Vesmírná transformace v praxi

datum 21. 2. 2020
Autor: Pavel Hlušička Název: Slunce na zdi
Jmenuji se Pavel Hlušička a chci se s vámi podělit o názornou ukázku toho, jak transformace probíhá v praxi.
Jsem rád, že tato velká meditace přichází právě včas. Osobně se transformací aktivně zabývám již několik let. Velmi dlouho jsem hledal místo, prostor a lidi, kteří by chtěli vytvářet skutečné hodnoty. V průběhu let jsem se setkal s mnoha tisíci lidmi, ale žádná výrazná spolupráce či společná tvorba hodnotných projektů nevznikla. Někdy v roce 2016 jsem objevil podobnost jmen RADEGAST, RADHOŠŤ a ŘEDHOŠŤ. Chtěl jsem najít odpověď, proč do jedné malé vesničky s názvem Ředhošť jezdí na nedělní trhy od března do vánoc každý týden tisíce lidí. Odpověď jsem našel. Kdo chce, může se mě zeptat osobně v Ředhošti po předchozí telefonické či mailové domluvě.
Základem jsou symboly všeho druhu. Slovní hříčky, obrazy, hudba a propojování zdánlivě neslučitelného.
Když jsem se v Ředhošti objevil ve čtvrtek 20. června 2019, dostal jsem na starost infocentrum. Mým posláním je aktivní vyhledávání šikovných lidí, kteří chtějí něco společně tvořit. Oprášil jsem dávné kontakty a ve své paměti vyhledal všechny potenciálně připravené lidi. Zprvu se nic výrazného nedělo. Výsledky se dostavily až po půli roce, tedy začátkem roku 2020. Nejprve vznikla pod vedením Jitky Richterové naše propagační internetová TELEVIZE REDE, která si klade za cíl propojit celou republiku skrze šikovné prvovýrobce. Dalším člověkem, který zareagoval na moji výzvu, byla Markéta Aptová Hrdinová, jejíž agentura bude 22. a 23. května 2020 pořádat na výstavišti v Ředhošti PIVNÍ SLAVNOSTI s kulturním programem. Sečteme-li oba datumy, dostaneme číslo 27. (2+2+5+2+0+2+0+2+3+5+2+0+2+0=27).
Jelikož na výstavišti provozujeme i autokino, oslovil jsem Dana Černého, který zde promítne film ZÁHADY MILEŠOVSKÉHO STŘEDOHOŘÍ. Promítání svých filmů přislíbili i cestovatelé Mart Eslem a David Surý. Jedni staří známí mě dokonce oslovili sami, že chtějí v Ředhošti podnikat. A tak v neděli 1. března zde otevírají svoji specializovanou prodejnu ovčích a kozích sýrů a dalších mléčných produktů z několika farem.
Dostal jsem za úkol oslovit i nové lidi. Proto se návštěvníci Ředhoště můžou těšit na salámy z libochovického ŘEZNICTVÍ U VÁCLAVA, nebo na JEMNICKOU MEDOVINU z Vysočiny či nakládané hermelíny z CHRÁNĚNÉ DÍLNY v Davli, která zaměstnává lidi se zdravotním omezením.
Nezávisle na mně se v květnu 2019 v Ředhošti objevila PAVLA CZECH, která se zabývá ruční výrobou oblečení a dekorativních předmětů. Mimo jiné maluje nádherné meditační obrazy. Na moji výzvu namalovala dva obrazy s názvem OVES MÍRU, které budou trvale vystaveny v infocentru (dva připojené obrázky). Oves míru je hříčka se slovy. Můžeme se spolu bavit O VESMÍRU a přitom obdivovat OVES MÍRU. Pokud budeme mít všichni v sobě myšlenku OVSA MÍRU, nemusíme se bát války.

Autorka obrazu: Pavla Czech

Z vesmíru přišlo již několik mírových poselství, lidstvo si ovšem vždy zvolilo válku.
Poselství čísla 27
Tichá noc
Píseň poprvé zazněla 24.12.1818 (2+4+1+2+1+8+1+8+27)
Díky číslu 27 je tak úspěšná a měla takovou moc,
že alespoň na chvíli přerušila běsnění 1. světové války.
Vojáci přestali bojovat a zpívali vánoční píseň každý ve svém jazyce. Po svátcích však byli nemilosrdně nahnáni zpět do boje, i když se jim nechtělo. Navíc bylo zajištěno, aby k podobným sbližováním již nedocházelo.
Český herec Svatopluk Beneš
Narozen 24.02.1918 (27) (připojená fotografie). Souvisí s 1. světovou válkou. Hrál ve filmu se Švejkem. Švejk mluví o nesmyslnosti války.
Zmizení 27 mužů (2. světová válka)
Po ukončení 2. světové války zmizelo v šesti letadlech 27 mužů v Bermudském trojúhelníku. Bylo to 05.12.1945 (27)
Číslo 27 kolem nás
- Roku 1621 bylo popraveno 27 vůdců stavovského povstání.
- CERN - Velký hadronový urychlovač částic - délka tunelu 27 km.
Podle dostupných informací probíhá v celém vesmíru transformace. Zastaralé systémy proto přestávají fungovat (armáda, školství, zdravotnictví, sociální systém, vesnické hospody, malé firmy se zaměstnanci...). Je třeba zvolnit tempo, načerpat novou energii a vše vynásobit sedmi.
Česká republika je zdrojem vody. Řeky, které zde pramení, odvádějí vodu do světových moří. Aby docházelo k přirozené rovnováze, je třeba sebevědomě načerpat ztracenou životní energii zpět a bez předsudků přijmout hojnost, která je pro nás připravena.
Obec Ředhošť leží na okraji tzv. Černého pentagonu (připojený obrázek).

Autor: Pavel Hlušička

Ředhošť se v sobotu 21. března 2020 připojí k 11. ročníku KELTSKÉHO TELEGRAFU. Tento rituál patří k těm transformačním, proto je třeba se o něm zmínit. Účastní se ho poslední dobou zhruba 7.000 lidí na více než 250 kopcích.

Ať je každý den v rámci vesmírné transformace ŘEDHOŠTĚDRÝ.
ŘEDHOŠTĚSTÍ spočívá v ŘEDHOŠTĚDROSTI.
Buďme proto ŘEDHOŠTĚDŘÍ.
Já osobně se budu meditaci věnovat v sobotu 22.02.2020 v čase mezi 21:21 - 23:23. Odpověď je zde:
22.02.2020, 21:21 h (součet 16) - začátek mojí meditace
22.02.2020, 22:22 h (součet 18) - určený čas meditace
22.02.2020, 23:23 h (součet 20) - konec mojí meditace
16+18+20=54 (54 je 2 x 27)
Pro ilustraci připojuji ještě energetickou fotografii zříceniny hradu Žerotín, kde se mi v lednu 2019 podařilo vyfotit tzv. SLUNCE NA ZDI. - /Náhledová fotografie příspěvku - pozn. redaktora/ Nakonec zveřejňuji na podporu čísla 27 obrázek srdce a české vlajky. Oba obrázky jsou vytvořeny z 27 bodů.
Pavel Hlušička
776 591 526
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico