Věra Šourková, Astro náhled na říjen 

datum 4. 10. 2022

První polovina října se nachází pod “taktovkou Vah”, tudíž hledáme a vytváříme harmonii a rovnováhu - nejsnazší cesta jak dosáhnout vnější harmonie je skrze budování harmonie vnitřní. Toužíme po kráse, po přijetí a harmonických vztazích. Máme sklon k diplomacii (v negativu k přetvářce) více než kdy jindy. 23.10. Vstupuje Slunce do vodního znamení Štíra a energie se mění ( v týž den do Štíra vstupuje i Venuše a 29.10.i Merkur) - nyní se z oblasti rácia - mysli (vzdušné Váhy) noříme do hlubin emocí a nevědomí (vodní Štír). Energie Štíra je nekompromisní a nesnáší slabost a přetvářku. Proto jsme nyní konfrontováni s vlastní “temnotou” s vlastními strach a nejistotami –a to z toho důvodu, abychom je transformovali a odpoutali se od nich a tak se stali silnějšími , odvážnými a autentickými osobnostmi. Se Štírem přichází i vášeň - a tu můžeme využít jak na fyzické rovině v oblasti milostného života, tak i na rovině psychické tím, že se s velkou vášní ponoříme do oblasti či zájmu, který nás zajímá.   

2.10. se Merkur vrací do přímého chodu 11.10. Merkur vstupuje do znamení Vah. Způsob myšlení  Merkura ve znamení Vah je z velké části založeno na tom, jak se cítí ve vztazích s ostatními – proto se u něho projevuje tendence souhlasit s lidmi i za cenu, že se mu nepodaří sdělit jim svůj osobní pocit z dané záležitosti. Následkem toho, se osoba, se kterou je v nejdůvěrnějším vztahu, začne cítit frustrovaná, protože neví, na čí straně Merkur ve Vahách stojí. Merkur ve Vahách miluje složité, ale promyšlené a vyrovnané myšlenkové konstrukce a strategie. Má krásný styl mluvy. Pozitivní vlastnosti Merkura ve Vahách: ochotný k dohodě, diplomatický, pružný, opatrný, přesvědčivý, přívětivý, komunikativní, pracovitý, disciplinovaný, metodický, spravedlivý, rozumný, dobrý rozhodčí, mající kolektivního ducha, zásadový, čestný, nepředpojatý. Negativní vlastnosti Merkura ve Vahách: přitakávač, charakterově nepevný, nerozhodný, kam vítr tam plášť, pokrytecký, neupřímný, afektovaný, žvanil, doktrinář, slepě poslušný, falešný, prázdný, bezohledný kariérista, zbabělý

9.10. nastává úplněk v Beranu – Slunce ve Vahách je v opozici na Lunu v Beranu. Slunce se nachází ve volnější konjunkci s Venuší ve Vahách Luna je ve volnější konjunkci s Chironem v Beranu. Jak Slunce tak Luna se nacházejí v harmonických aspektech na Saturn ve Vodnáři tak i ve volnějších harmonických aspektech na Mars v Blížencích. Berani uzavírají jedno životní období

Luna v Beranu je akční ohnivá, vášnivá - je zde potřeba prosadit svou vlastní vůli - pozor na zbytečné hádky a rozepře. Luna v Beranu se nachází v konjunkci s Chironem a umožňuje tak

léčit případné bloky a traumata v oblasti sebevědomí a sebedůvěry , které jsme získaly v dobách raného dětství. Osa Váhy (Slunce Venuše) a Beran (Luna,Chiron) je osa nazvaná “Já” (Beran) versus “Ti druzí” (Váhy) - nyní hledáme cestu naplnit své vlastní potřeby a prosazení svých cílů s potřebami blízkých. Jak žít svůj vlastní život a budovat si vlastní identitu a zároveň být schopen/na žít ve vztahu, ctít potřeby druhých a dát jim dostatečně volný prostor. Pokud chceme žít v harmonických , láskyplných, svobodných a funkčních vztazích, musíme si nejprve vytvořit tento vztah k sobě sama.

12.10.  Mars v Blížencích vytváří napěťovou a dynamickou kvadraturu s Neptunem v Rybách. V Blížencích  je Mars pohotový, chytrý, má ostrý jazyk, je šikovný bystrý a obratný. Dokáže souběžně usilovat o několik cílů.   Dovede takticky měnit své jednání. V negativu má sklony k roztržitosti, snadnému rozptýlení pozornosti, k cynismu a sarkasmu. Rozhoduje se rychle, chytře a prakticky. Všechny cíle vnímá jako relativní a uzpůsobuje je vždy novým poznatkům. Je duchaplný, zábavný, živý, ale citově se nerad váže. Nejlepší ventily agrese jsou rychlé sporty vyžadující prudký start jako sprint či squash, ale i šerm a šachy. Největší síla je nyní v komunikaci a informacích. Kvadratura s Neptunem může způsobit to, že naše cíle budou nereálné či můžeme cítit nejistotu či se nechat od druhých zneužít či oklamat. Okolo 12.10. se tedy raději nerozhodujme o něčem podstatném, a rozhodně nepodepisujme žádné smlouvy.

 23.10. vstupuje Slunce do znamení Štíra (ve 12h36) : Období v němž prochází Slunce skrze znamení Štíra je obdobím v němž se noříme do hlubin svého nevědomí a svých emocí, přijímáme svůj “Stín” (tzv.”zlobivé” části osobnosti) a transformujeme ho. Štír se takřka ničeho nebojí - proto nyní můžeme transformovat všechny své strachy. Kořen většiny našich strachů a nejistot pramení ze strachu ze smrti a nicoty. Štír nás však učí zemřít a zrodit se znovu, povstat jako Fénix z popela - učí nás chápat že smrt je nejen o “konci”, ale zároveň je to i nový začátek. Jak říká jedno hluboké moudro : “Ten, kde se bojí zemřít, bojí se i žít”. Pokud si uvědomíme, že na určité rovině nikdy nezanikneme tak se dostaneme do kontaktu s obrovskou zásobárnou energie a odvahy  

23.10. Venuše vstupuje znamení Štíra - oblast lásky a vztahů se noří do hlubokých a silných emocí a také vášně. Nyní je možné tuto oblast transformovat, protože Venuše ve Štíru snadno odkryje to, co již není funkční. Pozor bychom si však měli dát na žárlivost a citovou manipulaci. Venuše je Archetyp Animy- čili u žen symbolizuje esenci jejich ženství, to jak vnímají vlastní ženství, jejich smyslové a erotické naladění. Venuše také poukazuje na vlastní tvůrčí a umělecký potenciál a na hodnoty, které vyznáváme. U muže také Venuše ukazuje jeho vlastní schopnost milovat a také jeho Animu -ženskou část osobnosti. Ukazuje jaký typ ženy ho eroticky přitahuje.  Venuše ve Štírumiluje skrze touhu. Tato Venuše je má obrovskou sexuální přitažlivost- ve své podstatě může přimět kohokoli aby ji ležel u nohou a tak může sklouznout k citové manipulaci s druhými. Tato cesta je však pastí do které se nakonec chytne ona sama . Venuše ve Štíru je o Moci Lásky a ta ji nakonec donutí, abyste jí byla po vůli a ne naopak. Lásku Venuše ve Štíru doprovází stopa touhy, v jejím milostném životě je něco zoufalého a osudového. Navazuje vztahy proto, aby transformovala sebe samu- každý vztah je transformační záležitostí. Vyzařuje silnou sexuální sílu a sama má hluboký smysl pro citový stav a sexualitu jiných. Nebezpečí nastává když tuto moc používá slepě a nebo když této moci vzdoruje. Venuše ve Štíru touží nalézt lásku- tu skutečnou, pravou lásku s velkým L, lásku, která ji očistí od malicherností, která promění její život z parodie v osud, skrze tragédii v extázi. Možná že už takovou lásku Venuše ve Štíru má. Její hledání však nikdy skutečně nekončí, protože pátrá ve svých hlubinách po tom, co může a musí být z těchto hlubin vydáno. Čím více má Venuše ve Štíru prozkoumané vlastní podvědomí, tím kvalitnější jsou její vztahy. Kdy nemá Venuše ve Štíru prozkoumané své nitro může i lásku partnerovi odepírat, aby ho tak ovládla, protože si není jistá jak má zvládat hlubiny vlastních emocí a zranitelnost, která je s tím spojená. Pro Venuši ve Štíru je těžké skutečně důvěřovat- musí se nejprve naučit důvěřovat svým vlastním citům, aby pak mohla důvěřovat citům druhých. Pokud Venuše ve Štíru nevěří svým emocím je silně manipulující, vlastnická, žárlivá, zahořklá, urážlivá a fanatická. Pokud Venuše ve Štíru přijala své emoce a hlubiny vlastní duše je smyslová, podnětná, vášnivá, dávající vše, přitažlivá, má schopnost se ovládat a je delikátní. Muž s Venuší ve Štíru hledá ženu právě s těmito vlastnostmi

23.10. se Saturn ve Vodnáři navrací do přímého chodu. V říjnu vytváří (sice ne již přesnou, ale aspekt se vytvoří) dynamickou  a napěťovou kvadraturu s Uranem v Býku - uzavírá se období od roku 2021, kdy se vytvořil tento aspekt poprvé . Saturn symbolizuje řád, formu, hmotu, omezení, systém, tradici, stabilitu, soudržnost, superego (svědomí), kulturu, stáří, askezi, integritu, kontrakci, introverzi a hloubku. Uran symbolizuje rebelství, revoluci, anarchii, náhlou změnu pořádků, kvantový skok, svobodu, mládí, pubertu , divokost, neklid, genialitu, intuici, prolomení, proudění, blesk, vztahuje se ke vědě a idejím, novým objevům a vhledům. Saturn fixuje a drží, Uran rozbíjí. Saturn symbolizuje tradici, to co je ozkoušené, minulost -  Uran představuje nové věci, pokrok, budoucnost. Saturn představuje hierarchii , Uran rovnoprávnost. Saturn představuje omezení, Uran svobodu  - tato dvě tělesa jsou nyní v napěťové vazbě a my všichni musíme ať už chceme či nechceme řešit témata, která symbolizují. Co z toho, co známe je natolik životaschopné aby to mohlo žít dál -a co je už odsouzeno k zániku protože se to přežilo? Chceme být vedeni vnějšími autoritami a podřizovat se jim, nebo jsme již natolik dospěli, že jsem schopni vnímat svou vlastní autoritu a žít ve svobodě? Nyní se jedná o to, jakou podobu bude mít společenské uspořádání v dalších letech - každý z nás tento obraz spolu-dotváří tím, jak má principy Saturna a Urana zpracované ve svém osobním životě   

25.10. Nastává Novoluní ve Štíru - novoluní je spojené s částečným zatměním Slunce. Slunce a Luna se spojují v konjunkci na 2°znamení Štíra spolu s Venuší. Štír je především znamením transformace - nyní se můžeme zaměřit na ty části své osobnosti a svého života které si přejeme změnit, to, co není již funkční můžeme pustit – zbavit se všeho, co již nefunguje nebo nás to omezuje. Venuše ve Štíru, která se s novem spojuje poukazuje na to že hlubokou transformaci a léčení můžeme nyní provést i v našem milostném a erotickém životě.

Nyní také můžeme transformovat veškeré strachy které nás případně sužují. Štír nás učí, že se “smrti” (jakýkoliv konec na psychologické i fyzické rovině) není třeba bát, protože po každém konci nás čeká nový začátek

Dům horoskopu narození, v němž máme znamení Štíra nyní ukazuje oblast, kterou nyní můžeme transformovat a měnit. Štíří otevírají nové životní období

28.10. se retrográdní Jupiter vrací do znamení Ryb: Jupiter v Rybách hledá a nachází štěstí v duchovní sféře, potřebuje mít pevnou víru či smysluplnou životní filosofii. Spokojenost a radost také nachází v přírodě, tichu, i v umění. Je citlivý a altruistický a nechá se snadno druhými využít. Nyní vnitřního klidu a spokojenosti dosáhneme tím, že svou pozornost obrátíme k duchovní sféře, k Bohu, k zákonům, které převyšují naše světské zákony. Důležité je nyní neztratit víru a uvědomit si, že za běžným, materiálním a hmotným světem se nachází svět duchovní - pokud máme pevnou víru, budeme chránění a budeme mít sílu zvládnout cokoliv. Udržíme si své energetické vibrace vysoké a tudíž budeme k sobě přitahovat situace, které nám pomohou k našemu rozvoji, a lidi, kteří nás podpoří. Pokud víru ztratíme či ji odmítáme, budeme žít v chaosu , zmatku a strachu a tím své energetické vibrace snížíme - tudíž budeme k sobě přitahovat náročné a nepříjemné životní situace. Aktuálně se ve znamení Ryb nachází i jejich vládce - Neptun a také Selena, která ukazuje jakou cestou máme jít. Nyní můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše. 

29.10. Merkur vstupuje do znamení Štíra - naše mysl se noří do hlubin nevědomí a emocí.  Merkur ve Štíru touží najít podstatu věci všech problémů a záhad. Jeho rentgenovému zraku nezůstane skryto žádné tajemství . Merkur ve Štíru přináší duchaplnost a talent pro konspirační teorie . Často zabývá psychologickými otázkami a snaží se pochopit co druhé lidi motivuje. Rovněž se zajímá o sex, okultismus, medicínu, smrt a potenciálně o všechna životní mysteria. A ačkoliv je Merkur ve Štíru málomluvný - když už se rozpovídá, dokáže hovořit s velkým zápalem a intenzitou. A to až takovým, že dostane-li se naplno do své melodramatické nálady, nemusí to druhým být vůbec po chuti.

30.10. se Mars v Blížencích obrací do retrográdního chodu - v retrográdním pohybu se Mars nachází od 30.10. do 12.1. 2023 a učí nás, abychom si uvědomili  “jak jsme na tom”  v používání své energie, jak dalece máme zpracovanou vlastní agresivitu a jak pevnou máme vůli - zda jsme schopni se prosadit či nikoli. Mars symbolizuje pudovou a pohybovou energii, vůli, odvahu, bojovnost – to vše je nyní třeba používat jinak než jsme zvyklí - je třeba se blíže podívat na vlastní plány a případně je změnit. Pokud potlačujeme frustraci či vztek nyní vyvře na povrch vědomí, můžeme být také více váhaví než obvykle. V tomto období zbytečně neriskujte a nepřeceňujte své síly. Při této konstelaci byste měli zpomalit. Nic nepřehánějte. Více odpočívejte . V tomto období se nedoporučuje začít nový projekt, kupovat auto, vyvolávat soudní spor či podstupovat operaci (pokud operace není akutní samozřejmě). Toto období je vhodné pro revizi a přehodnocování plánů

Saturn stále prochází znamením Vodnáře - učí nás pochopit to, co co to znamená být svobodný člověk ve svobodné zemi. Skrze neochvějné překonávání překážek nesmíme cíl svobodného bytí a žití ztrácet ze zřetele a nyní můžeme téma osobní i společenské svobody hlouběji pochopit 

Chiron stále prochází znamením Berana a pomáhá nám léčit naše sebevědomí (uvědomění si sebe sama), sebedůvěru a odvahu žít si svůj život po svém 

Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost a nyní prochází znamením Býka. Býk je znamení ,které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem, fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Do této oblasti vstupuje Uran, jež zde aktivuje “revoluci”, a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet . Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým zdrojům

Pluto se nachází na konci znamení Kozoroha – od roku 2008 transformuje politický systém a náš vztah k autoritám vnějším i autoritě vnitřní. 

Lilit se nachází ve znamení Raka a vynese na světlo vše, co je nedořešené či potlačené v oblasti rodiny, vztahů s rodiči, vztahů s dětmi . Lilit v Raku nám může pomoci uvědomit si, jakou roli ve vztahu či v rodině zastávám - jsem v pozici dospělé ženy či muže, nebo jsem v pozici dítěte? Nebo naopak - přistupuji ke svému partnerovi (partnerce) jako k dospělému, nezávislému a svéprávnému jedinci, nebo k němu přistupuji jako rodič k nevyzrálému dítěti a mám potřebu ho neustále kontrolovat, peskovat a řídit 

Děkuji za vaše pozitivní ohlasy na texty, které zde zveřejňuji ve svém volném čase - a jak praví jedno moudré rčení -vydaná a přijetá energie má být v rovnováze (obzvláště nyní v období ve kterém znamením Býka prochází Uran pastedGraphic.png) můžete tuto mou činnost podpořit libovolnou částkou zaslanou na účet 1746204063/0800 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce - Děkuji Vám

Astrolog Věra Šourková

https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico