Vědomá přítomnost

datum 25. 6. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Největší dar, který můžete dát sami sobě a ostatním, je volná, otevřená pozornost: vaše vědomá přítomnost. Pokud jste opravdu přítomní, můžete to vnímat energeticky a cítit to mohou i druzí.. Když dosáhnete lepší schopnosti účastnit se toho, co se odehrává ve vašem momentálním vědomí, začnete být více přítomní. Přítomnost začíná s pozorností. Coby pozorovatel máte veškerou svou energii a pozornost k dispozici, takže se můžete plně účastnit každého okamžiku svého života.

Čím víc jste si vědomi svého momentálního prožitku v každém okamžiku, tím přítomnější jste. Můžete si uvědomit, že nejste moc přítomní, že vás rozptylují vaše posuzování, srovnávání či kritizování nebo jiné tlachání mysli nebo že jste lapeni v nějakém příběhu založeném na minulosti. Tím, že se naučíte registrovat tlachání své mysli neboli svůj vnitřní dialog, máte vždy otevřenou cestu zpátky do přítomnosti.

Vaše mentální návyky jsou tím, co vám brání být v přítomnosti – návyky jako kritika, očekávání a vyplňování prázdných míst. Upřímná komunikace o kterékoli z těchto záležitostí vás vždy přivede zpátky do přítomnosti. Takže pokud si uvědomíte, že například upadáte do nějakého automatického kritického vzorce, podělte se o samomluvu související s tímto odhalením. To vás přivede zpátky do přítomnosti. Tím, že se vzdáte potřeby mít vždy pravdu, bezpečí a jistotu ve prospěch opravdovosti, jedinečnosti a otevřenosti vůči překvapení, potvrzujete sami sebe jako živoucí, neustále se proměňující existenci – účastníte se na změnách života, místo, abyste se je snažili mít pod kontrolou. Coby tato existence jste v neustálé a bezprostřední výměně se světem a lidmi kolem sebe – v neustálém proudu, v nepřetržitém vztahu. Jste energeticky živí. Lidé jsou ochotni cítit, když vstoupíte do místnosti. Když se na ně podíváte, cítí, že jsou viděni. Když posloucháte, cítí se slyšeni. když mluvíte, naslouchají.

Pouze, když přestanete být připoutaní k tomu, jak se ostatní chovají nebo jak s vámi život zachází, můžete být opravdu přítomni. A čím přítomnější jste, tím snazší je vzdát se různých připoutaností. Ale stejně jako u každé nové dovednosti, i zde je zásadně důležitá praxe. Takže buďte vděční za okamžiky přítomnosti, které se vám podaří naplno prožít a praktikujte dál.

Z knihy Prober se, Susan Campbellová

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico