Vědci zjišťují, že srdce a mozek reagují na budoucí události – ještě dříve, než k nim dojde

datum 15. 2. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Je jasnozřivost skutečná? Mnoho důkazů naznačuje, že je tomu opravdu tak. Dobrým příkladem byl program vidění na dálku realizovaný CIA společně se Stanfordovou univerzitou.

Po jeho odtajnění v roce 1995, nebo spíše částečném odtajnění, Ministerstvo obrany a další zúčastnění odhalily výjimečně vysokou míru úspěšnosti.

Pokud to mám shrnout, roky neustálé kritiky postupů vylaďování metod a úspěšného opakování tohoto druhu vidění na dálku v nezávislých laboratořích přinesly pozoruhodné vědecké důkazy o realitě uvedeného jevu (vidění na dálku).

Tyto výsledky ještě více umocnilo zjištění, že projev velmi kvalitního vidění na dálku lze demonstrovat u stále většího počtu jednotlivců, často na jejich vlastní překvapení…

Rozvoj dané schopnosti se vyvinul až do bodu, kdy si v kontrolovaných laboratorních podmínkách dobře počínal i samotný personál CIA, který se s těmito pojmy dosud nesetkal.

A ten nejméně očekávaný objev?

Součástí vidění na dálku je nejen vidění budoucích událostí, ale i těch, ke kterým došlo v minulosti a dotyční o nich nevěděli z jiných zdrojů.

Toto téma se neobjevuje pouze na Ministerstvu obrany, ale můžeme o něm najít i mnoho vědeckých poznatků.

Lidské tělo dokáže předvídat mnoho událostí

Třeba studie (metaanalýza) s názvem „Předvídání nepředvídatelného: kritická analýza a praktické dopady aktivity předpovědní anticipace publikovaná v časopise Frontiers in Human Neuroscience prozkoumala řadu experimentů týkající se tohoto jevu provedených několika různými laboratořemi.

Uvedené experimenty naznačují, že lidské tělo dokáže skutečně odhalovat náhodně doručované podněty, které se dějí 1-10 sekund předtím, než se skutečně stanou.

Řečeno jinak, zdá se, že lidské tělo ví o události a reaguje na ni ještě dříve, než k ní dojde. Před těmito událostmi dochází v lidském těle k fyziologickým změnám, které se měří ve vztahu ke kardiopulmonálnímu, kožnímu a nervovému systému.

Před několika lety vědec z Institutu gnozeologických věd, Dr. Dean Radin, navštívil vědce z HearthMath Institute, aby se s nimi podělil o výsledky jedné ze svých studií.

Radin je zároveň jedním z četných vědců, kteří jsou autory výše zmíněné práce. Tyto studie, jak již bylo zmíněno, sledovaly autonomní nervový systém, fyziologické změny atd.

Vědci z HearthMath Institute (HMI) přidali další protokoly, jako jsou měření mozkových vln účastníků (EEG), elektrická aktivita jejich srdcí (ECG) a variabilita srdeční frekvence (HRV).

Jak vysvětluje HMI:

Šestadvacet dospělých, kteří měli zkušenosti s používáním technik HearthMath a kteří dokázali udržovat srdečně koherentní stav, dokončilo dvě série protokolů studie dělící od sebe asi dva týdny.

Polovina účastníků plnila protokoly poté, co záměrně na deset minut dosáhla stavu srdeční koherence.

Druhá polovina plnila tytéž postupy, aniž by předtím dosáhla srdeční koherence.

Při druhé sérii monitorování byl proces obrácen, takže první skupina se stala srdečně koherentní až po ukončení protokolů a druhá skupina se stala srdečně koherentní předtím.

Účelem bylo otestovat, jestli výsledky experimentu ovlivnila srdeční koherence.

Účastníkům bylo řečeno, že účelem studie je testovat reakce na stres a jejího skutečného účelu si nebyli vědomi (tato metoda splňuje normy výboru pro etiku výzkumu).

Každého účastníka posadili před počítač a řekli mu, že když bude připraven začít, má jen kliknout myší.

Obrazovka zůstala prázdná po dobu šesti sekund. Speciální software zaznamenával fyziologické údaje účastníka, a pak se na obrazovce postupně ukazovala série 45 obrázků.

Každý obrázek, který byl zobrazen po dobu 2 sekund, evokoval buď silnou emocionální reakci, nebo stav klidu. Po každém obrázku zůstala obrazovka prázdná po dobu 10 sekund.

Tento postup účastníci opakovali u všech 45 obrázků, z nichž o 30 bylo známo, že vyvolávají klidnou reakci a 15 silnou citovou odezvu.

Výsledky

Výsledky experimentu byly mírně řečeno fascinující. Mozky a srdce účastníků reagovaly na informace o emocionální kvalitě obrázků ještě předtím, jak jim je počítač zobrazil (náhodným výběrem).

To znamená, že srdce i mozek reagovaly na budoucí události. Výsledky naznačily, že k odpovědím docházelo v průměru 4,8 sekundy předtím, než počítač obrázky vybral.

Do jaké míry to pozměňuje mysl?

Možná ještě závažnější byly údaje dokazující, že srdce dostávalo informace dříve než mozek.

„Nejprve byly zaregistrovány srdcem,“ vysvětlil Rollin McGrath, PhD., „a pak pokračovaly do mozku (emocionálního a prefrontálního kortexu), kde si umíme logicky spojit, co intuitivně víme, a nakonec pokračovaly směrem dolů do oblasti břicha (nebo tam, kde se něco pohne).“

Další význačná studie (metaanalýza) od Charlese Hortona a Diane C. Ferrariové, která vyšla v časopise Journal of Parapsychology v roce 1989, zkoumala celou řadu studií zveřejněných v období let 1935 až 1987.

Studie se týkaly snah jednotlivců předpovídat „identitu cílových podnětů vybraných náhodně v intervalech následujících v rozpětí několika stovek milionů sekund až jednoho roku po reakcích jednotlivců“.

Tito autoři prozkoumali více než 300 studií provedených více než 60 autory pomocí 2 milionů pokusů na více než 50 000 lidech.

Dospěli k závěru, že jejich analýza experimentů s předvídáním „potvrzuje existenci malého, ale velice významného efektu předvídání. Efekt se zdá být opakovatelný; významné výsledky jsou udávány 40 výzkumníky pomocí celé řady metodologických paradigmat a skupin subjektů.

Efekt předpovídání není pouze nevysvětlitelnou odchylkou od základny teoretické možnosti, ale spíše efektem, který je kovariantní s faktory známými ovlivňováním známějších aspektů lidského výkonu“.

Ponaučení

„Zřejmě existuje silná obava, že celý obor bude pošpiněn zkoumáním jevu, který je poznamenán svou asociací s nadpřirozenem, spiritismem a magií.

Chránit se před touto možností se někdy zdá být důležitější, než nabádat k vědeckému zkoumání či chránit akademickou svobodu. To se však možná mění.“ – Cassandra Vietenová, PhD. a prezidentka a generální ředitelka Institutu gnozeologických věd

Žijeme v době, kdy se neustále objevují nové informace a důkazy zpochybňující to, co jsme kdysi považovali za skutečné, nebo co jsme si mysleli, že o sobě jako lidských bytostech víme. Nejlepší je proto udržovat si otevřenou mysl.

Snad existují aspekty našeho já a našeho vědomí, které ještě nebyly objeveny. Možná když se budeme z těchto studií učit a růst, mohou nám pomoci zlepšit sebe sama a ostatní.

Zdroj: Vylectese.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě