Zdroj: Pixabay.com

Vnitřní síla, jednota, podstat bytí. Kde se vše nalézá. V nás, prociťme tu hloubku jednoty se vším kolem nás. Povznesme se do vyšších vybrací Pravdy.

Doba čtení 1 min.

Cesty k sobě


Jsi mořeplavcem ve vodách niterných bystřin. Ponoř se do průzračných hlubin čistých pramenů a nových oblastí svojí duše. Dotkneš se samotného lemu šatu Boha a v klidných řekách jeho objetí můžeš splývat jako jiskra nebeských zázraků na jeho hladině. Tehdy slunce ozáří duchovní srdce vnitřního trůnu a stín se rozplývá v hlubinách moře. Posvátná sůl je odrazem splavu slz vycházejícího slunce v jiskrách nebe zářících očí. Jsi svobodný každý okamžik, kdy se povznášíš nad tím, že slunce zrovna nesvítí a hvězdy nevycházejí. Bůh v Tobě vypil do dna v milostivé žízni všechnu tíhu temnoty. Nejsi žebrákem u bran svého chrámu, ale šlechetným králem, který ponechává volný průchod všem smrštím a zůstává se svými křišťálovými sny v lůnu svého skutečného života. Z něj se rodí hvězda nejhlubšího snu, jako jaro zrozené ze semínka podzimu, ležící v kolébce půdy zimy. Bujný růst jara je podobenstvím nově zrozeného společenství přírody spolu se svobodnými bytostmi světla v povznesení se nad vším lidským omezením. Iluzorní čas se v této chvíli rozplývá v okamžicích, kdy si jsi vědom vnitřní síly, ovinutý božským paprskem Jednoty. Běž za ním, upřený zrakem ke kráse, která se mění v čirou boží nádheru květenství květin i lidských srdcí. Dotýká se domovů zrníčky ctnostného života v pospolitosti, posvátné úctě, respektu v kruhu lidskosti probuzené ve vzácné chvíle se světelnými paprsky božích srdcí celé vesmírné rodiny.

Autorka: Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě