Věra Šourková, Astro náhled na březen 2023

datum 2. 3. 2023

První polovina března se ještě nese ve znamení Slunce v Rybách. Během této doby je vhodný čas k hlubokým ponorům do svého nitry, nevědomí, hledání toho, co ukrýváme i sami před sebou, k hlubokému léčení případných emocionálních traumat a komplexů. Práce s intuicí, imaginací jsou velice léčivé. Tento čas nás vede k odpuštění, k soucitu a hlavně k uzavírání minulosti. 20.3. ve 22h25 vstupuje Slunce do ohnivého znamení Berana a nastává jarní rovnodennost a otevíráme nový astrologický rok. Jsme na startu nového roku, proto je důležité před tímto okamžikem vše nedořešené z minulého roku uzavřít, abychom si to nepřenášeli do roku nového.  Minulost nám -  na mnohem širší rovině - pomůže uzavřít i jeden z nejdůležitějších přesunů tohoto roku. Saturn se 7.3. přesouvá do znamení Ryb a my tak budeme moci (během následujících necelých tří let) uzavřít třicetiletý cyklus. Opět nám pomůže naše intuice, práce s imaginací, odpuštění, přijetí, puštění minulosti a bezpodmínečná láska. 2.3. vstupuje do znamení Ryb i planeta komunikace a myšlení Merkur a umožní nám tak se dobře napojit na nevědomí a svět imaginace

7.3. ve 13h40 nastává úplněk ve znamení Panny. Téma Panny je úklid, systém a řád. Nyní si můžeme vše, co je potřeba uklidit (v doslovném či přeneseném slova smyslu), dát do pořádku, vyřešit, vyjasnit a uzavřít.

Vyhoďte vše, co je přebytečné a co není podstatné - nejen ze svého příbytku, ale především ze své “hlavy”. Podporující vazba s Uranem vám přinese nové nápady a podněty, jak uzavřít a vyčisti staré záležitosti a otevřít nové. Otevřete se novým informacím, vrhněte se do studia toho, co vás zajímá a duševně obohacuje. To, co jste se již naučili prakticky použijte. Volnější kvadratura Marse v Blížencích sice může přinášet určitou nervozitu a netrpělivost - když použijete nějakou relaxační metodu či meditaci zvládnete vše v klidu. Panna zaměřuje naše pozornost na zdraví fyzického těla - nyní můžeme vyčistit i své tělo a posílit tak imunitní systém. Citlivé je nyní zažívání, tenké střevo, tlusté střevo, slinivka, slezina - odlehčete tedy svému zažívání a konzumujte lehkou a tepelně zpracovanou stravu.

12.3. se jupiter v Beranu spojuje v konjunkci s Chironem v Beranu a umožní nám tak léčení případných bloků a traumat v oblasti sebevědomí a sebedůvěry, abychom se tak mohli stát nezávislými, odvážnými a samostatnými jedinci.

16.3. vstupuje Venuše - planeta lásky, krásy, tvořivosti a ženství do svého domovského znamení - do znamení Býka. V tomto znamení je Venuše velice silná a vede nás k péči o sebe sama, o své tělo, k uvědomění si vlastních smyslů a schopnosti vychutnat si těmito smysly život. Vede nás ke stabilizaci vlastních emocí, ke stabilizaci a upevnění vztahů. 31.3. se Venuše v konjunkci spojuje s Uranem v Býku - tento aspekt umožní změnu. Vztahy které nejsou životaschopné a podporující, které nám brání žít v lásce a radosti, vztahy které již fungují na principu zvyku či závislosti, můžeme opustit

19.3. Merkur vstupuje do ohnivého znamení Berana : Merkur v Beranu jde přímo k věci, k jádru problému, bez zbytečných vytáček. Je přímý, rychle myslí, rychle mluví, nemá ve zvyku chodit kolem horké kaše . Měli bychom pocítit příliv energie a chuti k novým aktivitám 

21.3. nastává v 18h22 Novoluní ve znamení Berana: Nyní je vhodný čas k nastartování nových aktivit a projektů. S přicházejícím jarem vzrůstá hladina energie a chuť něco začít, zesiluje se touha po nezávislosti. Věnujme pozornost tomu, čím se chceme zabývat po celý následující rok - až do příštího jara. Vládce Berana – Mars se nachází ve vzdušných Blížencích a je tudíž v dynamické a napěťové kvadratuře s Novem. Můžeme příliš zbrklí, netrpěliví, snadno “vybuchneme”. Proto bychom měli energii vědomě ventilovat - procházkou, fyzickou prací atd. Harmonický sextil od Pluta nám v tomto směru pomáhá a taktéž pomáhá zaměřit pozornost na věci, pro náš život důležité. Berani začínají nové životní období

Pluto se 23.3. přesouvá do znamení Vodnáře. V tomto roce zde bude nakrátko cca dva a půl měsíce, ale v roce 2024 se přesouvá do Vodnáře definitivně - v tomto znamení Pluto setrvá 20 let. Naposledy Pluto vstoupil do Vodnáře v roce 1777. Pluto hluboce transformuje oblast, které se dotýká. Když se podíváte do svého horoskopu narození, ve kterém domě máte znamení Vodnáře, tak tuto oblast můžete během následujících dvaceti let transformovat. Pokud máte planety na prvních stupních Vodnáře, tak jich se bude tato transformace také týkat

Po dlouhých měsících se 25.3. přesouvá i Mars a to do znamení Raka - Energie Marsu je v Raku převážně emocionálního typu. Mars v Raku vytváří akce, které se vyznačují citlivostí. Jeho energie je vyjádřena velmi emocionálním způsobem a bude se uplatňovat zejména v domácím prostředí. Je to opatrný ochranný jedinec, který není po tělesné stránce energický nebo soutěživý , ani není duševně nebo tělesně nikterak bojovný. Mars bude v Raku do 20.5. a v tuto dobu pro nás bude důležitá práce s našimi emocemi a také se budeme učit jak emoce ventilovat – jak ty pozitivní tak ty pozitivní. Např. Pokud nejsme schopni otevřeni vyjádřit nesouhlas s něčím, nebo třeba vnitřní hněv a dlouhodobě ho potlačujeme, může se to projevit na fyzickém těle v podobě žaludečních vředů atd.

Do 16.5. 2023 Jupiter prochází znamením Berana. Víra Jupitera v Beranu spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí, postará. Spontánní důvěra je silným rysem tohoto Jupitera. Když se věci nedaří, tato filozofie nám říká, že je toho ještě pořád mnoho před námi, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné. Jupiter v Beranu nachází pocity štěstí a smyslu v tom, že si může žít zcela dle svých potřeb a že mu lidově řečeno nikdo do života “nekecá” a vzpěčuje se jakémukoli “organizování” zvenčí. Je tu silná potřeba někam život nasměrovat, přicházejí nové nápady a impulzy. Touha zažít nějaké nové zážitky, nová dobrodružství. Zesiluje se odvaha jít za svým cílem a také pocity naděje. Je třeba si však dát pozor na zesílenou aroganci a marnotratnost. Důležitá je zde zdravá sebedůvěra. Jupiter v Beranu samozřejmě nejsilněji podporuje Berany a také další dvě ohnivá znamení - Lvy a Střelce a do určité míry i Vodnáře a Blížence. Berani si však musí dát pozor na přílišnou zbrklost a neuváženost, stejně jako i pro tendenci plýtvat svou energií - tato témata se dotknou i Vah, které se nacházejí v opozici na Berany a také Raků a Kozorohů, kteří jsou vůči Beranu v dynamickém a napěťovém aspektu zvaném kvadratura. Pro Váhy, Raky a Kozorohy je nyní důležité vybudovat si zdravou sebedůvěru a rozhodnost. 

Chiron stále prochází znamením Berana a pomáhá nám léčit naše sebevědomí (uvědomění si sebe sama), sebedůvěru a odvahu žít si svůj život po svém 

Uran prochází znamením Býka. Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost a nyní prochází znamením Býka. Býk je znamení , které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem, fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Do této oblasti vstupuje Uran, jež zde aktivuje “revoluci”, a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet . Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým zdrojům 

Ve znamení Ryb se nachází již několik let i jejich vládce - Neptun a aktuálně také Selena, která ukazuje jakou cestou máme jít. Nyní můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše.

Lilit prochází ohnivým znamením Lva. Lilit poukazuje na stínové aspekty nás samotných, věci, které v každodenním životě popíráme a potlačujeme. 

Nyní Lilit může odkrýt to, jak máme zpracované (či nezpracované) své ego, zda jsme propojeni se svým Já, jak dalece máme vytvořenou vlastní identitu, jaký máme vztah s otcem (mužskými autoritami), jak dalece jsme schopni tvořit (svůj život) a jak dalece jsme schopni rozvíjet vlastní potenciál a talenty. Lidé s Lilit ve Lvu mohou mí pocit, že se nikdy nevyrovnají svému otci, trpí syndromem neuznaného dítěte. Nyní tedy máme 9 měsíců k tomu, abychom se vědomě vyrovnali se vztahem s otcem a se vztahem vůči mužství- muži mohou navázat kontakt se svou mužskou podstatou, aniž by se museli stavět do pozice diktátora a ženy si mohou uvědomit, že jsou “královnami” i bez ovládání a manipulace s mužstvím. 

Uznání, které se nám nedostalo od otce si nyní můžeme dát sami a tím vyléčit vztah s otcem. Je třeba přijmout otce, takový jaký je i když neodpovídá našim představám. Pokud ženy mají nedořešený vztah se svým otcem, tyto nedořešené záležitosti si promítají na své partnery a cítí se zneuznané a nemilované. Muži s Lilit ve Lvu, kteří nemají dořešený vztah s otcem jsou buď příliš zženštilí nebo naopak se chovají jako "macho" - neví jak se jako muž mají vlastně chovat - nyní je vhodný čas k řešení těchto případných problémů 

Důležitá je práce se srdečním centrem - důležité je zcela otevřít své srdce, otevřít se proudu lásky, srdečnosti a laskavosti. Zajímat se nejen o sebe sama (Lilit ve Lvu ve nás svádí k přílišné vztahovačnosti - vše si subjektivně vztahujeme k sobě a z toho vzniká nezdravá egocentričnost) - pokud se na život naučíme dívat i z pohledu jiných lidí, pokud si uvědomíme, že můžeme vlastní tvůrčí potenciál (který bývá u Lilit ve Lvu veliký) využít nejen pro své vlastní blaho, ale také pro blaho druhých lidí, dosáhneme vnitřní spokojenosti 

Lilit ve Lvu nás konfrontuje s tím, že i když máme ve hmotném světě vše, po čem toužíme - tak tyto materiální statky nás uspokojí pouze na chvíli, ale skutečné vnitřní uspokojení nepřináší. Vnitřní spokojenost , klid a pocity štěstí nám přináší pouze napojení se na vysoké duchovní světy, ideály - víra však musí být prožívána opravdově a srdcem. Důležité je také propojení se sebou samým - s vlastní podstatou 

Děkuji za vaše pozitivní ohlasy na texty, které zveřejňuji ve svém volném čase - a jak praví jedno moudré rčení -vydaná a přijetá energie má být v rovnováze - můžete tuto mou činnost podpořit libovolnou částkou zaslanou na účet 1746204063/0800 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce - Děkuji Vám

Věra Šourková
Astrologie a Numerologie (webnode.cz)

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě