Věra Šourková, Astro náhled na duben 

datum 31. 3. 2022

1.4. nastává novoluní na 12°Berana, které se nachází se v konjunkci s Merkurem a Chironem v Beranu. Nastává čas nastartovat něco nového, nadechnout se nové, svěží energie. Chiron nám umožní zaměřit se na léčení případných bloků v oblasti sebedůvěry, nezávislosti a vlastního autentického způsobu žití -zejména u Beranů ale energii tohoto novu můžeme využít i my všichni, léčit můžeme i případná traumata a bloky, které vznikly v raném dětství

Citlivá je hlava, oči, uši , zuby , neurologický systém - měli bychom odpočívat. Vědomě relaxovat a celkově se uvolnit.

5.4. vstupuje Venuše do vodního znamení Ryb a oblast lásky a vztahů se ocitá pod taktovkou hlubokých citů, soucitu, odpuštění, romantiky a idealizace všeho, co se týká oblasti lásky. Toužíme po hlubokých emocích, po splynutí s milovanými jak na fyzické, tak na psychické i emocionální rovině. Obzvláště kolem 27.4. kdy se Venuše spojuje s Neptunem v Rybách můžeme skrze odpuštění vyléčit mnohá hluboká emocionální zranění - v tuto dobu naše idealizace lásky skutečně zesiluje – pozor abychom někomu “neskočili na lep”, protože idealizace může snadno sklouznout do sebeklamu. Kolem 30.4.se Venuše spojuje s Jupiterem, což je krásný aspekt, který přeje lásce i sňatkům     

11.4. vstupuje Merkur do zemského znamení Býka a naše myšlení se zklidní, myšlenky poplynou pomaleji a mysl se zaměřuje na praktické záležitosti. Budeme se mentálně zabývat tím, co nám přináší hmotné zabezpečení a pocit jistoty. Mysl je zaměřena na přítomný okamžik

12.4. nastává přesná konjunkce Jupitera a Neptuna ve znamení Ryb což je velice silně duchovní až mystický aspekt. Obzvláště mezi 9. až 13.4. je vhodná doba pro duchovní obrodu, pro napojení se na “Božství”, na vysoké duchovní sféry. Je to ideální čas pro meditaci, ponoření se do hlubin vlastní duše - vaše podvědomí vám může ukázat jakým směrem se máte vydat dále, je to čas vhodný k léčení na duchovní rovině, čas který také přeje umělecké inspiraci - síla tohoto aspektu však ovlivňuje celý duben. Tento aspekt je poměrně vzácný, opakuje se každých třináct let. Naposledy se Jupiter s Neptunem setkaly ve znamení Vodnáře v roce 2009. Konjunkce těchto těles ve znamení Ryb se naposledy odehrála v roce 1856. Osa lunárních uzlů je k této konjunkci v harmonických aspektech, tudíž by mohlo dojít jak v oblasti soukromé, tak v oblasti světové k určitému obratu. Odvrácená strana tohoto aspektu může poukazovat na určité “ovlivňování pomocí sugesce či médií” - v tento čas více než kdy jindy můžeme této sugesci podléhat a hůře odlišujeme pravdu od klamu, proto bychom měli být velice opatrní, čemu budeme věnovat svou pozornost. Pouze vlastní dobře fungující intuice je schopna nám ukázat tu správnou cestu. Pokud jsme schopni napojit se na duchovní světy, může být tento aspekt pro nás skutečně “Božím požehnáním” - bude působit na nás všechny, ale nejsilněji ho budou prožívat Ryby a jelikož je Jupiter vládcem Střelců, může výrazně působit i na ně

15.4 .vstupuje Mars do vodního znamení Ryb - Mars je archetypem Anima a Válečníka. Ryby tento archetyp silně zjemňují, proto veškeré agresivní a válečné energie by mohly být silně utlumeny. Utlumena však také může být i naše vůle a schopnost se jasně rozhodnout či něco vyřešit - přímý Mars se v senzitivním znamení Ryb necítí zrovna dobře a může do našeho jednání vnést tak trochu zmatek. Pomáhá opět naladění se na vlastní intuici, na vlastní nitro, přijetí všech emocí, odpočinek, pobyt v přírodě. Na začátku měsíce, kdy je Mars ještě ve znamení Vodnáře se 5.4. v konjunkci spojuje se Saturnem – v pozitivu nám může pomoci položit určitý základní kámen něčeho, čemu se budeme chtít věnovat v čase budoucím, v negativu však může poukazovat na určité omezení naší vůle a energie. Opatrní bychom měli být zejména při řízení automobilu a také při jakékoli fyzické činnosti a sportu.

15.4. vstupuje Lilit na devět měsíců do znamení Raka a vynese na světlo vše, co je nedořešené  či potlačené v oblasti rodiny, vztahů s rodiči, vztahů s dětmi . Lilit v Raku nám může pomoci uvědomit si, jakou roli ve vztahu či v rodině zastávám - jsem v pozici dospělé ženy či muže, nebo jsem v pozici dítěte? Nebo naopak - přistupuji ke svému partnerovi (partnerce) jako k dospělému, nezávislému a svéprávnému jedinci, nebo k němu přistupuji jako rodič k nevyzrálému dítěti a mám potřebu ho neustále kontrolovat, peskovat a řídit? Ženy si mohou položit otázku zda jsou ve vztahu samostatné a nezávislé nebo zda setrvávají v pozici malé holčičky, které vyžadují veškerou pozornost svého partnera a kterou musí její “otec” neustále řídit, živit a vychovávat. Nejsilněji Lilit v Raku působí samozřejmě na ty, kteří mají Slunce, Lunu, Venuši, Mars či Lilit ve znamení Raka  

16.4.nastává ve 20h54 úplněk ve znamení Vah. Jak Slunce v Beranu tak Luna ve Vahách se nacházejí v dynamickém a napěťovém aspektu s Plutem v Kozorohu a v harmonických vazbách na Saturn ve Vodnáři. Váhy ukončují jeden cyklus. Tématem tohoto úplňku jsou především partnerské a mezilidské vztahy. Pluto nás konfrontuje s tím, co ve vztazích nefunguje a vztahy tak mohou projít hlubokou transformací a pokud již nejsou životaschopné či pokud jsou destruktivní tak mohou zaniknout. Saturn nám pomáhá pochopit, co jsme se z daných vztahů měli naučit a vede nás ke vztahům, které jsou pro náš život podpůrné. Také nás učí, že jeden z nejdůležitějších vztahů je vztah k sobě sama. Cokoliv co je v našem životě v “neharmonii” a v chaosu nyní můžeme dát do pořádku a rovnováhy

20.4. vstupuje Slunce na jeden měsíc do zemského znamení Býka - tento čas je ideální k naladění se na své tělo, na své smysly. Veškeré léčení a hýčkání fyzického těla je v tuto dobu velice blahodárné. Můžeme se naladit na potřeby svého těla a tyto potřeby uspokojit. Také  naladění se na přírodu, která se nyní již plně probouzí po zimním spánku je velmi léčivé. Býk otevírá témata jako jsou hojnost, jistota, stabilita - nyní zjišťuje jak dalece máme tato témata zpracovaná. Zjišťujeme zda jsme správně a zdravě uzemnění a zakořenění, zda umíme pracovat s hmotou jako takovou.

21.4. Saturn ve Vodnáři vytváří napěťovou a dynamickou kvadraturu na osu lunárních uzlů (Jižní uzel ve Štíru, Severní uzel v Býku) - nyní se na společenské a světové rovině můžeme opět setkat s tendencí k nějaké kontrole, omezení či potřeby ovládnutí lidstva jako takového. Nyní záleží na tom, kolik lidí je schopno tento nátlak ustát a trvat na svých právech. Na osobní rovině tento aspekt nejsilněji působí na ty, jež mají Slunce, Lunu a osobní planety ve znameních Štíra, Býka a Vodnáře

30.4. vstupuje Merkur do znamení Blíženců - Merkur tomuto znamení vládne, proto se cítí “jako doma” - myšlení i komunikace se rozpohybuje a odlehčí, přicházejí nové impulzy, je tu snaha najít řešení dané situace

30.4. nastává druhé novoluní v tomto měsíci a to ve znamení Býka - bude doprovázeno částečným zatměním Slunce. Nov se nachází ve volnější konjunkci s Uranem v Býku a v harmonické vazbě na Mars v Rybách. Býci začínají nový cyklus

Znamení Býka koresponduje s hodnotami, které vyznáváme, s financemi, majetkem, s fyzickým tělem, s výživou, se smyslovými požitky. Celou touto oblastí nyní “hýbá” Uran - přináší nové výzvy a možnosti, vše nefunkční a zastaralé “odstřelí” z našeho života, abychom se mohli dostat ze “zajetí” pohodlnosti a starých zvyků.

Můžeme změnit vyznávané hodnoty, začít více vnímat své tělo a jeho potřeby, můžeme “vyladit” své smysly a přinést do svého života nové požitky, které pro nás budou zdravé. Celkově se na svůj život můžeme začít dívat “novýma očima”.

Selena prochází znamením Vodnáře a bude nás plně podporovat v našem odhodlání žít svobodný, nezávislý a samostatný život spolu ve spolupráci se stejně smýšlejícími lidmi. Selené ukazuje, že toto je správná cesta našeho vývoje. 

Jupiter spolu s Neptunem se nacházejí ve znamení Ryb v němž můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše. 

Saturn stále prochází Vodnářem a učí nás to, co to znamená být svobodný člověk ve svobodné zemi. Skrze neochvějné překonávání překážek nesmíme cíl svobodného bytí a žití ztrácet ze zřetele. 

Uran nadále prochází znamením Býka, spolu se Severním lunárním uzlem (Dračí hlava) a učí nás nebát se dělat změny, které pomohou náš život osvobodit od toho, co nás omezuje, učí nás nacházet svobodu v přírodě, učí nás léčit tělo skrze energii a přírodní medicínu, učí nás uvědomit si, že zdraví těla a ducha máme plně ve svých rukou a to, že základem fyzického zdraví je psychické zdraví - naladění naší psychiky ovlivňuje hormonální pochody těla i imunitní systém, a silný imunitní systém je zárukou fyzického zdraví. Mění se také naše finanční a majetková oblast 

Chiron stále prochází znamením Berana a umožňuje nám léčit bloky a traumata v oblasti sebedůvěry, a schopnosti žít si život podle sebe sama, nikoliv podle diktátu druhých.

Astrolog Věra Šourková
astrologie-a-numerologie.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico