Zdroj: Pixabay.com
Tento měsíc se nachází pod vibrací čísla 3, a proto se můžeme v tomto měsíci něco učit či naučit, můžeme něco lépe zvládnout a pokud správně pochopíme určité věci, můžeme zvládnout i konkrétní lekci.
Pod vlivem březnových energiích můžeme dostat nové vhledy či nadhled do situací, které se budou dít a někdo může i prozřít a uvidět to, co dříve neviděl. Může docházet opět k dalšímu probouzení lidí a lidé, kteří jsou již probuzeni a chápou souvislosti s tím, co se zde děje, můžou to vše uchopit s větším nadhledem.
Tento měsíc je potřeba komunikovat a vykomunikovat si také to, co je potřeba. V mém minulém poselství byl kladen důraz na akci, konání a tvoření a to je potřeba nyní činit. Nestačí už jen nečině přihlížet a pozorovat, ale zapojit se do akce, která přinese reakci. Je potřeba roztočit a uvést do pohybu určité záležitosti, které se zatím příliš neprojevily a také spojit naše společné síly, komunikační dovednosti a tvořivost pro to, abychom společně a jednotně mohli dosáhnout toho, co chceme.
Tato vibrace čísla 3 obsahuje MY – a když se spojíme a sjednotíme, pak můžeme pohnout ledy! S pomocí našeho ducha, kterého probudíme do děje a konání můžeme projevit naší jednotu, sílu a tvořivost.
Jsme v dlouhodobém procesu transformace a i když se nám zdá, že tato cesta a pouť je nekonečná, pak si máme uvědomit naše životní postoje na této cestě a to, zda jdeme správnou cestou.
Tím se postupně můžeme ocitnout na prahu země poznání a někteří již ten práh překročili.
To co v tomto měsíci začnete, to bude mít dlouhodobý vývoj. Nebo naopak po namáhavé pouti můžeme dojít konečně k cíli a úspěšně zakončit proces, který se vlekl už delší dobu. Opět záleží jen na nás, jak se k tomu postavíme a jak jsme zodpovědní.
Energie tohoto měsíce jsou nám nakloněné a podporují nás k tomu, abychom dospěli k pokladu, který jsme tak dlouho hledali. Skrytý poklad se může týkat jakékoliv oblasti. Můžeme dosáhnout toho, co jsme si přáli, ale je pro to potřeba něco udělat a vykonat.
Nepoddávejte se pesimismu. Úleva vždy přijde po dlouhodobé nemoci nebo útrapách, které pomalu končí.
Je zapotřebí si uvědomit, že ne vždy dosáhneme naplnění, avšak trpělivostí můžeme dojít k cíli, který nás obohatí a odkryje nám nové možnosti. Míříme dobrým směrem a jsme před dovršením dlouhého cyklu.
Slunce a jarní energie nabývá na síle a vnáší do našich životů více světla a pozitivní, hřejivé energie. Nalaďte se na sluneční energii a paprsky slunce, které vás zahřejí na srdci. Nechejte se prostoupit světlem a láskou, vnímejte vaše pravé já a probuďte vaší sebelásku, tím podnítíte schopnost ve svém světě tu pravou lásku dávat a přijímat. Žijte v lásce.
Dejte se do pohybu, hýbejte se, jak jen to půjde, protože nedostatek pohybu vede k zatuhnutí, ustrnutí a stagnaci. Fyzické, duševní, emoční a duchovní tělo může růst a rozvíjet se pouze v pohybu, a proto něco podnikněte pro to. Pohyb dodává životu jiskru a bez pohybu není života.
Můžete se také věnovat nějakému novému koníčku nebo začít něco nového studovat. Udělejte něco, co jste vždy toužili udělat.
Pozor však také na přepínání svých sil.
Tento měsíc jsme pod energií archanděla Michaela a jsme vedeni k tomu, abychom archanděla Michaela požádali o ochranu, pomoc a sílu. Posílí naši schopnost řešit problémy, a proto ho požádejte, ať svým mečem přetne emoční vazby, které vás poutají k lidem, bezvýchodných situacím či vzpomínkám na minulost nebo na jakoukoliv situaci, která je pro vás obtížná. Potom ho požádejte, ať vás naplní silou a láskou.
Ochrání vás před destruktivními myšlenkami, emocemi a činy druhých.
Archanděl Michael pracuje v modrém paprsku, který přináší sílu a odvahu. Zavolejte ho na pomoc a představte si, že jste bezpečně zahaleni v tmavě modrém plášti. Tím se dostanete pod jeho ochranu.
Je pánem všech andělů, vynikajícím bojovným duchem. V jeho světle se budete cítit bezpečněji, získáte větší sebedůvěru, energii a sílu.
Afirmace:
Mám sílu a archanděl Michael mne chrání.
Přátelé přeji vám všem úspěšný, tvořivý a dynamický měsíc.
Spojme své síly v jednotě a lásce a konejme vše pro dobro nás všech.
Chci vám poděkovat za vaši přízeň, za to že stránky fungují a že mám pro koho tuto stránku udržovat a přináší vám pozitivní energii světla.
Kdo byste měl zájem nahlédnout do vašich situací, které momentálně řešíte či se s něčím trápíte, nevíte si rady, dejte mi vědět, jsem tu pro vás!
Veškerou mou činnost najdete na mých webových stránkách, které mám zde uvedené, mé hodnocení najdete zde – pokud vás to zajímá:-)
Mám velmi dobré zkušenosti s regresní terapií, i když bych ji už dnes tak nenazývala, neboť jsem si ji trochu vytunila:-) Můžete se přesvědčit sami, jak skvěle tato technika funguje!
S láskou
Lucie Lila💗

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě