Vědomé dýchání

datum 25. 2. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Je mnoho způsobů dýchání, které můžete použít, abyste se osvěžili a potěšili. Prvý způsob je velmi jednoduchý. Když vdechujete, říkejte si: „Vdechuje, vím, že vdechuji.“ Při výdechu: „Vydechuje, vím, že vydechuji.“ Nic víc. Uvědomujete si svůj vdech jako vdech a výdech jako výdech. Není třeba přeříkávat si celou větu, stačí jen dvě slova: „vdech“ a „výdech“. To vám pomůže připoutat mysl k dýchání. Váš dech se tak zklidní a naplní mírem a vaše mysl a tělo se rovněž zklidní a naplní mírem. … Dýchání je spojením našeho vědomí s tělem. Někdy se naše mysl zabývá jednou věcí a tělo dělá jinou; mysl a tělo nejsou v jednotě. Tím, že se soustředíme na vědomí, „vdechuji, vydechuji“, navracíme mysl k tělu a navracíme jim jednotu. Vědomé dýchání je důležité pojítko.

Pro mne je dýchání radostí, bez níž se nedokážu obejít. Každý den provádím vědomé dýchání a ve své malé meditační místnosti jsem krasopisně napsal tuto větu: „Dýchej, jsi živý.“ Právě dýchání a usmívání nám může přinášet veliké štěstí, protože když vědomě dýcháme, uvědomujeme si sami sebe a jsme přitahováni k životu v přítomném okamžiku.

Thich Nhat Hanh – Cesta k plnému vědomí
Zdroj: http://www.kontemplace.eu/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico