VESMÍRNÝ LOGOS LORD MELCHIZEDEK – ZDOKONALENÉ SPOJENÍ DUŠE A JEDNOTA

datum 4. 11. 2014
Poselství od Vesmírného Logose Lord Melchizedeka přijato Natalií Glasson, 2. září 2014
Dnes vás vítám ve vědomí a pravdě  vesmírné jednoty a posílám vám vibrace vědomí, které vás objímají jako hřejivý vánek láskyplného světla. Jednota je slovo a pojem, které popisuje přirozenou část mého i vašeho bytí spolu se všemi dušemi na Zemi a ve vnitřních rovinách. Když zkusíme hlouběji přemýšlet o slovu jednota a jak ji promítnout do našich realit, může to být obzvláště pro vás na Zemi náročné pochopit. Ve vnitřních rovinách jsme zvyklí na energii, jež se může jevit jako hmota, která se slučuje a integruje jako kdyby v souladu tančila sama se sebou. Na Zemi takový soulad a integraci energií můžete prožívat, ale vnímání oddělení zůstává evidentní, protože víra v to, že jste odděleni, je naprogramována a zakořeněna ve vašem vědomí. Může se zdát správné odstranit přesvědčení o oddělenosti, což se také projevuje jako podpora v pochopení fyzické a materiální reality na Zemi. Klíčem je dále vyvíjet již existující víru v jednotu a sjednocení, či integraci a sloučení, ale přesto k ní nebýt připoután a zaměřit se na oddělení všech forem.
Jednota na Zemi je komunikace a výměna mezi všemi formami energie, přičemž výměna energie dále vytváří a vyvíjí existenci jednoty. Spolu se všemi dušemi na Zemi a ve vnitřních rovinách máte přirozenou schopnost rozvíjet, tvořit, prožívat jednotu a existovat v ní díky vaší přirozené schopnosti výměny a komunikace v energetické formě, a tím vytváříte bohaté energie uvnitř a okolo vás. Energie všech forem je Stvořitel, jakkoli si zvolíte pojmenovat tento všudypřítomný zdroj života, světla a lásky. Každý člověk na Zemi neustále komunikuje s energií, vyjadřuje ji a mění, aniž by si to uvědomoval. Pozitivní posvátná božská energie je vždy vyměněna, ať jste duchovně smýšlející či nikoliv, a projev výměny závisí na zaměření vaší mysli, vašem přesvědčení a na vědomí uvnitř vašeho emočního těla. Zatímco posvátné energie jsou vždy vyměněny, protože to je vaše přirozená povaha a schopnost, způsob, kterým se objeví ve vaší realitě na Zemi, záleží na vašem záměru. Jedním z největších úkolů vaší duše je pokračovat v tvoření a vývoji vibrace jednoty v její vlastní realitě a mezi všemi zdroji a vyjádřeními Stvořitele. Jestliže lpíte na vibraci strachu, smutku nebo hněvu, pak s vámi vaše duše není vždy harmonicky spojena. Jedna z rolí duše je božsky ovlivňovat, podporovat a zesilovat osobnost, to znamená myšlenky, přesvědčení, akce a volby na fyzické úrovni. Protože je duše vyjádřením Stvořitele a rozlišování mezi dobrem a zlem, pozitivním a negativním není její úlohou, může ve skutečnosti začít zesilovat vaše záměry, i když se neshodují s jejími. Duše působí jako zesilovač, ale také uchovává ve svém vědomíbožský plán vaší existence na Zemi. Božský plán, kterým se vaše duše řídí, je kolekce nekonečných, nádherných příležitostí a slouží vám při seberealizaci na Zemi i na vyšší úrovni při cestě duše. Vibrace božského plánu vaší duše se podobá velmi silnému magnetu, který chce svým působením dostat všechny aspekty vaší bytosti do shody. S tímto ve své mysli si díky silné přitažlivosti vaší duše můžete být jisti, že vždy dosáhnete všeho a zažijete všechno, co je třeba. Sdílíme obrovské uznání se všemi dušemi obývajícími fyzická těla, protože jejich učení a objevování je nesmírné, čímž slouží celému vesmíru.
Vaše duše se inkarnovala na Zemi jako vaše fyzické já, ale i když je poháněno vaší duší, hodně z něj může běžet na autopilota. Klíčem je více propojit duši s vaším fyzickým tělem a jeho projevem, čímž rozpustíte zautomatizované činnosti, myšlenky a přesvědčení a nahradíte je božským vyjádřením vaší duše. Když všechno propojíte s duší, můžete prožívat jednotu, komunikaci a výměnu energie uvnitř vaší celé bytosti na všech fyzických a energetických úrovních.
Rozpouštění strachu a negativních myšlenkových návyků a přesvědčení je cesta spojení s vaší duší a tvoření harmonické jednoty. Všechna vaše duchovní cvičení směřují k existenci této jednoty. Jednotou přirozeně jste na všech úrovních vašeho Já, ale na fyzické úrovni je často potřeba povědomí, abyste zpřístupnili to, co je ve vás a mohli jste to projevit. Toto povědomí je jednoduše rozpoznání a přijetí všeho, co jste. Přijetí je jedna ze zkušeností na Zemi, protože může přinést všechno, co jste, ke zhmotnění a prožitku.
Představte si jaké by bylo být tak zcela spojen se Stvořitelem, že by jím byl ovlivněn každý okamžik ve vaší realitě. Co byste zažívali? Jaké byste měli myšlenky? Jak byste se chovali v běžném životě? Co byste říkali ostatním? Jak by vypadal váš život?
Odpovědi na tyto účinné otázky mohou být do jisté míry ovlivněny omezeními mysli, ale jejich zodpovězením byste umožnili sami sobě prožít pravou výměnu a komunikaci energie mezi vámi a Stvořitelem a vámi jako Stvořitelem. Právě ten pocit výměny a svobody může být vše, co potřebujete k inspiraci. Můžete zkušenost spojení rozpoznávat jako iluzi nebo experiment, a je to vaše pravda. Jste se Stvořitelem spojeni, ovlivňuje vás a vede v každém okamžiku, to je vaše realita. Možná si toto spojení představujete jako nebeskou zkušenost, ale je to nyní, je to vaše pravda a je to vaše přirozená schopnost jednoty být spojen se všemi a se vším.
Můžete popřemýšlet nad rozdílem mezi vaší zkušeností spojení se Stvořitelem ve vaší současné realitě a tou, kterou jste si představili, když jste přemýšleli o spojení se Stvořitelem v tomto okamžiku. Pak se ptejte sebe sama, co potřebujete změnit a přesunout, abyste přijali tuto základní zkušenost spojení a vesmírné jednoty se vším, co jste.
Duše často potřebuje příležitost naprogramovat vaši fyzickou bytost, činnosti a myšlenky a to může provést pouze tehdy, když jste připraveni jak přijmout její vesmírnou jednotu, tak přesunout tyto činnosti a myšlenky do vyšších vibrací spojení.
Archanděl Metatron často hovořil o vibraci jednoty a spojení a to obzvlášť v období kolem roku 2012.Nyní přináší systém podpory pro duše na Zemi, aby podpořil jejich vyjadřování na úrovni fyzického těla ve větší intenzitě. Archanděl Metatron nabádá hodně průvodců, Vzestoupených Mistrů, Andělů, Archandělů, Bytostí Světla a dokonce Paprsků Světla, aby přijali roli podporovatelů, zesilovačů a učitelů jednoty. Tyto bytosti se nabídly k službě, to znamená, že začínají pomáhat zdokonalené komunikaci a výměně energie mezi vámi a vaší duší. Ta si uvědomuje vše, co se děje ve vnitřních rovinách a tak volá tři učitele nebo bytosti o pomoc. Tito tři podporovatelé slouží jako vzor a zesilovač jejich schopností. Vaše duše zná vlastnosti, které potřebuje ve svém energetickém nitru zesílit a převést do vašeho hmotného světa. Povolala tři pomocníky, kteří představují a vlastní tytéž energie, které chce zesílit a přenést. Chovají se jako zrcadla, takže vaše duše si může její zvolené vlastnosti více uvědomit a prostoupit jimi celou vaši bytost. Jedinou jejich rolí je jednat jako příklad energií, které si vaše duše přeje prožít na fyzické úrovni a podpořit ji v tom. Vaše duše se s nimi spojuje ve vnitřních rovinách, takže komunikace a výměna energie, která zde probíhá, ji stimuluje.
Můžete například zjistit, že vaše duše povolala jako tři pomocníky Quan Yin, Saint Germaina a Marii Magdalenu. Quan Yin může představovat stejnou vibraci míru jako vaše duše, Saint Germain stejnou vibraci víry v sebe sama a Marie Magdalena stejnou vibraci léčivé harmonie, které si všechny přeje vaše duše zesílit. Vaše duše se pak zaměří na tyto tři pomocníky a tyto tři energie, které si přeje zdokonalit a vytvoří se stálé spojení a jednota až do doby, kdy jich nebude zapotřebí. Tyto tři energie se budou budovat ve vaší duši a vy si podrobněji všimnete jejich zhmotňování a tvoření uvnitř vás a ve fyzické realitě, a tak se vaše duše bude moci více projevit a bude ve větším souladu a vesmírné jednotě.
Toto období růstu vaší duše můžete podpořit vaším povědomím. Můžete si sednout v meditaci a požádat vaši duši, aby přivolala do povědomí její tři vybrané pomocníky a přinesla jejich přítomnost a vlastnosti, které ji přitahují. Vaše duše vám může odpovědět okamžitě nebo časem, ale buďte trpěliví a spokojení se vším, o co se s vámi bude chtít podělit. Mějte na paměti, že tyto vlastnosti se vám mohou zdát být všední nebo nepodstatné, ale jsou lékem a podporují vaši duši. S touto informací pak můžete cvičit tuto afirmaci s vhodným doplněním prázdných míst.
“Abych podpořil vyjádření mojí duše uvnitř celé mé bytosti, spojuji se v jednotě s (1. Pomocník) a jeho/její vlastností ………………, spojuji se v jednotě s (2. Pomocník) a jeho/její vlastností ………………. a spojuji se v jednotě s (3. Pomocník) a jeho/její vlastností …………………. Děkuji.”
To je vše, co je třeba; díky cvičení této jednoduché prosby si můžete být vědomi energií, které se integrují do vaší fyzické reality a to vám nabídne důkaz a jistotu ve vyjádření a přítomnosti vaší duše.
Věčně s milujícím vedením,

Lord Melchizedek

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Pavel J. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico