Věra Šourková, Astro náhled na září

datum 31. 8. 2022

Září je měsíc v němž léto přechází do podzimu. Léto je obdobím v němž je důležité bavit se, radovat se ze života, užívat si slunce, společnost druhých. Podzim otevírá introvertnější část roku. V tomto období začínáme sklízet plody své úsilí z první poloviny roku. Do 23.9. prochází Slunce znamením Panny, která nám umožňuje “uklidit” si život na vnější i vnitřní rovině, pochopit, co je pro nás podstatné a co nikoli. V tomto bude napomáhat i Venuše, která se znamením Panny pohybuje od 5.9. do 29.9. a Merkur, který  opět vstoupí do Panny (od 10.9. se obrátí do retrográdního pohybu) 23.9. V tento den – 23.9. vstupuje Slunce do vzdušného znamení Vah a nastává podzimní rovnodennost. Období Vah je obdobím hledáním a budováním harmonie a rovnováhy, obdobím v němž je důležitá diplomacie, krása a mezilidské a partnerské vztahy. Znamením Vah se do 23.9. pohybuje i Merkur a od 29.9. i Venuše. 25.9. nastává novoluní ve znamení Vah. Důležitým okamžikem měsíce září je i 15.9., kdy Selena vstupuje na dalších sedm měsíců do znamení Ryb.  

5.9. vstupuje planeta lásky a krásy - Venuše - do zemského znamení Panny. Venuše je Archetyp Animy - čili u žen symbolizuje esenci jejich ženství, to jak vnímají vlastní ženství, jejich smyslové a erotické naladění. Venuše také poukazuje na vlastní tvůrčí a umělecký potenciál a na hodnoty, které vyznáváme. U muže také Venuše ukazuje jeho vlastní schopnost milovat a také jeho Animu - ženskou část osobnosti. Ukazuje jaký typ ženy ho eroticky přitahuje. Panna je mistr analýzy - v oblasti lásky je však třeba prožívat a nikoliv analyzovat. Venuše v Panně často hledá “pana bezchybného či paní bezchybnou”, takže v oblasti lásky a vztahů prochází proto určitým očistným procesem, v němž analyzuje a odděluje “vhodné od nevhodného a “čisté od nečistého”, až třeba nakonec zjistí, že je pro ni vhodnější být sama, protože většina partnerů má samozřejmě nějaké “chyby”. Venuše v Panně si musí přiznat že ona sama také není bezchybná a že to je tak naprosto v pořádku a tudíž že nemůže požadovat po partnerovi, aby byl také bezchybný. Plachost Venuše v Panně působí velice přitažlivě. Po plachým a skromným zevnějškem se skrývá zemitá smyslnost. Také se dobře vyzná v technikách lásky. Venuše v Panně je schopna milovat naprosto upřímně, její láska je jasná a prostá, je schopná být kdykoliv nápomocná, je skromná, vysoce morální, spolehlivá a zodpovědná. Pro Panny nastává období lásky.

16.9. Venuše vytváří napěťovou a dynamickou kvadraturu s Marsem – tento aspekt přináší erotické napětí, naznačuje rozpor mezi dáváním a braním - člověk má tendenci buď pouze dávat a je mu trapné si něco vzít či naopak – jenom bere, ale neuvědomí si, že by měl také něco dát. Pokud si tento případný rozpor ve svém chování uvědomíme, můžeme ho dát nyní do rovnováhy. Pokud Venuše a Mars vytvoří dynamický aspekt, poukazuje to také na rozpor mezi ženským a mužským světem. 20.9. se Venuše nachází v harmonickém trigonu s Uranem a může poukazovat na nečekané zamilování, na možnost posunout se ve vztahové oblasti vpřed, či uvědomění si důležitost zachování svobody v partnerských vztazích. 24.9. Venuše vytváří napěťovou opozici s Neptunem - nyní toužíme po romantice, duchovním propojení s partnerem, máme nasazeny “růžové brýle” tudíž se můžeme nechat svést nějakou iluzí či sebeklamem, jsme idealističtí a ochotní odpouštět. Můžeme také cítit potřebu “zachraňovat” své partnery – je však třeba posoudit zda o tuto záchranu vlastně stojí. 26.9. Venuše vytváří harmonický trigon s Plutem – jsme připraveni hluboce prožít lásku, můžeme transformovat  partnerský vztah či náš přístup k lásce a erotice. Můžeme učinit osudové rozhodnutí ve vztahu.

10.9. v 11h58 nastává úplněk v Rybách:  Úplněk v Rybách přináší citlivost (až přecitlivělost), bohatou fantazii a zesílené intuitivní vnímání. Během dnů okolo úplňku budeme mít zřejmě problém s mentální koncentrací, za to schopnost imaginace a intuitivního vnímání bude zesílena. Ideální by bylo kdybychom mohli trávit tři dny před kulminací úplňku o samotě, nejlépe v přírodě. Potřebujeme prostor a klid, abychom se mohli napojit na svou intuici, na své podvědomí a vnímat, jaké informace nám naše intuice poskytne. V okamžiku úplňku se Slunce v Panně nachází v 10. domě a Luna v Rybách ve 4. domě, skrze intuici nám tedy mohou přijít informace týkající se jak oblasti profese, tak i oblasti rodiny. Uran v Býku, který jak Slunce v Panně tak i Lunu v Rybách podporuje harmonickými aspekty, se nachází v 7. domě v oblasti partnerských a mezilidských vztahů - i v této oblasti k nám mohou skrze naši intuici přijít rady, které nám pomohou k posunu.

Úplněk v Rybách působí na nás všechny, ale samozřejmě nejintenzivněji na Ryby, které uzavírají jednu etapu a také na Panny.

Během úplňku v Rybách jsou na fyzickém těle citlivá chodidla a prsty na nohou, proto bychom tyto části těla neměli nyní zatěžovat - ponořme svá chodidla do bylinné lázně a také je můžeme jemně masírovat. Prospěšná bude také lymfatická masáž.

15.9. vstupuje Selena na dalších sedm měsíců do vodního znamení Ryb. Selena nebo-li tzv. “Bílá Luna” přináší podporu a také vyjadřuje potřebu jasného určení toho, co je pro nás rozvíjející a co naopak degradující. Symbolizuje určité “odměny” za dobré skutky vykonané v minulosti.  Ukazuje, jaká cesta je pro nás nyní nejlepší, skrze co k nám přijde podpora a pomoc – Selena v Rybách nabízí pomoc skrze duchovní sféru. Nyní je pro nás prospěšná důvěra v intuici, v Boží vedení, pomáhá nám propojení s vlastním nevědomím, fantazií, pobyt v přírodě. Nyní je důležitý soucit a laskavost. Selena nabízí pomoc a ochranu nám všem - nejintenzivněji však Rybám. Nyní by lidé narozeni ve znamení Ryb měli být “odměněni” (sklízíme plody svého úsilí) Selena vede člověka tou správnou cestou – pokud se nacházíme na jiné cestě, Selena nás skrze různé situace a zkušenosti dovede na cestu správnou - cokoliv se nám nyní děje, nás vede na tu správnou, především duchovní cestu.

23.9. ve 3h04 vstupuje Slunce do vzdušného znamení Vah a nastává podzimní rovnodennost. Období v němž Slunce prochází znamením Vah je dobou, během níž máme harmonizovat svůj život, uvést do rovnováhy, je to období během něhož si máme uvědomit důležitost partnerských a mezilidských vztahů, důležitost vnímání krásy v životě. Toužíme po klidu a míru, toužíme být druhými “přijati”, oceněni a milováni. V tomto období můžeme mít větší problém rozhodnout se pro jednu možnost, cestu či názor.

Podzimní rovnodennost otevírá roční období během něhož máme svou pozornost zaměřovat více dovnitř do svého nitra. Pomalu ale jistě sklízíme plody naší práce a snažení se a nastává čas, kdy je potřeba zhodnotit, co nám uplynulých šest měsíců přineslo. Byli jsme věrni sami sobě, své cestě? Začíná období revize, hodnocení a přemýšlení nad dalšími kroky. Nyní můžeme v sobě uzavřít vše, co potřebujeme.

23.9. ve 14h05 opouští retrográdní Merkur (do retrográdního pohybu se dostává 10.9.) znamení Vah a opět vstupuje do znamení Panny – Merkur v Panně nám pomáhá provést “mentální úklid”, uvědomit si to, co je pro nás podstatné a co nikoli. Přináší schopnost analýzy, objektivitu, vyváženost, ale taktéž skepticismus. Merkur v Panně zachází s informacemi velice puntičkářsky a navíc má dar je klasifikovat a kategorizovat. Instinktivně a neomylně od sebe odděluje to, co je praktické a co nepraktické, co je použitelné a co není, co je účelné a co není k ničemu. Naše mysl se projasní, pozor však abychom “nežili pouze v hlavě”. Retrográdní Merkur poukazuje na to, že máme pozornost zaměřit do svého nitra – tzv. vnitřní komunikace je nyní velice důležitá, stejně jako sebereflexe. 

25.9. ve 23h54 nastává novoluní ve Vahách - Slunce a Luna se nacházejí v konjunkci na 3°znamení Vah - obě tělesa jsou v dynamické a napěťové opozici na Jupiter v Beranu. Váhy otevírají nové životní období.

Novoluní ve Vahách nám přináší možnost rozpoznat, kde je náš život vychýlen z rovnováhy, ve které oblasti svého života něco přeháníme či plýtváme svou energií (opozice na Jupiter v Beranu). Nyní můžeme vše uvést do rovnováhy a harmonie. Jupiter v Beranu nám přináší notnou dávku optimismu a nadšení, ale také značnou netrpělivost (chci to hned!), zbrklost a také náročnost (ve smyslu přehnaných nároků). Novoluní ve Vahách nám ukazuje, jak důležité je být ve vnitřní harmonii - tento stav se pak pozitivně odrazí ve vnějším světě. Pokud nejsme schopni vybudovat si harmonii vnitřní, těžko dosáhneme harmonie v realitě každodenního života. Proto je nyní důležité věnovat se vědomě relaxaci. Novoluní ve Vahách nám také umožní harmonizovat situaci v partnerských vztazích. Venuše, která úzce souvisí s partnerskými vztahy, se aktuálně pohybuje skrze znamení Panny a je v konjunkci s retrográdním Merkurem. Obě tato tělesa se nacházejí ve volnější dynamické opozici na Neptun v Rybách a v harmonickém trigonu s Plutem v Kozorohu. Nyní můžeme “odhalit” určité idealizace či sebeklamy v oblasti partnerských vztahů, můžeme pochopit příčiny těchto emocionálních a mentálních vzorců a můžeme je tedy skrze vnitřní práci transformovat. Buďme soucitní a láskyplní jak k sobě tak i k ostatním.

Dům našeho horoskopu narození v němž máme znamení Vah, ukazuje oblast, kterou nyní můžeme uvést do rovnováhy.

Na fyzickém těle jsou nyní citlivá bedra a ledviny, proto mějte tyto části těla v teple. Důležitý je dostatečný přísun tekutin - nejlépe čisté vody, ale také může popíjet byliny které pomáhají čistit ledviny a krev.

29.9. vstupuje Venuše do znamení Vah. Venuše ve Vahách miluje lásku pro lásku samu a snaží se vytvořit naprosto rovnoprávný vztah. Miluje spravedlnost a krásu, má potěšení ze společnosti stejně naladěných lidí. Velmi dbá o harmonii, dobrý styl a správné chování. Nesnáší hrubé, násilné a primitivní projevy. Pokud chce Venuše ve Vahách dosáhnout vztahu, jenž bude v rovnováze, musí nejdříve do rovnováhy uvést sebe samu - zharmonizovat a přijmout všechny stránky své osobnosti. Je poněkud nerozhodná, když si má zvolit partnera pro cestu životem. Klade si otázky typu: “je to skutečně ten pravý”? “Není někde kolem mě ještě jiný partner(ka), který pro mě bude ještě vhodnější”? Venuše ve Vahách miluje vztahy, ale nerada se váže. Venuše ve Vahách má často umělecký talent a miluje krásu - může se ji stát že právě díky krásnému zevnějšku přehlédne skutečný charakter osobnosti a tvrdě za to zaplatí. Velice ráda zušlechťuje sebe samu i svého milovaného. Venuše ve Vahách je šarmantní, společenská, srdečná, kultivovaná, příjemná a tolerantní, ale také umí být přecitlivělá, ješitná, chladná, vyhýbající se konfliktu a cynická. Venuše ve Vahách věří, že lidé by k sobě měli být vlídní a tolerantní. Muž s Venuší ve Vahách hledá právě takovou ženu. Pro Váhy se nyní otevírá období lásky.

Mars prochází vzdušným znamením Blíženců - v tomto znamení je Mars pohotový, chytrý, má ostrý jazyk, je šikovný, bystrý a obratný. Dokáže souběžně usilovat o několik cílů. Dovede takticky měnit své jednání. V negativu má sklony k roztržitosti, snadnému rozptýlení pozornosti, k cynismu a sarkasmu. Rozhoduje se rychle, chytře a prakticky. Všechny cíle vnímá jako relativní a uzpůsobuje je vždy novým poznatkům. Je duchaplný, zábavný, živý, ale citově se nerad váže. Nejlepší ventily agrese jsou rychlé sporty vyžadující prudký start jako sprint či squash, ale i šerm a šachy. Celkově se nyní energie zrychluje a odlehčuje. Největší síla je nyní v komunikaci a informacích. Největší přísun energie nyní získávají Blíženci a další dvě vzdušná znamení - Váhy a Vodnáři a do určité míry i Berani a Lvi, jež se nacházejí k Blížencům v harmonickém aspektu zvaném sextil. Střelci, Ryby a Panny nyní mohou mít větší sklon k plýtvání svou energií, či k roztržitosti a rozptýlení své pozornosti.

1.9. se Mars nachází v harmonickém sextilu s Jupiterem - máme spoustu energie, jsme pozitivně naladěni, vše zvládáme lehce. 18.9. se Mars nachází v harmonickém sextilu s Chironem - nyní můžeme léčit své sebevědomí, odvahu, schopnost se prosadit a vše, co je spojeno s mužským světem. 28.9. se Mars nachází v harmonickém a podpůrném trigonu se Saturnem - který přináší jasný a střízlivý pohled na věc, houževnatost, systematičnost. Můžeme započít nějakou dlouhodobou aktivitu.

Jupiter nyní prochází znamením Berana: Víra Jupitera v Beranu spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí, postará. Spontánní důvěra je silným rysem tohoto Jupitera. Když se věci nedaří, tato filozofie nám říká, že je toho ještě pořád mnoho před námi, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné. Jupiter v Beranu nachází pocity štěstí a smyslu v tom, že si může žít zcela dle svých potřeb a že mu lidově řečeno nikdo do života “nekecá” a vzpěčuje se jakémukoli “organizování” zvenčí. Je tu silná potřeba někam život nasměrovat, přicházejí nové nápady a impulzy. Touha zažít nějaké nové zážitky, nová dobrodružství. Zesiluje se odvaha jít za svým cílem a také pocity naděje. Je třeba si však dát pozor na zesílenou aroganci a marnotratnost. Důležitá je zde zdravá sebedůvěra. Jupiter v Beranu samozřejmě nejsilněji podporuje Berany a také další dvě ohnivá znamení - Lvy a Střelce a do určité míry i Vodnáře a Blížence. Berani si však musí dát pozor na přílišnou zbrklost a neuváženost, stejně jako i pro tendenci plýtvat svou energií - tato témata se dotknou i Vah, které se nacházejí v opozici na Berany a také Raků a Kozorohů, kteří jsou vůči Beranu v dynamickém a napěťovém aspektu zvaném kvadratura. Pro Váhy, Raky a Kozorohy je nyní důležité vybudovat si zdravou sebedůvěru a rozhodnost. 

Saturn stále prochází znamením Vodnáře - učí nás pochopit to, co to znamená být svobodný člověk ve svobodné zemi. Skrze neochvějné překonávání překážek nesmíme cíl svobodného bytí a žití ztrácet ze zřetele a nyní můžeme téma osobní i společenské svobody hlouběji pochopit.

Chiron stále prochází znamením Berana a pomáhá nám léčit naše sebevědomí (uvědomění si sebe sama), sebedůvěru a odvahu žít si svůj život po svém.

Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost a nyní prochází znamením Býka. Býk je znamení, které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem, fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Do této oblasti vstupuje Uran, jež zde aktivuje “revoluci” a změny proto, abychom se mohli nadále vyvíjet. Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy, které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým zdrojům.

Neptun se stále nachází ve znamení Ryb, v němž můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše.

Pluto se nachází na konci znamení Kozoroha – od roku 2008 transformuje politický systém a náš vztah k autoritám vnějším i autoritě vnitřní.  

Lilit se nachází ve znamení Raka a vynese na světlo vše, co je nedořešené či potlačené v oblasti rodiny, vztahů s rodiči, vztahů s dětmi. Lilit v Raku nám může pomoci uvědomit si, jakou roli ve vztahu či v rodině zastávám - jsem v pozici dospělé ženy či muže, nebo jsem v pozici dítěte? Nebo naopak - přistupuji ke svému partnerovi (partnerce) jako k dospělému, nezávislému a svéprávnému jedinci, nebo k němu přistupuji jako rodič k nevyzrálému dítěti a mám potřebu ho neustále kontrolovat, peskovat a řídit? 

Děkuji za vaše pozitivní ohlasy na texty, které zde zveřejňuji ve svém volném čase - a jak praví jedno moudré rčení -vydaná a přijetá energie má být v rovnováze (obzvláště nyní v období ve kterém znamením Býka prochází Uran pastedGraphic.png) můžete tuto mou činnost podpořit libovolnou částkou zaslanou na účet 1746204063/0800 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Děkuji Vám

Astrolog Věra Šourková

https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico