypořádat s novými příchozími změnami a s novými situacemi a událostmi, které nastanou.
Aby se však něco změnilo, je dobré činit, konat a být plně nasazeni a bdělí v tom, co přijde bez ohledu na potíže.
Budeme mít dost síly přijmout nové energie do svých životů a tyto energie budou působit na vysoké úrovni v oblasti těla, mysli a ducha a přinesou do našich životů jasnost.
Zapracujeme tedy na nových postupech a řešeních konkrétního stavu vnějších událostí a situacích, na kterých je potřeba pracovat, bez ohledu na to, jak obtížné budou a to je úkolem tohoto roku.
Člověk má poměrně velkou dynamickou energii, z níž může při práci na tomto úkolu čerpat a tento rok pod číslem 5 nám k tomu pomůže.
Je dobré si uvědomit, že my sami v sobě nosíme skryté mistrovské dílo a je potřeba, aby se nám odhalilo. Každý z nás v sobě po mnoho a mnoho životů nosí ukryté toto dílo, a proto je potřeba vědět kdo jsme, abychom ho objevili. Je potřeba dojít k tomuto poznání a uvědomit si to. Všichni jsme obrazem Boha v nás a všichni jsme dokonalí právě takoví, jací jsme.
Pracujte sami na sobě, na své vlastní bytosti, pak tvoříte sami sebe a vaše mistrovské dílo v sobě.
Velmi vhodné a příznivé jsou meditace a ponoření se do sebe, lépe se pak naučíte vnímat vaši intuici, moudrost svého vyššího já a pak i snáze dokážete rozpoznat a rozvíjet vaše intuitivní pocity. Důvěra v intuici vám pomůže zbavit se strachu a dodá vám sebedůvěru.
Udělejte si čas také na své zájmy, koníčky, talenty a rozvíjejte je. Otevřete se radosti skrze vaše nadání a tvůrčí tvoření. Možná díky tomu najdete klíč ke svému životnímu poslání a ideálnímu povolání. Následujte své sny a touhy volající po naplnění. Tento naplněný sen podpoří všechny další.
Každý z vás je zde sám za sebe a veškeré změny, které chceme udělat vychází vždy nejdříve od nás samotných.
Také ve veškerých procesech a dějích je důležitá sebeláska a udržovat se v rovnováze dávání a přijímání. Jakmile si v sobě vybudujete vnitřní zdravou sebeúctu, sebe-hodno-tu a sebedůvěru, pak se vše bude měnit i kolem vás.
Hlavním zdrojem hojnosti je pevné zdraví, a proto je péče o něj tím nejdůležitějším úkolem v životě. Věnujte se svému zdravotnímu stavu a vaší imunitě. Matka Země má pro nás léky na všechno v podobě bylinek.
Vnímám, že kolem jarního období se natlakovaná energie, která tu vládne kvůli pandemii bude uvolňovat a nám se bude dýchat lépe a lehčeji.
Není pochyb o tom, že hojnost daleko víc pociťuje ten, kdo miluje a je milován. Mějte se rádi, přijímejte sami sebe a uznávejte se. Tím posílíte svůj vnitřní pocit hojnosti a otevře se vám nová cesta lásky a hojnosti.
Skutečný význam hojnosti spočívá ve schopnosti okouzlovat, vzbuzovat lásku, tvořit a být vynalézavý. Využívejte hojnost ve svém životě k vytváření krásných věcí. Odměna přijde v tolika podobách, o kterých se vám nikdy nesnilo.
Tvořte si život, jaký ho chcete mít a pak takový bude.
OTEVÍRÁM SE VŠEMU NOVÉMU, CO KE MNĚ PŘICHÁZÍ.
VE SVÉM ŽIVOTĚ MÁM LÁSKU, HOJNOST, ŠTĚSTÍ, DOBRÉ ZDRAVÍ, KLID A POKOJ.
MÁM POZITIVNÍ MYŠLENKY A TVOŘÍM POZITIVNÍ BUDOUCNOST PRO SEBE I PRO OSTATNÍ.
ANDĚLSKÝ VZKAZ PRO ROK 2021
Dopřejte si čas a prostor pro sebe sama!
Rozjímejte a udržujte se v klidu svého nitra.
Stáhněte svoji pozornost sami na sebe a přezkoumejte svůj život. Promyslete si cestu, která je před vámi, posilte se na ni a připravte se na další fázi života.
Uvědomte si své dary, své vnitřní rezervy a svou moudrost. Je čas na uzdravování.
Ztište svou mysl a zklidněte své emoce.
Naslouchejte své duši a vnitřnímu hlasu, budou vás vést a inspirovat.
Přátelé přeji vám radostný, naplněný, láskyplný rok 2021. Ať všechny změny, které vám vstoupí do života jsou pro vás pozitivní a šťastné.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico