Věra Šourková, Astro náhled na srpen 2022

datum 4. 8. 2022

Do 23.8. se Slunce nachází v ohnivém znamení Lva, které podporuje rozvíjení důvěry v sebe sama, rozvíjení tvůrčí, hravé stránky osobnosti a také zaměřuje naši pozornost na lásku - chceme být milovaní a chceme milovat, chceme být středem pozornosti našich milovaných, chceme se radovat a smát se. Což ještě podpoří Venuše, která 11.8. také vstupuje do znamení Lva. Merkur v Panně nám umožní v tomto směru uchovat zdravou přiměřenost (abychom nesklouzli do stínové stránky Lva jímž je egocentričnost a sebestřednost). 12.8. nastává úplněk ve Vodnáři a 20.8. vstupuje Mars do vzdušného znamení Blíženců -energie se zrychlí a “odlehčí” a naše pozornost bude směřována na oblast komunikace a informací. Pozor bychom si měli dát na dva náročné aspekty Marse - 2.8. vytváří Mars (v tuto dobu ještě v Býku) konjunkci s Uranem a může přinést jak individuální, rozhodné jednání řídící se intuicí a boj za svobodu .tak i  náhlé, překvapivé výbuchy energie a agrese - nyní je třeba velké opatrnosti zejména při řízení automobilu či při sportu (tzv.”nehodový aspekt). 7.8. se Mars nachází v dynamické a napěťové kvadratuře se Saturnem a mohou se na naší cestě objevit jak vnitřní tak vnější překážky, únava, přehnaná zarputilost, tendence nashromážděnou agresivitu vybýt v bezmocném hněvu vybít směrem dovnitř - proto bychom nyní se svou energií a agresí měli vědomě pracovat a taktéž více odpočívat. 23.8. vstupuje Slunce do zemského znamení Panny a nastává období v němž můžeme svůj život “uklidit” jak na vnitřní rovině tak i na rovině vnější. V tomto směru nám pomůže i Novoluní v Panně, které nastává  27.8.   

4.8. vstupuje Merkur do zemského znamení Panny a přináší schopnost analýzy, objektivitu, vyváženost, ale taktéž skepticismus.  Merkur v Panně zachází s informacemi velice puntičkářsky a navíc má dar je klasifikovat a kategorizovat. Instinktivně a neomylně od sebe odděluje to, co je praktické a co nepraktické, co je použitelné a co není, co je účelné a co není k ničemu. Naše mysl se projasní pozor však abychom “nežili pouze v hlavě”. 16.8. Merkur vytváří harmonický trigon s Uranem v Býku a přináší originální nápady. 21.8. se Merkur v Panně nachází v dynamické opozici s Neptunem v Rybách - Neptun má schopnost “rozhodit” střízlivou analytičnost Panny, je jí však schopen ukázat, že svět nelze vnímat v detailech, ale e je třeba se na něj dívat z širšího a vyššího úhlu pohledu. Že je třeba propojit “rozum a srdce”. Řešení důležitých problémů a praktických věcí, zejména technického rázu však nechejme na jiný den. 22.8. se Merkur v Panně nachází v harmonickém trigonu s Plutem v Kozorohu - naše mysl je schopna proniknout do podstaty problému,  prohlédnout to, co se skrývá za vyřčeným slovem.

11.8. vstupuje Venuše - planeta lásky, ženství a tvořivosti do ohnivého znamení Lva a oblast lásky a vztahů se tedy propojuje s hravostí a vášnivostí tohoto znamení. Venuše ve Lvu je tvůrčí, vášnivá a natolik romantická, že její milostné pocity by se daly lépe vyjádřit básní, obrazem či písní než reálným životem. To, co očekává od lásky, je v pozemské realitě téměř nemožné splnit. Venuše ve Lvu si vytvoří “scénář” své lásky a snaží se milovanou osobu do toho scénáře “naroubovat”. Miluje velice nadšeně a vášnivě. Lev vnímá svět jako divadlo.   Pokud se Venuši ve Lvu podaří zkrotit vlastní nutkání, že musí “hrát roli” a nechá objekt svých tužeb alespoň letmo zahlédnout tu lidskou bytost, která tyto “vášnivé role” hraje, nejenže na něj silně zapůsobí, ale také se jí uleví, protože s nebude muset chovat podle role, kterou právě představuje. Venuše ve Lvu prožívá lásku jako jakýsi “královský mýtus” a potřebuje aby partner byl v tomto mýtu aktivní- pokud v rámci vztahu jeden druhého nepřestanete brát jako individualitu, můžete vytvořit ušlechtilý a úspěšný vztah. Venuše ve Lvu miluje když cítí, že je středem života svého partnera, je velice tvůrčí, hrdá, vášnivá, zábavná, vřelá, laskavá - a laskavost bychom nyní měli vnášet co nejvíce do všech vztahů, nejen do těch milostných. Venuše bude procházet znamením Lva do 5.9. Pro Lvy je tato doba obdobím lásky - Venuše ve Lvu podporuje i další dvě ohnivá znamení - Berany a Střelce. 2.8. Venuše (v tuto dobu ještě ve znamení Raka) vytváří harmonický sextil vůči Uranu a my můžeme snadno a vskutku originálním způsobem vyjádřit své city či navázat nový vztah. 3.8. Venuše vytváří harmonický sextil s Marsem což je příjemný erotický aspekt. 7.8. Venuše vytváří harmonický aspekt s Neptunem a přináší fantazii, soucit, empatii a touhu po romantice – jak milostná tak umělecká oblast je nyní podpořena. 9.8. se Venuše nachází v dynamické a napěťové opozici s Plutem- pozor na to, abychom se nevědomě nezapletli do psychický a emočních bojů o moc. Může tu být také snaha o citovou manipulaci, kontrolu, zesiluje se žárlivost. Pluto však také může odhalit co v našem aktuálním vztahu nefunguje. 18.8. Venuše  vytváří harmonický trigon s Jupiterem  a přináší optimismus, snadné vyjádření citů, pocity štěstí - hezký aspekt podporující lásku, umění i obchod. 24.8. Venuše vytváří harmonický trigon s Chironem a přináší léčivou energii do našich vztahů, 27.8. Venuše vytváří napěťovou a dynamickou kvadraturu s Uranem a my můžeme trpět výkyvy nálad, nechuť se vázat a přijímat zodpovědnost ve vztahu, můžeme také rychle vzplanout - měli bychom si však uvědomit, že každý čin má svůj následek- abychom v návalu poblouznění případně nezničili to, co máme.28.8. Venuše vytváří napětovou  opozici se Saturnem a my se můžeme cítit osamělí a nemilovaní a neustále vyžadovat důkazy lásky - v tomto případě bychom se měli zaměřit na to, abychom lásku dali samy sobě

Úplněk ve Vodnáři nastává 12.8. ve 3h35 ráno. Luna ve Vodnáři je přirozeně v opozici na Slunce ve Lvu - obě tělesa se nacházejí v dynamické a napěťové kvadratuře na konjunkci Uran a Dračí hlava v Býku. Luna ve Vodnáři se nachází ve volnější konjunkci se Saturnem

Úplněk ve Vodnáři je vhodný pro jakoukoli intelektuální činnost. Uran, vládce Vodnáře se nachází v dynamických aspektech jak na Slunce ,tak Lunu tudíž může přinést náhlé a nečekané změny - což může být pozitivní pakliže se potřebujeme někam posunout, pokud jsme příliš “zatuhli” na jednom místě. Na druhou stranu to může být náročné pro naši nervovou soustavu, proto bychom měli vědomě relaxovat a uvolnit se - případné změny pak proběhnou snáze. Slunce se nachází v oblasti 2.domu, Luna v oblasti 8.domu a Uran v oblasti 11.domu - nové situace a změny se mohou nejvýrazněji dotknout našich financí, majetku a přátelských vztahů. Na druhou stranu však můžeme dostat příležitost k dalšímu finančnímu příjmu. Opatrní v těchto dnech bychom také měli být na své zdraví - Vodnář koresponduje s oblastí lýtek, kotníků, achilovkou. Vodnáře často trpí na křečové žíly - proto v těchto dnech nohy nezatěžujme příliš dlouhým stáním či sezením. Vodnář také koresponduje s citlivým nervovým systém, proto je v tuto dobu vhodná vědomá relaxace či meditace

20.8. vstupuje Mars do vzdušného znamení Blíženců - v tomto znamení je Mars pohotový, chytrý, má ostrý jazyk, je šikovný bystrý a obratný. Dokáže souběžně usilovat o několik cílů. Dovede takticky měnit své jednání. V negativu má sklony k roztržitosti, snadnému rozptýlení pozornosti, k cynismu a sarkasmu. Rozhoduje se rychle, chytře a prakticky. Všechny cíle vnímá jako relativní a uzpůsobuje je vždy novým poznatkům. Je duchaplný, zábavný, živý, ale citově se nerad váže. Nejlepší ventily agrese jsou rychlé sporty vyžadující prudký start jako sprint či squash, ale i šerm a šachy. Po klidném až pomalém toku energie v předchozím znamení Býka se Mars a s ním i jeho energie nyní zrychluje a odlehčuje. Největší síla je nyní v komunikaci a informacích. Největší přísun energie nyní získávají Blíženci a další dvě vzdušná znamení - Váhy a Vodnáři a do určité míry i Berani a Lvi jež se nacházejí k Blížencům v harmonickém aspektu zvaném sextil. Střelci, Ryby a Panny nyní mohou mít větší sklon k plýtvání svou energií či k roztržitosti a rozptýlení své pozornosti.  2.8. vytváří Mars (v tuto dobu ještě v Býku) konjunkci s Uranem a může přinést jak individuální, rozhodné jednání řídídí se intuicí a boj za svobodu .tak i  náhlé, překvapivé výbuchy energie a agrese - nyní je třeba velké opatrnosti zejména při řízení automobilu či při sportu (tzv.”nehodový aspekt). 7.8. se Mars nachází v dynamické a napěťové kvadratuře se Saturnem a mohou se na naší cestě objevit jak vnitřní tak vnější překážky, únava, přehnaná zarputilost, tendence nashromážděnou agresivitu vybýt v bezmocném hněvu vybít směrem dovnitř - proto bychom nyní se svou energií a agresí měli vědomě pracovat a taktéž více odpočívat. 11.8. se Mars nachází v harmonickém sextilu s Neptunem a přináší naději, schopnost vycítit ten správný okamžik a jednat. Fantazie a vize nyní můžeme měnit v realitu, je tu také schopnost empatie. 14.8. se Mars nachází v harmonickém trigonu s Plutem a my můžeme pocítit velký příliv energie, vnitřní sílu a odvahu 

23.8. v 5h16 vstupuje Slunce do zemského znamení Panny skrze které se bude pohybovat do 23.9.znamení Panny odpovídá sklizni, při níž se oddělují zrna od plev - žádné jiné znamení nedokáže tak bezpečně instinktivně rozlišovat mezi tím, co je zdravé a co nezdravé, užitečné a neužitečné, prospěšné a škodlivé. Proto bychom nyní měli zaměřit svou pozornost na to, co nám  prospívá a co nikoliv, věnovat se úklidu svého života - jak na vnitřní duševní a emocionální rovině, tak na vnější fyzické rovině. Věnujme svou pozornost každodennímu životu a práci. Můžeme se věnovat úspěšnému léčení svého těla i ducha.

24.8. se Uran obrací do retrográdního chodu – Uran nás vede k přijetí vlastní originality a také ke svobodě a rovnoprávnosti. Během své retrográdní fáze si můžeme vyjasnit nakolik akceptujeme vlastní originalitu a nakolik jsme schopní žít svobodný a autentický život - případné bloky v těchto oblastech nyní můžeme zdárně léčit a rozpouštět. Nyní nás může vést k hlubokým vnitřním posunům . Uran ve své retrográdní fázi setrvá do 22.1. 2023

Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost. Býk je znamení ,které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem, fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Do této oblasti vstupuje Uran, jež zde aktivuje “revoluci”, a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet . Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým zdrojům

26.8. vstupuje Merkur do vzdušného znamení Vah. Merkur ve Vahách miluje složité, ale promyšlené a vyrovnané myšlenkové konstrukce a strategie. Je ochotný k dohodě, diplomatický, pružný, opatrný, přesvědčivý, přívětivý, komunikativní, pracovitý, disciplinovaný, metodický, spravedlivý, rozumný. V negativu je nerozhodný, kam vítr tam plášť, pokrytecký, neupřímný, afektovaný, doktrinář, slepě poslušný, či falešný. Nyní tedy náš způsob myšlení a komunikace by měl mít diplomatického ducha, měli bychom být schopni nahlédnout na situaci z pohledu druhých a být ochotní k domluvě. Měli bychom si však uchovat schopnost rozhodovat se a na svém rozhodnutí trvat

Novoluní v Panně nastává 27.8. v 10h16 a nachází se v dynamické a napěťové kvadratuře s Marsem v Blížencích. Nov v Panně je ideální k úklidu (vnějšímu i vnitřnímu) a k léčení sebe sama i svého života. Očista na vnější i vnitřní rovině nám pomůže snáze se posunout dále a rozpohybovat ve svém životě nové energie. Panna je mentální znamení tudíž je zesílená i mentální aktivita. Dynamická kvadratura od Marse v Blížencích může poukazovat na naši podrážděnost, nervový systém je silně napjatý, snadno “vybuchneme”, proto bychom měli vědomě toto vnitřní napětí uvolňovat. V žádném případě se nenechejme vtáhnout do nějakého sporu či rozepře

Panny otevírají nové období. Panna na fyzickém těle koresponduje se zažíváním, slinivkou, tenkým a tlustým střevem - v tuto dobu nezatěžujme naše trávení příliš tučnou a těžkou stravou. Zbavme se všeho, co nám způsobuje “špatné zažívání”.

Saturn - stále se pohybující ve znamení Vodnáře - nás učí pochopit to, co co to znamená být svobodný člověk ve svobodné zemi. Skrze neochvějné překonávání překážek nesmíme cíl svobodného bytí a žití ztrácet ze zřetele a nyní můžeme téma osobní i společenské svobody hlouběji pochopit 

Jupiter nyní prochází znamením Berana - Víra Jupitera v Beranu spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí, postará. Spontánní důvěra je silným rysem tohoto Jupitera. Když se věci nedaří, tato filozofie nám říká, že je toho ještě pořád mnoho před námi, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné. Jupiter v Beranu nachází pocity štěstí a smyslu v tom, že si může žít zcela dle svých potřeb a že mu lidově řečeno nikdo do života “nekecá” a vzpěčuje se jakémukoli “organizování” zvenčí. Je tu silná potřeba někam život nasměrovat, přicházejí nové nápady a impulzy. Touha zažít nějaké nové zážitky, nová dobrodružství. Zesiluje se odvaha jít za svým cílem a také pocity naděje. Je třeba si však dát pozor na zesílenou aroganci a marnotratnost. Důležitá je zde zdravá sebedůvěra. Jupiter v Beranu samozřejmě nejsilněji podporuje Berany a také další dvě ohnivá znamení - Lvy a Střelce a do určité míry i Vodnáře a Blížence. Berani si však musí dát pozor na přílišnou zbrklost a neuváženost, stejně jako i pro tendenci plýtvat svou energií - tato témata se dotknou i Vah, které se nacházejí v opozici na Berany a také Raků a Kozorohů, kteří jsou vůči Beranu v dynamickém a napěťovém aspektu zvaném kvadratura. Pro Váhy, Raky a Kozorohy je nyní důležité vybudovat si zdravou sebedůvěru a rozhodnost. 

Neptun se stále nachází ve znamení Ryb v němž můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše. 

Selena prochází znamením Vodnáře a bude nás plně podporovat v našem odhodlání žít svobodný, nezávislý a samostatný život spolu ve spolupráci se stejně smýšlejícími lidmi. Selené ukazuje, že toto je správná cesta našeho vývoje. 

Lilit se nachází ve znamení Raka a vynese na světlo vše, co je nedořešené či potlačené v oblasti rodiny, vztahů s rodiči, vztahů s dětmi . Lilit v Raku nám může pomoci uvědomit si, jakou roli ve vztahu či v rodině zastávám - jsem v pozici dospělé ženy či muže, nebo jsem v pozici dítěte? Nebo naopak - přistupuji ke svému partnerovi (partnerce) jako k dospělému, nezávislému a svéprávnému jedinci, nebo k němu přistupuji jako rodič k nevyzrálému dítěti a mám potřebu ho neustále kontrolovat, peskovat a řídit

Astrolog Věra Šourková

Děkuji za vaše pozitivní ohlasy na texty, které zde zveřejňuji ve svém volném čase - a jak praví jedno moudré rčení -vydaná a přijatá energie má být v rovnováze (obzvláště nyní v období ve kterém znamením Býka prochází Uran 😊 ) můžete tuto mou činnost podpořit libovolnou částkou zaslanou na účet 1746204063/0800 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce  - Děkuji Vám

Zdroj: Astrologie a Numerologie (webnode.cz)

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico