Podle dvou předních vědců je náš mozek jakýmsi “biologickým počítačem” a vědomí je pouze programem spuštěným v něm, který existuje i po naší smrti.

Odborníci uvádějí, že po smrti naše duše neumírá spolu s tělem, ale vrací se do vesmíru.

Nekonečná debata o existenci duše a otázka, zdali je nesmrtelná, nebo umírá společně s tělem, trápí myslitele zabývající se historií vesmíru už po staletí. Její záhadná povaha nepřestává fascinovat vědce z mnoha odvětví. Nyní však skupina badatelů přišla s novým poznatkem, který by mohl pozměnit náš pohled na smrt.

Od roku 1996, americký fyzik a emeritní profesor v oblasti anesteziologie a psychologie, Dr. Stuart Hameroff, a Sir Roger Penrose, matematický fyzik na Oxfordské univerzitě, pracovali na teorii kvantového vědomí, v níž tvrdí, že duše je udržována v mikrotubulích mozkových buněk.

Tito dva vědci věří, že lidský mozek je biologický počítač, na kterém běží program našeho vědomí. Tento program však není ukončen smrtí.

Dále se oba vědci dohadují o tom, že to, co lidé vnímají jako “vědomí”, je ve skutečnosti výsledkem efektů kvantové gravitace uvnitř mikrotubulí.

Oba badatelé tento proces nazvali Orchestrated Objective Reduction, neboli Orch-OR.

Tato teorie naznačuje, že poté, co se lidé dostanou do fáze známé jako klinická smrt, mikrotubule v mozku ztratí svůj kvantový stav, přesto však stále zachovají informace, které jsou v nich uložené.

Doktor Hameroff pro Science Channel uvedl:

Řekněme, že srdce přestane bít, krev přestane proudit a mikrotubule ztratí svůj kvantový stav. Kvantové informace uvnitř mikrotubulí se tím však nezničí a ani zničeny být nemohou. Pouze se ve velkém rozptýlí do vesmíru. Pokud je pacient oživen, kvantové informace se vrátí zpět do mikrotubulí a pacient tak zažije prožitek blízké smrti. Pokud však už nemůže být zachráněn a zemře, je pravděpodobné, že tyto informace existují i nadále mimo tělo ve formě duše.

Podle této teorie je lidská duše mnohem víc než pouhá interakce neuronů v našem mozku a může existovat od počátku věků.

Zdroj: http://www.radostnezpravy.cz


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png