Vědcům se podařilo označit více než sto milionů hektarů odlesněné půdy, na kterých by se v budoucnu mohlo podařit obnovit deštné pralesy. Toto množství představuje přibližně jedenáct procent všech deštných pralesů. Díky tomu by se mohly výrazně snížit dopady klimatických změn na naší planetě.

Vědcům se podařilo vyčlenit více než sto milionů hektarů půdy deštných pralesů, která byla v minulosti odlesněna, a na níž by bylo možné deštný prales obnovit. Takové množství půdy představuje jedenáct procent všech pralesních ploch, přičemž největší plochy se nacházejí v Brazílii a Indonésii.

V rámci vědecké studie nazvané Global Restoration Opportunities se vědcům se podařilo určit, že nejsnáze by se pralesní plochy podařilo vrátit v Africe, a to v zemích jako je Rwanda nebo Uganda.

„Obnovit tropické pralesy je zásadní pro zdraví naší planety nejen nyní, ale i pro budoucí generace. Poprvé je tu studie, která může pomoci vládám, investorům a dalším zkusit obnovit globálně deštné pralesy. A to pomocí toho, že určuje přesně místa, kde je obnova lesa nejreálnější, nejsnadnější a nejvýhodnější,“ vyjádřil se ke studii její autor Pedro Brancalion.

Vědecký tým vycházel z množství satelitních snímků pralesů spolu s daty jednotlivých míst. Mezi kritéria patřila například biodiverzita, ale také vývoj klimatických změn a množství vody.

Z označných oblastí vybrali vědci pouze ty, které měly součet všech měřených hodnot v nejlepších deseti procentech. Právě u těch by se mělo s obnovou pralesů začít, ale vědci zároveň upozorňují, že bude záležet na ochotě jednotlivých zemí.

Autoři také zjistili, že ve většině případů se místa, kde by se lesy mohly obnovit, překrývají se zemědělsky využívanou půdou. Nejsnadnější tedy bude začínat v místech, kde je nejméně hodnotná půda. Vědci také doporučují, aby se vždy jednalo ve spolupráci s místními komunitami, nikdy proti jejich vůli. Takové projekty by totiž neměly šanci na dlouhodobější fungování.

Fotogalerie ZDE.

Zdroj: veda.instory.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png