Zdroj: Pixabay.com

Je mnoho způsobů dýchání, které můžete použít, abyste se osvěžili a potěšili. Prvý způsob je velmi jednoduchý. Když vdechujete, říkejte si: „Vdechuje, vím, že vdechuji.“ Při výdechu: „Vydechuje, vím, že vydechuji.“ Nic víc. Uvědomujete si svůj vdech jako vdech a výdech jako výdech. Není třeba přeříkávat si celou větu, stačí jen dvě slova: „vdech“ a „výdech“. To vám pomůže připoutat mysl k dýchání. Váš dech se tak zklidní a naplní mírem a vaše mysl a tělo se rovněž zklidní a naplní mírem. … Dýchání je spojením našeho vědomí s tělem. Někdy se naše mysl zabývá jednou věcí a tělo dělá jinou; mysl a tělo nejsou v jednotě. Tím, že se soustředíme na vědomí, „vdechuji, vydechuji“, navracíme mysl k tělu a navracíme jim jednotu. Vědomé dýchání je důležité pojítko.

Pro mne je dýchání radostí, bez níž se nedokážu obejít. Každý den provádím vědomé dýchání a ve své malé meditační místnosti jsem krasopisně napsal tuto větu: „Dýchej, jsi živý.“ Právě dýchání a usmívání nám může přinášet veliké štěstí, protože když vědomě dýcháme, uvědomujeme si sami sebe a jsme přitahováni k životu v přítomném okamžiku.

Thich Nhat Hanh – Cesta k plnému vědomí
Zdroj: http://www.kontemplace.eu/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě