Velké břicho = výhrady k matce

datum 14. 11. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Bert Hellinger, nar. 1925, německý psycholog, autor mnoha publikací, tvůrce původní psychoterapeutické metody tzv. rodinných konstelací prohlásil: „Kdo má velké břicho, nosí v něm svoji matku. ‘Mami, odmítám tě, proto tě nosím v břiše’.“

Jaká souvislost může být mezi výhradami k matce a velkým břichem?

Jakkoli podivně to zní, pomoci s odpovědí nám může znalost čchi-kungu.

Co je čchi-kung? Jde o tradiční, více než tři tisíce let starou čínskou metodu, která cestou cvičení reguluje a kultivuje čchi – životní energii. Tento starý ozdravný systém je nosným základem bojových umění.

V základně čchi-kungu leží prostá myšlenka: Člověk je spojnicí mezi Nebem a Zemí. Mezi světem éteru (obrazotvorností) a světem tělesným (realitou).

Člověk je zrozen k tomu, aby v materiálním světě uskutečňoval své záměry, nápady a myšlenky. Často se říkává: Na co myslíš, to se stane.

Taoisté říkali, že osvícený člověk má být dutým bambusem, aby v životě nebránil sám sobě realizovat vlastní úmysly.

Představte si, že roura, v níž se z bodu A do bodu B přesunuje nějaká substance (kapalina, energie, cokoli), se ucpe. Je v ní nějaká překážka. Co se stane?

Za prvé, substance tudy nepronikne. A za druhé, budeme-li pod tlakem dál rouru plnit substancí, roura se roztáhne, nabobtná.

Roura i člověk jsou jedno a to samé. K nabobtnání dojde v nejměkčí části, to jest v břiše.

Která substance může způsobit nabobtnání lidského břicha?

Negativní emoce.

Nevěříte? Opravdu si myslíte, že to, co není vidět, není reálné? Podívejte se tedy na svůj mobil. Vidíte snad vlny, jimiž se uskutečňuje spojení s jiným účastníkem? Samozřejmě, že ne, ovšem slyšíte ho skvěle!

Když je vám zle, necítíte snad tíži na duši, tlak na hrudi, bolest vám nesvírá hrdlo?

Emoce nejsou viditelné, přesto jsou hmatatelné. To je fakt..

Každý zdravě uvažující člověk musí pochopit, že žijeme pocity a emocemi, děláme přece vše, aby se nám jich dostalo. Chceme být šťastní, ovšem na cestě ke štěstí občas cítíme i zlobu, bolest, hněv a nenávist.

Emoce do nás vstupují stejně jako do nás vchází jídlo. A stejně jako jídlo z nás musejí odcházet.

Je třeba si na celý život zapamatovat toto:

Pozitivní emoce pronikají naskrz naším tělem. Protože my a ony jsme téže podstaty. Naší podstatou je láska.

Negativní emoce se v nás zdržují a bez uvědomění jejich příčiny nikdy z těla samy neodejdou.

Negativní emoce jsou jako jídlo, kterého se organismus nezbytně potřebuje zbavit. Jinak dojde k jeho otravě.

A teď se vraťme k velkému břichu.

Každé dítě je krví a tělem své matky. Očekává její bezpodmínečnou lásku. Egoisticky očekává.

Stává se ovšem, že matka má s dítětem své záměry. Může kritizovat a může od dítěte vyžadovat něco, na co není připraveno a možná ani předurčeno osudem.

Dítě se cítí ukřivděno, může pociťovat nenávist a duševní bolest. Všechny tyto emoce v něm přetrvávají

Dítě však roste a nezbytně potřebuje ZAPOMENOUT na všechno zlé. Jinak jeho psychika nevydrží.

Roste, zapomíná, ale neviditelné city se v něm hromadí. Ucpávka v břiše roste.

Časem dítě přestává být tím, kým mu bylo předurčeno být. Spojnicí mezi Nebem a Zemí. Neproměňuje své sny v realitu.

Rozumem už zapomenuté neviditelné výhrady jako ucpávka v krku a v břiše blokují realizaci jeho úspěchu.

Právě proto je naprosto pravdivá další věta Berta Hellingera: “Úspěch má matčinu tvář”.

Znamená: jaký máš v duši, v podvědomí vztah ke své matce, takový bude tvůj opravdový úspěch.

Můžete si myslet, že matku milujete, ale realita vám odhalí pravdu. Realita je zpětnou vazbou vaší skutečné lásky k rodičům.

Pojďme si to shrnout:

1. Máte bříško. Znamená to, že máte výhrady k matce. Tyto výhrady omezují váš úspěch. Možná jste úspěšní, nicméně břicho ukazuje, že vaše ambice uspokojeny nejsou. Můžete svým úspěchem oklamat koho chcete, sebe sama však ne.

2. Jako normálně uvažující člověk, který chce zjistit smysl každé informace, která k němu pronikne, si začínáte vybavovat svůj vztah k matce. Jaká je ve skutečnosti vaše láska k ní? Abyste si to ověřili, pošlete jí v myšlenkách paprsek své lásky a podívejte se, jak široký je. Pokud je vaše láska menší než oceán (šíře paprsku má hranice), máte k matce nějaké výhrady.

3. Najděte způsob, jak se zbavit svých výhrad k matce a rozšířit proud své lásky k ní.

4. Až hranice omezující šíři lásky k matce zmizí, budete ohromeni svým úspěchem. Ve vztazích, zdraví i lásce.

Stane se z vás vlídný, srdečný, vnímavý a milující člověk. Takové lidi má úspěch v oblibě. Peníze rovněž.

Znovu se stanete tím, kdo své záměry uvádí do života. Vnitřní překážka zmizí. Břicho zhubne. To je jistá věc.

Mark Ifraim

Zdroj: www.prokondici.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě