Vhled na měsíc červen

datum 1. 6. 2020

Láska, změny, partnerství a přijetí. To jsou hlavní témata měsíce června. Důvěřujte vnitřnímu vedení, vyjadřujte, co cítíte a všímejte si detailů. Čeká nás velká podpora v tomto měsíci, tak ji můžeme využít. Věřte, že vše se stane v ten pravý čas.

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Milí přátelé,
přináším Vám vhled na měsíc červen, který se bude nést v duchu partnerství, přátelství, komunikace, lásky, naší seberealizace a také přijetí změn do našeho života.
Jelikož je zde spousta z vás, kteří na sobě pracujete, pak můžete očekávat dary za vaši usilovnou práci. Tím, jak zvyšujete vaše vibrace, máte možnost v tomto měsíci potkat partnera duše. Někteří z vás jste o něj již mohli prosit, tedy o člověka, který by byl vaší druhou polovinou a vaše prosba byla vyslyšena.
Řiďte se vedením, kterého se vám dostává, abyste se mohli těšit z daru božské lásky. Důvěřujte vašemu vnitřnímu vedení a intuici. Vaši andělé vás povedou krok za krokem tam, aby tato touha po partneru duše, mohla být realizovaná.
Jestliže již vztah máte, odevzdejte tento vztah andělům. Tímto způsobem jej můžete povznést na úroveň partnerství dvou doplňujících se duší, nebo vám jej pomohou citlivě ukončit, tak, aby do vašeho života mohla vstoupit nová láska.

Na obrázku může být: flower , plant a nature

Využijte červnový čas k zábavě, seznamování, k randění, k poznávání vašeho nového partnera. Věnujte čas sobě a partnerovi, rodině, přátelům…
Uvědomte si také, co obvykle přehlížíte, když potkáte někoho nového, nebo co jste možná přehlédli, když jste si začali se svým současným partnerem. Zvažte, jaké ponaučení si z těchto zkušeností můžete vzít a co to říká o vás samotných. Možná vám to také pomůže naučit se jasněji sdělovat své pocity a očekávání od vztahu.
Naslouchejte vždy hlasu svého srdce a svému vnitřnímu vedení, dokonale jim důvěřujte. Jste-li v dokonalém souladu se svým vnitřním vedením, kráčíte cestou svého pravého určení a svému pravému bytí umožňujete v rámci vašeho životního plánu zakusit všechny úrovně zkušeností. Neustále dbejte na to, aby to byly úrovně dobrých kvalit, krásných a pozitivních.
Uzdravte všechny oblasti vašeho bytí a staňte se vědomou součástí nekonečné a všeobjímající lásky. Pamatujte, že vaše úsilí by mělo vždy směřovat k dobru a kráse, mělo by ve vás rozzářit ryzí lásku. Tak budete v souladu se symfonií tvůrčího paprsku lásky.
Nebraňte se novým příležitostem, které k vám přijdou, novým přátelstvím, novým znalostem a zážitkům.
Všechno se v životě mění. Pokud se naučíte vítat změny přicházející do vašeho života a hledat na nich to dobré, pochopíte, že změna může být ve skutečnosti báječná věc! Uvědomte si, že Vesmír do vašeho života neustále přináší nové příležitosti k růstu a naplnění záměru vaší duše. Když vás potká tedy nějaká změna, nechte se jí volně a lehce unášet. Nenuťte se do ní ani se jí nesnažte vzdorovat. Věřte ve správné načasování podle vyššího řádu a spolehněte se na to, že všechny přechodné okamžiky, kterými máte projít, nastanou ve správnou chvíli a ve správném pořadí. Důvěřujte tomu, že vše se stane ve správný okamžik a způsobem, jakým se to má stát.

ANDĚLSKÝ VZKAZ:
Znalosti lze nabýt studiem, ale moudrost je Božská inspirace, která pochází z vašeho nitra.
Spojte se se svým klidným, tichým středem a naslouchejte moudrosti své duše. Poté se budete rozhodovat a jednat na základě vedení svého nekonečného bytí.
S moudrostí dostává život nový rozměr, a naše lidské drama a strach se ve srovnání s velkolepostí celkového pohledu náhle jeví jako nepodstatné.
Kráčejte po své cestě životem jako jedni z Moudrých a všichni vás budou ctít a respektovat.

Afirmace:
Jsem v souladu se svým vnitřním vedením, jsem součástí vesmíru a všeobjímající lásky skryté ve mně.
Změnami v životě procházím snadno a sebejistě.
Naslouchám své moudrosti.

Přeji Vám krásný, láskyplný, uvolněný měsíc červen a kdo byste se chtěl se mnou potkat osobně na semináři v červnu či využít jiné mé činnosti, ozvěte se mi❤️🙏

S láskou
Lucie Lila💗
www.stastnyzivot.info

www.youtube.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico