Věra Šourková, Prosinec z pohledu Numerologie

datum 3. 12. 2022

Prosinci "vládne" č.3, číslo mentální, pružné a plné energie. Podstatou trojky je komunikace a družnost.

 Číslo 3 přináší myšlenkovou činorodost a vyvolává potřebu uvolnit energii společenskými kontakty, studiem a různými koníčky Snadno se však nechá rozptýlit, proto je třeba udržet pozornost a uvědomit si, kam svou pozornost upíráme, jak přemýšlíme, jaké myšlenky si udržujeme - protože skrze vlastní myšlení tvoříme svou vlastní životní realitu a přitahujeme k sobě situace, které tuto "realitu" potvrzují. Proto je nyní více než jindy důležité myslet pouze na to, co chceme žít a v čem chceme žít - a ne nato, čeho se bojíme, co nás frustruje a rozčiluje. Pečlivě si vybírejte informace, které k sobě necháte dojít, protože nyní je skutečně mysl velice kreativní a může naše podvědomí "naprogramovat" určitým způsobem, aniž bychom si to vůbec uvědomili. 

Komunikace nabývá v tomto měsíci na důležitosti, s důrazem na sebevyjádření ve všech oblastech. Pokud není mentální energie správně usměrněna, můžeme se stát nedůtklivými, kritickými, či můžeme trpět zlými sny či nespavostí - mentální energie prostě potřebuje mít svůj ventil 

V tomto měsíci uzavíráme celý rok - je třeba uzavřít vše, co nechceme !převádět" do roku následujícího

Číslo 3 má velice citlivý nervový systém, proto je třeba vědomě relaxovat, uvolňovat se. Je to také číslo s vysokou hladinou energie, proto je třeba uvolňovat jak mentální energii (nějakou tvůrčí činností) i fyzickou energii (pohybem, sportem či milováním se s partnerem/kou pastedGraphic.png)

V prosinci je dobré uchopit iniciativu do vlastních rukou. č.1 jsem já, č.2 představuje ty druhé a naše emoce a výsledné č.3 energii, radost ze života a spontánnost. Je třeba využít svou energii při kreativitě, se kterou chceme svým bližním a sami sobě udělat radost

Promysleme si, jak co nejlépe prosadit své plány a projekty, jak můžeme nechat rozvinout svou fantazii. Prosinec je také měsíce plný rozjímání a předávání lásky k bližním, měsíc duchovního hledání a zotavení. Co je pro nás důležité? Co si přejeme v partnerství, v rodině, v práci, obecně v životě? Ohlédněme se zpět a zamysleme se nad budoucností. 

Nenechejme se vyvést z duševní rovnováhy, nenechejme se unavit hektičností a předvánočním stresem. Je dobré vzít si knihu, šálek čaje, deku a užít si pohodlí domova. Najděme si čas sami na sebe, často říkejme "děkuji", ale také se naučme říkat "Ne", buďme kreativní, poučme se z minulosti a těšme se na budoucnost kterou vytvoříme. 

Můžeme očistit své okolí např. pomocí vykuřovadla od minulosti a negativních emocí, věnujme se také "čištění" své mysli od negativních myšlenek, strachů, bloků, mentálních programů, které nám již neslouží. A pamatujme na to, že smích léči . - trojky milují humor pastedGraphic_1.png

Astrolog Věra Šourková

Astrologie a Numerologie (webnode.cz)

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico