Vesmírný okamžik příležitosti

views 1 760 datum 5. 4. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Moudrá učení od Archanděla Michaela ** březen 2021

Prostřednictvím Ronny / Svatý Písař

Vesmírný okamžik příležitosti

Milovaní mistři, lidstvo je uprostřed vesmírného okamžiku příležitosti. Sedmý Paprsek Andělského světla, Fialový plamen přeměny a očištění, prostřednictvím záření Archanděla Zadkiela a Paní Ametystu, je posílán, sprchován dolů na Zemi a lidstvo, aby pomohl v těchto dobách vývoje a Vzestupu, které nemají obdoby. Očišťující vibrační vzorce Fialového plamene budou nadcházejících letech velmi nabývat na síle s tím, jak se stále více pokročilých duší naučí, jak ovládnout a projektovat své magické proměňující vlastnosti.

Přicházející Duše nových poddruhů základních, kořenových Ras – druhů lidí – jsou vysoce rozvinuté a duchovně naladěné a jsou silně ovlivněné SEDMÝM PAPRSKEM přeměny, svobody, spásy,, pročištění, rituálu a Jednoty Vědomí. Každý a všechno na Zemi je nyní ovlivňováno Sedmým paprskem, Fialovým přeměňujícím plamenem. Následkem toho jsou mnohá stará nefunkční učení odhazována, společně s tím, jak se lidstvo vyvíjí ve své moudrosti a zvyšuje své frekvenční vzorce. Mnoho inspirovaných pravdivých náboženských druhů víry bude zachováno, a náboženství, která přežijí, budou ta, která rozšíří svou filozofii tak, aby zahrnovala vyšší Stvořitelovy pravdy, které jsou nyní odhalovány.

Fialový plamen Sedmého paprsku bude zrychlovat proces přeměny, transformační proces, tím, že vrátí nesouladné vibrační vzorce do látky neutrálního Světla. Tato přeměna je usnadněna vaším milujícím, vědomým záměrem a akcemi, abyste se mohli ve svých fyzických, emocionálních, mentálních a éterických tělech navrátit do rovnováhy a harmonie. Jakmile to nastane, snadněji se stanete pravými spolutvůrci krásy, hojnosti, radosti a mírumilovného soužití na Zemi. Máte hledat osobní Vzestup, ale musíte také pomáhat svým bratrům a sestrám a také Zemi, aby se vyvíjeli a vrátili do harmonického stavu vědomí.

Nikdy dříve jste neměli takovou příležitost sloužit lidstvu a Stvořiteli. Jste na křižovatce evolučního procesu, protože svět, jak jste ho znali, pomalu uvadá. Jako Andělským/ Božským Jiskrám Stvořitele vám byl dán velký dar, truhla pokladů Stvořitelovy esence, abyste ji používali jakýmkoli způsobem, jakým si budete přát. Začali jste tento život s dávkou Adamantinových částic Světla uložených ve vašem Svatém Srdci. Další rezervní Atom Semínka Svatého ohně Bílého ohně byl uschován ve vaší kořenové čakře. Ve starých učeních se mu říkalo Kundalini a byl znázorňován jako stočený had. Vždycky jste měli přístup ke Svatému ohni uloženému ve vašem srdci, ale musíte si vzpomenout na to, jak používat své klíče ke království, abyste zažehli a efektivně použili tento zdroj síly, zdroj Andělského světla. Kundalini neboli Hadí Oheň je jiná káva, protože musíte projasnit 51% pokroucené energie, kterou jste vytvořili v minulosti, abyste vstoupili do této zásobárny Metatronického Plnospektrálního Světla a čerpali z ní.

Velkým důležitým bodem nebo hrozbou je, že ve světě se zrychluje devastace. Uznáváme, že je to pravda, a ještě to nějakou dobu bude pokračovat, neboť Země uvolňuje negativní vzorce a omezené energieprotože matka Země se musí snažit opravit škody, které byly planetě způsobeny za eony let negativními myšlenkami a skutky lidí. Za současný stav Země je zodpovědné lidstvo a je to na vás všech – Duších Hvězdných semínek, společně s pomocí Bytostí Vyšších Říší – abyste se snažili napravit tolik škod, kolik jen bude možné. Máte k dispozici nástroje i energii Svatého ohně nezbytnou pro splnění tohoto úkolu. Nicméně, musíte vstřebat a začlenit a nasměrovat tuto mocnou energii vhodně. Váš Vzestup a Vzestup Země jsou neoddělitelně spjaty a my jsme oddáni tomu vám jakýmkoli možným způsobem pomáhat.

Tento Vesmír a zvláště tento PodVesmír, ve kterém v současné době existujete, je vprostřed velkolepého procesu přeměny. Planety mění postavení a přesouvají se blíže ke Slunci sluneční soustavy, jejíž jsme součástí. Galaxie a PodVesmíry se rozpínají a přesunují nahoru, ven nebo dolů, v závislosti na úhlu pohledu pozorovatele. Ve stádiu formování jsou nové galaxie, neboť je velkým přílivem Stvořitelových částic Světla a Života zažehnut podnět pro rozpuk a Semínka myšlenek pro nové Stvoření/Tvoření pronikají vědomí všech Vědomých Bytostí.

Během tohoto posouvání cyklů Věků zažíváte velmi rozličné transformační změny. Znovu vyvoláváte všechny osobní Zlomky energie a myšlenkových forem, které jste vytvořili během dlouhé cesty do fyzického/hmotného vyjádření. Znovu se sjednocujete se mnoha Jiskrami vědomí, které tvoří vaše Andělské/Božské já Duše a vaši rodinu Duše. Také se snažíte stát se duchovním/lidským dospělým, zatímco existujete ve stále se rozpínající, multidimenzionální hmotné říši. Různě barevné zářící paprsky budou pomáhat ve vstřebávání a vyvažování vzorců galaktického vědomí vyšších frekvencí. Čím víc vyvážíte, harmonizujete a posílíte svůj systém čaker, tím víc Andělského /Božského světla můžete vstřebat. Páteřní sloup se nakonec stane „Prutem světla“, kterým mohou proudy Světla Stvořitele volně a svobodně plynout, čímž se velmi zrychlí proces Vzestupu.

Duch Svatý nebo-li naše Vyšší mentální Já je rozpoznávající vyšší inteligence, která sleduje a reguluje přílivy Světla a dary Ducha, které vám jsou poskytovány podle úrovně duchovního vědomí a vašich momentálních potřeb. Vaše Svaté Mentální Já sleduje a rozprašuje zvláštní požehnání, a je prostředníkem mezi vámi a vaší Svatou Triádou Páté dimenze. Nicméně jakákoli další požehnání, která jsou vám dána, vyžadují, abyste se pilně snažili udělat vaši část toho, co je třeba. Vy musíte vyvinout co největší úsilí, abyste používali zvláštní dary Andělského Světla Stvořitele pro největší dobro. Pamatujte, jste určen k tomu, být spolutvořícím partnerem našeho Boha Otce/Matky.

Jak začínáte být zběhlejšími spolutvůrci na Pozemské rovině, měli byste se snažit stále sledovat své energetické vzorce a snažit se je zlepšovat, tak jak se snažíte o dostatečnou harmonii a zjemnělé a pročištěné božské vyjádření. Vy musíte uvolnit moc Svatého ohně, který mnoho tisíc let ležel spící, a pilně se snažit směrovat a zaměřovat svou energii do oblastí svého života, které chcete změnit. Tím že ustanovíte a neustále budete vylepšovat své Kolo života Tvůrce, sázíte Semínka zaměřené změny a zásobujete Svatý oheň Tvoření, potřebný k tomu, abyste zhmotnili to, co jste si vizualizovali. Stanete se Majákem Světla, aby ho všichni ostatní viděli.

Nemůžeme dostatečně zdůraznit, jak je v opětovném vyvolání vaší Andělské/Božské povahy důležitý dech. Ne mělké dýchání, které většina lidí na Zemi přijala jako správný způsob dýchání. Tento způsob neúčinného dýchání vyústil v mnoho symptomů debilizace, mentální demence, a do nemocí. Omezil také příjem Andělské/Božské esence, která je kriticky důležitá pro vaši pohodu, aby vám bylo dobře, a pro opětné vyvolání vaší loďky Světla.

Mnohokrát jsme vysvětlovali a zdůrazňovali Nekonečný dech, Accordický/Souladný dech a jak je důležité praktikovat dýchání se záměrem. Nekonečný dech by se mohl nazývat Dechem Vzestupu, neboť slaďuje vaše galaktické čakry s fyzickou loďkou a otvírá zpáteční cesty do vyšších Dimenzí prostřednictvím Techniky Binárního sekvencování. Urychluje proces vybudování vašeho vzestupujícího Světelného vozítka, a také živí a krmí Srdce. Souladný dech usnadňuje dvojí výhodu, vytahuje ven Adamantinové částice uložené v kořenové čakře, a také Adamantinové částice uložené ve vaší Éterické replice, která je umístěna ve vaší Osobní Pyramidě Světla v Páté dimenzi.

Vaše PÍSEŇ DUŠE se skládá z vibračních vzorců bezpodmínečné lásky, moudrosti, rovnováhy a harmonie střední Čtvrté a vyšší Páté dimenze. Váš Energetický podpis a vaše Píseň Duše, vás, jako Mistra Sebe, se vnoří do Nebeské mandaly Světla, zvuku a barvy, podle které budete rozpoznáni ve vyšších říších. Jste poznáni podle jasnosti svého vnitřního Světla. Čím víc Světelné esence vstřebáte do fyzické loďky, tím jasněji bude vaše aura žhnout.

Existuje Svatá stezka, otevřená pro každého z vás, abyste ji následovali, bez ohledu na to v jakém stádiu nebo v jakých podmínkách se nacházíte – zlatá příležitost, která čeká, aby vám umožnila si vzít svou moc, vstoupit do tvořivosti a čerpat z ní, a vynést na světlo světa ono množství skrytých schopností, které jste uložili hluboko ve svých paměťových bankách. Jsme nyní nablízku více než kdy předtím, pozorujeme, čekáme, abychom pomohli, povzbuzujeme, vytváříme zázraky a umetáme cestu, jak se snažíte vyvíjet vpřed a vzhůru. Pokud jste schopni se na všechno ve svém životě dívat jako na průchozí, dočasné, kromě Lásky/Světla a Duchovního ohně ve svém Svatém Srdci a ve své Duši, tak budete vědět, co se vám snažíme předat. Uvolněte a nechte odejít svůj strach z minulosti a z budoucnosti, odstraňte to, čím vás ostatní emocionálně a mentálně kontrolují, ovládají, abyste se mohli stát svobodným duchem, kterým jste vždy měli být.

Jakmile bude harmonizována Nekonečná Smyčka a vaše minulá časová linie a bude přeměněna hlavní část vašich nesouladných energií, vstoupíte do Nekonečné smyčky vaší budoucnosti. Jste v nekonečném procesu získávání přístupu ke Světlu své budoucnosti, zatímco zanecháváte za sebou stíny minulosti. Jste uprostřed procesu opětovného vesmírného sjednocení, mí stateční přátelé, a v pravou chvíli se vyvinete tím nebo oním způsobem.

Měli byste si být vědomi toho, že tento proces přeměny je dlouhý a komplexní cyklus, ale může to být velká cesta, pokud využijete výhody moudrých učení a nástrojů, které vám nabízíme. Zákon Kruhu říká, že každá nová tvořivá snaha musí začít z Bodu Klidu a ticha Moci Vůle vyvěrající z Esence Jádra Tvůrce a také spolutvůrce. Pamatujte, jedna osoba, která je vycentrována ve svém Svatém Srdci a Svaté Mysli, může předat Vesmírné pravdy a inspirované myšlenky miliónům lidí, zatímco milující vibrace jejího aurického pole požehná každému, s kým přijde do kontaktu.

Je čas pro každého z vás vykročit vpřed, postavit se a být slyšen. Začněte tam, kde jste, na své nejvyšší úrovni porozumění, dívajíce se očima přes filtr lásky, cítíce srdcem naplněným soucitem, a fungujíce s myslí, která není zastřena vinou, strachem nebo odsuzováním. To je způsob, jak potvrdíte svou pravdu a získáte svou moudrost, milovaní. To je cesta, jak váš svět a vaše realita budou naplněny až po okraj láskou, radostí a hojností. To je cesta mistra, cesta Živé pravdy, cesta zpátky domů.

Vy jste vždycky svůj vlastní soudce a s pomocí Strážné Rady se rozhodujete, jaké budou hlavní detaily vaší další životní zkušenosti. Když je vaše Duše v prostředí vyšších Dimenzí, je vždy lačná po tom napravit minulé chyby, aby aurické pole mohlo být projasněno od mnoha neharmonických vibračních vzorců a aby cesta k o-Svíce/Světlo-ní mohla pokračovat.

Nezáleží na tom, jestli lidé popírají pravdu, kterou vám předáváme. Každopádně je to živoucí pravda a Vesmírný Zákon, a každá Duše je ovlivněna a ovládána pilíři Andělské/Božské roviny, ať tomu věří nebo ne. Znovu, vnitřní závoj, který vám dovoluje mít přístup k vaší větší moudrosti, působí a vy musíte prolomit omezení negativního prostředí Třetí/Čtvrté dimenze, abyste získali přístup k rozšířenému, Řece života je ve vašem SVATÉM SRDCI.

S tím jak zjemňujete svou rezonanci, své vibrace, postupně se stáváte multiDimenzionálními, což znamená, že vstupujete do frekvenčních vzorců několika Dimenzí najednou. Abyste udělali prostor zjemnělým frekvencím mnoha úrovní Čtvrté, Páté a vyšších Dimenzí, musí dojít k procesu projasnění a pročištění. Prostřednictvím lekcí a instrukcí, které jsme vám za ta léta dali, jsme se snažili vám poskytnout nástroje potřebné k tomu, abyste prošli Cestu Vzestupu lehce a s grácií, ladně.

Abyste se stali žijícím přítokem Řeky Života, musíte se připravit nechat Esenci Života plynout do vás a skrze vás. Máte používat, co potřebujete a pak nechat zbytek plynout vpřed, připravený a k dispozici k tomu, aby byl zformován do nádherných výtvorů. Tak se stanete nositeli a služebníky Světla. To je poslední vzkaz všech učení, která jsme vám v posledních letech předali. Toto je cíl Mistrovství Sebe. To je cesta Vzestupu.

Jste na velké křižovatce, milovaní. Jak procházíte procesem projasnění a pročištění mnoha Tváří/Stránek sebe sama, necháváte za sebou energie, které vytvořily všechnu bolest, utrpení a stres. Ustupte na okamžik zpátky a pohlédněte na tyto poslední měsíce jako pozorovatel – začínáte mít ponětí o tom, o čem Velký plán a Vzestup jsou? Mít vědomou pozornost a ovládat se jsou důležité Stránky mistrovství. Pokud jste pilně pracovali s lekcemi, které jsme vám dali, měli byste být dobře na cestě k opětovnému vyvolání oněch mnoha darů, které jste si před mnoha Věky přinesli s sebou na Zem.

Každý z vás žijete v osobní Holografické Kouli Světla a Stínu, kterou jste sami vytvořili. Vy, jako spolutvůrce, jste vyslali Semínka myšlenek, energii a záměr, které vytvořily vzorce určité Frekvence. Ty Frekvenční vibrace z vás vycházejí jako Paprsky energie ve tvaru znaku Nekonečna, vytvářejí formy mocných vln, které jsou odrazem vašich vědomých myšlenek, záměrů a akci. Jak se naučíte zůstat vystředění v srdci, mít střed v srdci, a zaměřeni na duši, a tím vždy vyzařovat bezpodmínečnou lásku a vyrovnané, harmonické vibrační vzorce, váš svět a realita se budou postupně měnit k lepšímu. Neboť se pomalu učíte fungovat jako mocí obdařený mistr spolutvoření - a pravý Andělský posel našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele. Během těchto časů nejistoty a velké změny pamatujte, mí milovaní Šampióni Světla, nemáte se čeho bát, a tolik toho lze získat. Pociťte teplo našeho Svatého Dechu, jak kartáčuje vaše tváře, vnímejte auru lásky, kterou vás obklopujeme. Jsme blízko, natáhněte se a dotkněte se nás. Odpovíme. Jste velmi významně milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Osobní sdílení s přáteli, umístění na webové stránky a publikování je dovoleno, pokud žádné informace nebudou změněny, vyňaty nebo přidány a budou zahrnovat autorství a webovou adresu.

Zdroj: https://www.starquestmastery.com/

© Ronna Herman                   

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (cestyksobe.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021