Vědomé zvýšení energetického pole

datum 14. 6. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Všechno, co vás obklopuje, má energetické pole. Zjistíte například, že po rozhovoru s některými lidmi jste vždycky unavení. S jinými se naproti tomu cítíte povzbuzeni a osvěženi. Existují energetická pole, která vás oslabují, a naopak pole, která vás posilují. Dbejte na to, abyste se vždy obklopovali energetickými poli, která vás posilují, a také je sami vytvářeli. (partnerství, zaměstnání, bydlení).

Když vstoupíme do určitého prostoru, cítíme se v něm buď dobře, nebo ne. Když potkáme nějakého člověka, je nám buď sympatický, nebo ne.

To znamená, že neustále vnímáte energie a reagujete na ně. Tím, že si to uvědomíte, můžete energie a tím i prožitky, vědomě změnit. V každém okamžiku a kterýmkoliv požadovaným směrem.

Tím, že na něco zaměřím pozornost, přijmu energii toho předmětu nebo člověka do svého energetického pole. K tomu samozřejmě patří i to, kam zaměřuji svoji pozornost a jaké energetické vibrace tím přijímám do svého energetického pole. K tomu samozřejmě patří i to, na co se dívám v televizi, co čtu, s kým se stýkám, co jím. To všechno mění moje energie. Zamyslete se někdy nad tím, jaké účinky bude mít, když své oblíbené a s láskou připravené jídlo budete konzumovat u večerních televizních zpráv. Energeticky přitom k tomu „sníte“ i ty zprávy - a to je občas dost těžko stravitelná potrava!

Jde o to naučit se vnímat, co vnímám. Vnímat to, co skutečně vnímám, a také tomu důvěřovat. Za zdáním se skrývá skutečnost (například lež za pěknými slovy) a ta určuje všechny okolnosti, vytváří realitu.

Všechny informace jsou uloženy v energetickém poli člověka nebo předmětu a mohou kdykoliv být vyvolány. Lze vyvolat i to, co bylo, ba dokonce i to, co teprve bude. Tak je dokonce i možná vzpomínka na budoucnost. To všechno dokážeme vnímat najednou. Jaké to bylo, jaké je to teď a jak se to vyvine? Tímto způsobem můžete poznat, jaké příčiny nemoci nebo poruchy jsou již energeticky dané a v budoucnu se projeví, a můžete je nyní změnit.

Mohu tak čtení energií praktikovat jako prevenci nemocí nebo jako „vytrhávání plevele“ pro budoucnost. Mohu uvést energie opět do souladu a tomu, co si nepřeji, vůbec nedovolím se projevit.

Rozvoj vlastního potenciálu.

Mám ale také svou „prapůvodní vibraci“, určité mé vlastní bytí, které je jedinečné a mohu je vnímat. Jaký mám vlastně být? Co je můj zcela osobní energetický potenciál, který má být rozvinut? Jaký způsob života s ním je v souladu a jaký ne?

Co to znamená, že toto energetické pole je naším vlastním potenciálem, který je třeba rozvíjet?

  1. Vnitřní potenciál je neomezený a nekonečný.

    V tomto potenciálu jsme zajedno s jedinou cislou, jsme částí této síly. Neexistuje žádná hranice, žádné oddělení mezi naším “energetickým polem“ a oním jedním energetickým polem. V tomto energetickém poli jsme spolutvůrci stvoření.

  2. Toto energetické pole je polem všech možností. Máme svobodnou vůli a můžeme si přát a vytvářet, cokoli se nám zlíbí.

    Přitom bychom měli rozlišovat, zda naše vůle vychází z ega nebo z Já. Jsme-li egocentričtí, způsobíme svou vůlí často přesně opak toho, co jsme vlastně chtěli. Život nás tak vede k našemu opravdovému chtění. Čím víc je totiž naše vůle v souladu se stvořením, tím rychleji a dlouhodoběji se projevují naše přání.

  3. Toto energetické pole, tento potenciál, je naší pravou bytostí, naším já, naší duší. V tomto energetickém poli jsme všechno, dokonalé zdraví a vyléčení, vědění a moudrost, smích a lehkost, láska a soucit, mír a harmonie, něha a dobromyslnost, smyslnost a blaženost, nezranitelnost, ba dokonce nesmrtelnost. To je Já jsem. Všechno ostatní je jen výrazem mého odcizení od mého Já, zapomnění sebe sama, zapomnění kdo jsem.

  4. V tomto energetickém poli jsme také sjednocením mezi potenciálem a osobností. Jsme sjednocením mezi já-sám a egem. V této jednotě neexistuje už žádná vnitřní rozporuplnost. Naše “já“ se transformovalo do „spirituálního Já“.

  5. Branou k tomuto potenciálu je srdce. Srdcem se dostáváme ke své duši. Když žijeme podle svého srdce, jsme plně ve své vlastní moci, v moci své duše. Pak se svěřujeme vyššímu vedení. Znamená to, že žijeme svůj životní úkol, neboť naše srdce nás vede vždy k tomu, k čemu jsme určeni. Tak je náš život v souladu.

Moje energetické pole se přizpůsobuje tomu, co přijmu do svého vědomí. To je klíčem k mému životu a mé budoucnosti. Mohu se naladit na své prapůvodní vibrace, aniž bych si je přesně uvědomoval, a dostat se tak do souladu se sebou samým. Pak bude můj život a moje budoucnost v pořádku, aniž bych měnil jednotlivosti. Jsem v harmonii s celkem.

Když jsem opět v souladu se sebou a s celkem, mohou toho využít všichni, kdo se mnou přijdou do styku, a mohou se, vědomě nebo nevědomě, také naladit na tuto harmonickou vibraci.

Já pak budu působit trochu jako ladička, která udává původní tón, komorní á, podle kterého se naladí ostatní nástroje. Anebo si uveďme příklad hodiny v rádiu. Vyšlou určitý signál a všichni, kdo jsou na příjmu, si podle něho nastaví své hodiny, aby s ním byli v souladu. Energetické pole, které se nachází v souladu s ostatními, se tak ustavičně zvětšuje, sílí a zvyšuje svůj účinek, až jsou navzájem v souladu všechna pole.

Tím si uvědomím svou zodpovědnost za to, co dělám, co říkám, jím, myslím, jsem. Je to to, co přijímám do svého vědomí.

Musím se o svou odpovědnost za celek zasloužit. Teprve pak s ním totiž budu za jedno a začnu jednat i v souladu se stvořením. V tomto sladění s prapůvodní energií a prapůvodními vibracemi pak dokážu mistrně přeměňovat energie.

Musím přijít sám k sobě a taky u sebe zůstat. V důsledku tohoto souladu jsem někdy dominantní a jindy zase zcela zdrženlivý. Když ovládnu zacházení s energiemi, mohu přeměnit nezdravé ve zdravé, ale mohu si samozřejmě také vybrat to, co už v souladu je a nepotřebuji nic měnit. Když jsem sám se sebou v souladu a nemusím už nic měnit právě proto, že všechno je se vším v souladu. Vše je stejně jednoduché a samozřejmé.

Největší dárek, jaký můžete dát ostatním, je příklad vašeho vlastního, naplněného a harmonického života.

Všechny duchovní zákony jsou v podstatě zaměřené na optimální zacházení s tímto zákonem, na přeměňování a optimalizaci energií. Když jsme s těmito zákony v souladu, žijeme v harmonii se stvořením.

Autor: Iveta Heimová

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico