VHLED DO SOUČASNÝCH ENERGIÍ - NOVOLUNÍ V RYBÁCH

datum 13. 3. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Milí přátelé,
posílám vhled pro dnešní dny!!!
Zachovávejte si pozitivní náladu, myšlenky, udržujte se v lásce a ve vysokých vibracích. Nenechte se negativně stahovat do strachů a úzkostí. Pamatujte, že my všichni můžeme zvrátit to, co se nyní děje, máme na to tu sílu v sobě a tak konejme v duchu lásky, naší síly a víry...podporujme se v tom....to je důležité❤🙏🙂
Přijímám online setkání, výklady, vhledy do jiných realit vašeho bytí, kvantové opravy, atd...vše najdete také na mých web stránkách ...pro spojení mi pište👍✍️🙌
Přeji všem krásné dny a novoluní😘✨🍀
Nyní můžeme vnímat pozitivní energie a to i pod vlivem astrologických konstelací, takže toho můžeme využít a podpořit naše nové záměry, myšlenky, činy pro náš nový začátek, změnu, příležitosti…
Zároveň ukončujeme vše staré a to, co nám již neslouží.
Mohli jste vnímat velmi silné frekvence vzestupných energiích naměřené i na Shumannově rezonanci a pocítit to sami na vlastní kůži. Proběhly silné očisty na různých úrovních a otevírá se proud pro další probuzení lidí.
Podle véd a východních zemí se slaví den Maha Shivaratri z 11. - 12.3. Je to velká oslava Lorda Shivy a bohyně Shakti, tedy i mužské a ženské energie a lidé se postí, zpívají mantry a modlí se.
Tato událost se koná zejména v noci a představuje a připomíná lidem překonání temnoty a nevědomosti v životě a ve světě.
Je to tedy příležitost pro nás pohlédnout do naší temnoty a očistit se od toho, co je ještě potřeba. Rozsvítit naší duši a otevřít srdce do lásky a posílit a podpořit to dobré v nás i v našem životě.
Být vděčni za život a za to, co nám poskytuje příroda a naše Země.
Jelikož procházíme novoluním ve znamení Ryb, které nastává 12.3. a živlem Ryb je voda, můžeme pocítit větší emoční citlivost, být soucitní, chápaví a také se napojit na naší intuici, pocity a třetí oko.
Klíčovými slovy jsou pro toto období jednota a víra. Je vhodné se proto ponořit sami do sebe, navnímat se na naší duši a pocítit jednotu nás všech se zdrojem v nás.
Novoluní v Rybách nám připomíná, že je dobré věci neodkládat a dokončit to, co jsme začali.
Velký význam mají nyní naše sny a touhy. Uvědomte si proto, co si přejete, o čem sníte a jak to můžete uvést do reality. Tyto dny vás v tom podpoří, přichází dny příležitostí.
Udržujte si v sobě klid a mír.
Štěstí přeje také lásce, romantice, citům, srdcím naplněné láskou, splněná přání a tužby.
Nezadaní mohou potkat novou lásku a ti co lásku mají, jí mohou dát pozornost a projevit ji.
Pozitivní energie nám tedy nyní přináší pozitivní emoce lásky, radosti, touhy a snění.
Je potřeba si toto však také uvědomit a zvědomit, že si stále máme užívat těchto láskyplných energií, umět se radovat a být účastni radosti navzdory tomu, co se děje okolo.
Dovolte si prožívat radost, lásku a krásu, vnímat to v sobě i kolem sebe...buďte při tom, když odchází noc, buďte při tom, když přichází ráno, podívejte se na hvězdy, oblaky, na nebe, slunce...zkrátka udělejte ze své účasti životní styl a celá existence bude taková radost...Oddejte se této kráse, kterou vám matka Gaia nabízí a nepodléhejte obavám, strachům a negativním zprávám, které se kolem dějí.
Věřte svým pocitům a vaší intuici a srdci. Přestaňte o sobě pochybovat, byť by vám k tomu ostatní dávali důvod. Vaše duchovní senzitivita vám pomohla uzřít pravdu. Možná by bylo snadnější jít s davem nebo se apaticky stáhnout, vy jste však vyzýváni k rozhodné akci. Už víte, co máte dělat. I když vás jiní lidé nepodporují, vězte, že Duch ano. Ostatní vaše stanovisko brzy pochopí. Zatím se ujměte vedení.
Vyhýbejte se situacím a vztahům, které vám nesedí. Jedině vy víte, co je pro vás dobré!
ANDĚLSKÝ VZKAZ:
Vnější svět je odrazem vašeho vnitřního světa, a proto se zaměřujte na krásu ve svém nitru, na své dobré vlastnosti, na svou laskavost, na své dary a talenty.
Mějte na paměti, že vše, čemu věnujete pozornost, se posiluje a roste.
Každý má ve své duši něco krásného, takže vnímejte také krásu druhých. Připomínejte jim jejich kvality – pomůžete jim tak, aby si svou krásu uvědomili i oni. Obklopte se věcmi a lidmi s krásnými vibracemi, neboť to, co se nachází ve vašem okolí, vás ovlivňuje.
Čím častěji budete naladěni na neuvěřitelný zázrak, jímž jste vy, druzí i celá planeta, tím více budete rezonovat s krásou. Druzí budou vyzařování vaší duše vnímat a bude na ně působit.
Afirmace:
Poznávám svou krásu i krásu druhých.
POSELSTVÍ
Moji milovaní,
vždy si připomínejte, že jste láska, že láska je vaše pravá podstata a je potřeba jednat a konat z této pozice. To je podstata vašeho lidství. Zbavte se všeho negativního, které vám braní v uzření a v projevení se vaší podstaty, pracujte na tom, je to pro vás velmi důležité nyní v této době být láskou, zářit lásku ve vás a do okolí, neboť je to jako dominový efekt, který se pak rozjede do všech koutů Země.
Ani možná netušíte, jak je nádherné, když se projevíte ve své lásce, jak vaše duše září a svítí, jaké vibrace nese, je to jako dívat se na vybroušený diamant, který svítí ve tmě a jeho světlo a krása může rozsvěcet další diamanty, které se zatím neprojevily.
Odhalte tuto vaší krásu v sobě milovaní, nebojte se toho, nebojte se této záře, opravdu se nemáte čeho bát, protože toto je již ve vás, to jste vy a je potřeba to projevit.
Spusťte tuto lavinu lásky, společně s laskavostí sami k sobě a k druhým a uvidíte, jak se to bude projevovat ve vašem životě, v životech druhých a pak i v celém světě. Vždy je potřeba jen začít u sebe. To je celá podstata všeho.
Všichni nesete dobro v sobě, probuďte ho, probuďte se v tomto dobru a lásce a šiřte to kolem sebe...pak se budou dít věci a zázraky, které tak očekáváte a tak po nich toužíte ve svých srdcích...není na tom nic tak složitého, stačí se jen otevřít a být tím, kým doopravdy jste!
🙏🕉
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě