Pramen – je jako rozvoz potravin, je to energie pro všechny Rasy.

Voda – je tekutina, jako fyzický subjekt. Ale z hlediska energií, voda – to je vše, co existuje na Zemi, všechny rostliny, a všechny živé bytosti. Ve vzduchu se vždy nachází vlhkost, bez vody všechno hyne. Nebe je modré zejména od vlhkosti obsažené ve vzduchu – je modré od vody. Voda bývá, co se její struktury týče, velmi různorodou. Zejména od struktury vody je dána určitá příslušnost Rase.

Pramenitá voda – je myšlenka Země, je to její vědění, tzn. rozum tvořícího Boha. Když člověk objeví pramen, který patří jeho Rase, začne se na sebe nepozorovaně rozpomínat a budou k němu chodit čisté myšlenky. Když je pak bude moci oddělovat a zapamatovávat si je, potom dost rychle pochopí správnost svých činů, nebo jejich zlomyslnost. Jeho duše se začne více rozechvívat a okolní svět uvidí jinýma očima. Jestli-že kdy dělal ohavné činy, tak pocítí a pochopí, že to opravdu ohavné činy byly. V jeho srdci bude ubývat agrese, bude chtít přátelit s lidmi i okolním světem a nebojovat s ním.

Takový člověk potom začne přemýšlet o tom, kdo tohle to všechno Stvořil – o Bohu, ne však jako o něčem abstraktním, ale jako o bytosti. Začne přemýšlet nad spojením s Bohem, že je to Tvůrce – ne něco nepochopitelného, ale jeho Otec.

A když tohle to člověk doopravdy pochopí, jeho život se úplně změní. Začne se probouzet a zděsí se nad obrazem dnešní reality. Co všechno může udělat voda s člověkem. To ukazuje na to, že voda má mysl.

Voda – to je skutečně myslící energie, se znalostí o primárním zdroji. S vodou je možné hovořit, vysvětlovat jí, co od ní potřebuješ. Když jí kontaktuješ s čistým srdcem, může ti vyléčit jakoukoli nemoc. Voda může udělat tvrdé měkkým a měkké tvrdým. Když pijete vodu, tak jí prostě řekněte: „Mám tě rád“. Odpoví vám svojí láskou, dá vám mír, zklidnění, naplní vás silou. Všechno, oč jí poprosíte, se bude snažit vyplnit.

Voda je jako živý organizmus a dobře chápe své předurčení. Rozumí, že ona – je všechno, co je na Zemi, v té či oné podobě. Neboť voda – to je část Boha. Je vlastně jako životní energie (prána). Vše, co vidíme, můžeme nahmatat, co oblékáme, i sám člověk – všechno je vytvořeno na základě této energie. Někdy voda mění svoji barvu – je to zvětšení nebo zmenšení energie života. Čím je voda modřejší, tím je v ní více energie života.

Vodu je potřeba mít vždy rád (déšť, sníh, krupobití, led). Vždy se chovej k vodě pozitivně, neboť jsi to ty sám. Déšť – to jsou myšlenky lidí. Čím jsou myšlenky lepší, tím je lepší úroda. Sarančata, housenky, a všechen hmyz, který pojídá úrodu, stromy, listy, trávu – to jsou materializované zlé myšlenky lidí. Tyto se materializují skrz vodu, neboť voda – to je stavební materiál všeho. Takže, když budeme mít vodu upřímně rádi, s čistým srdcem, nedáme možnost zlým myšlenkám – k ničemu podobnému nedojde. S vodou lze dělat všechno, co chcete, dokonce vařit. Hynou v ní živé organizmy, ale vědomosti, paměť zůstává. Zůstává dál boží energií, mající tě ráda, jako kdyby nikdy k ničemu nedošlo.

Řeky, jezera 
Máme-li je srovnávat s člověkem, jsou to tepny Země, nacházející se na povrchu. Takové tepny jsou i uvnitř Země. Voda v nich ochlazuje Zemi, naplňuje zemi vlhkostí a svojí, neodmyslitelnou k ní samotné, energií. Tato energie je nezbytná pro život Země. Říční a jezerní voda se naplňuje sluneční energií a díky tomu je ještě silnější. V přírodních zdrojích je voda svobodná, je u sebe doma. Je jí dobře, je šťastná a taková voda vždycky daruje život, zdraví a radost – je to živá voda.

Voda, která se nachází v umělých vodojemech, rezervoárech, městských vodovodech, lahvích, prodávajících se v obchodech, v sobě drží energii žalu a smutku. Je možné to porovnat s trestným činem. Hromadí se v ní energie odporu, je přece – zdrojem života, mající čisté myšlenky a oni jí sebrali svobodu a ještě se nad ní pohoršují. Na úrovni energie se mění v jed (mrtvou vodu). Člověk, který pije takovou vodu, je jako biorobot – zlý, agresivní, stopující na válečné stezce raněné zvíře. Svojí energií se takový člověk stává ničitelem, a je jedno jestli je to doktor, lékárník, zahradník apod.

Moře a oceány 
Voda v nich je slaná. Sůl – znamená moudrost. Slaná voda v sobě má druhou část energie Země (první má souše). Vyvažuje Zemi a dává rovnováhu jak viditelné přírodě, tak i energiím v ní. Sůl – moudrost, když se voda vypařuje, sůl létá ve vzduchu. Tato klidná a sebejistá energie se rozšiřuje na všechno. Proto je na Zemi tak mnoho slané vody – je to životní rovnováha Země. Čím více je člověk vzdálen od primárního zdroje, tím více jsou kapaliny, které jsou v něm (krev, pot), nekvašenými. To má vliv na skupinu krve na energetické úrovni. Z krve je možné zjistit primární zdroj lidí.

Podzemní voda 
Získanou vodu ze země je dobré nechat na slunci. Sluneční energie v podzemní vodě rozpouští a spaluje lidskou energii bolesti, zla, všeho černého a všeho, co podněcuje k ničení, a naplňuje ji světlem života a láskou. Slunce – není nic jiného než naše láska. Je však možné svými vlastními myšlenkami, svojí vlastní energií, vodu přeměňovat. V momentě začnete mít rádi všechny lidi, i ty nejhorší, se vší upřímností a čistotou. A vaše láska, když se spojí s láskou a moudrostí vody, přemění všechno zlo na čisté energie. Je tu však jedna podmínka – láska musí být skutečná, ne jako přetvářka.

 

 

Z knihy Vědění chráněné dolmeny
Autor: Alexandr Savrasov
Z edice knih Vědění prvopočátků

Zdroj: www.informaceodjinud.estranky.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě