Věra Šourková, Jupiter se obrací do retrográdního chodu

datum 29. 7. 2022

28.7. se Jupiter obrací do zpětného chodu, v němž setrvá do 24.11.

Retrográdní planety "působí" trochu jiným způsobem, jejich energie je zaměřena jakoby dovnitř, na duchovní vývoj, na přestavbu některé části vědomí člověka. Retrogradita má ( v osobním horoskopu) vždy souvislost s karmou, s tzv. minulými životy, je to jaksi energie navíc určená na větší změny v tomto životě. Tyto planety mají tendenci vychylovat člověka ze synchronizace se současným okamžikem, což občas přináší rozrušení a zmatek v běžném každodenním životě. Také může docházet k nevědomé a nepostřehnutelné identifikaci s druhou s druhou osobou. Pokud je v horoskopu narození retrográdních planet mnoho , mohou blokovat plné prožití "tady a teď" - člověk jakoby nevědomé stále setrvával v minulosti.

Retrográdní planety dávají člověku enormní schopnost rozpoznat v sobě rozdíly mezi nižším já a vyšším já, přinášejí sebeuvědomění a možnost stát se sám sobě duchovním učitelem. Retrográdní Jupiter se často vyskytuje v horoskopu lidí, kteří mají společenský odstup, nebo naopak zasvětili svůj život službě nějakému vyššímu principu či ideálu.

Na společenské a kolektivní rovině přinášejí retrográdní planety možnost "zopakovat" si lekce, které nabízejí konkrétní planety a uvědomění si, nakolik tyto "lekce" máme jako kolektiv zvládnuté a pochopené

Retrográdní Jupiter přináší možnost "přeměny víry". Občas se každý z nás dostáváme v životě do situací, kdy zcela ztrácíme půdu pod nohama, kdy máme pocity bezmocnosti a nemohoucnosti. Retrográdní Jupiter však dává sílu se něčeho zachytit, dostat se z této situace do bezpečí. Často je to záležitost víry a naděje - naděje není něco, co závisí na vnějších podmínkách, ale musí ji každý člověk hledat sám v sobě. Stejně tak i optimismus - nezávisí na vnějších podmínkách, ale na vnitřním stavu člověka, na jeho schopnosti zbavovat se svých negativních myšlenek.

Období v němž je Jupiter retrográdní je obdobím, v němž se můžeme věnovat duchovní a filosofické introspekci. Můžeme přehodnotit to, co pro nás znamená štěstí, podívat se hlouběji na hodnoty, které vyznáváme. Je to ideální čas čas pro duchovní růst, vnitřní práci, duševní vývoj a vzdělávání, které zhodnotíme, až se Jupiter dostane do přímého chodu.

V tomto období není vhodné pouštět se do rizikových aktivit a podniků, hazardu, spekulací, větších investic, do neuvážených soudních sporů či rizikových cest do zahraničí.

Zdroj: FB Astrolog Věra Šourková

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico