Věra Šourková, Červenec z pohledu numerologie 

datum 2. 7. 2022

V tomto měsíci se zaměřme na propojení fyzického a duchovního světa. Sedmička je číslo, které je propojené s duchovní dimenzí a její lekce povedou člověka především tímto směrem. Spiritualita není odtržena od běžného , každodenního života - během každého "obyčejného" okamžiku života si můžeme uvědomovat vlastní propojení s "božstvím" a s duchovním světem. Každá chvíle může být posvátná. Každý okamžik, každá situace, problém či krize může být možností změny k lepšímu, může být počátkem nového života. Pracujme na změně uvažování.

Sedmička je také číslem, které nás učí navázat vztah k sobě sama - uvědomit si, že vztah k sobě je tím nejdůležitějším vztahem v našem životě - a od kvality tohoto vztahu se odvíjí i kvalita všech partnerský, přátelských a mezilidských vztahů. Vyčleňme si čas, kdy budeme pouze sami se sebou 

Sedmička je číslo velmi citlivé, leckdy až přecitlivělé. Červenec je měsícem, v němž si máme své emoce uvědomit a pracovat s nimi. Můžeme přijít na to, proč na některé situace reagujeme bouřlivěji a intenzivněji

Pečujme také o své zdraví -starejme se o své tělo, dobře a zdravě ho vyživujme, zařaďme do svého života pravidelný pohyb, relaxujme. Sedmička je číslo, které v sobě obsahuje léčitelský potenciál. Starejme se nejen o sebe, ale také o své okolí, pečujme o rostliny, květiny a važme si všeho živého. Uvědomme si že vděčnost nám otevírá srdce a přitahuje do našeho života pozitivní situace - buďme vděční za vše co jsme prožili, protože to vše nás dovedlo až do tohoto okamžiku.

Nestyďme se ukázat svoje skutečné pocity, připusťme si i smutek a bolest a vyjádřeme je. Každý člověk má v sobě léčitelský potenciál - rozvíjejme samoléčitelské schopnosti, věnujme se meditaci, buďme otevření pomoci. Užívejme si volné a divoké přírody a pečujme o ni a chraňme ji. V přírodě také nyní načerpáme nejvíce energie.

Astrolog Věra Šourková

https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico