Věra Šourková, Říjen z pohledu Numerologie

datum 7. 10. 2022

Říjen je pod vlivem čísla 1. Jednička symbolizuje nezávislost a samostatnost. Nyní je třeba uvědomit si způsob vlastního sebeprosazení. Je dobré si položit otázku: "Jsem schopen/a prosadit své cíle a záměry? Ne? Tak nyní nastal čas s tím něco udělat. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, zda neprosazujeme svou vlastní osobu na úkor druhých. Pokud jsme stále v dominantní pozici, našim vztahům to rozhodně neprospívá. Vibrace čísla 1 nás také učí vymezit si vlastní hranice - a naučit se říkat NE když je to třeba 

V tomto měsíci si máme uvědomit co že to vlastně chceme. Také můžeme začít rozvíjet plány, které budeme chtít realizovat v příštím roce.

V tomto měsíci bychom také měli rozvíjet svou samostatnost, jít vlastní cestou. Než se do něčeho pustíme, je dobré se na celou věc či situaci podívat z nadhledu a vše si řádně promyslet. Nenechejme se příliš omezovat a odsouvat do pozadí. V oblasti mezilidských a partnerských vztahů je však třeba si uvědomit , že i partner/ka má také nárok na vlastní názor a vlastní cestu. Chovejme se k druhým tak, jak chceme aby se oni chovali k nám. 

Zesiluje se touha dosáhnout svých cílů. Můžeme se naučit novým dovednostem, získat nové poznatky. Osvobodit se od toho, co nás omezuje a zapojit se do aktivit, které nás baví. Pakliže chceme, aby nám do života vstoupilo něco nového, je třeba pustit to staré. Uklidit si vnitřní i vnější prostor.

Tento měsíc je vhodný k hlubšímu sebepoznání, k rozvíjení tvořivosti a také k vyjádření vlastní jedinečnosti. Cílem tohoto měsíce je být sám sebou a to i v partnerském vztahu. Našemu partnerovi/partnerce bychom také měli nechat prostor, v němž může být sám sebou

Astrolog Věra Šourková

https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico