Ve světle Pravdy

views 1 917 datum 12. 5. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Očištění, transformace, zbavování se starých vzorců. Spojte se při čtení textu se Zdrojem a ucítíte veškerou podporu a oporu, která je nám k dispozici. Soucit je klíč k osvobození.

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


Zraješ jako víno v intenzivní záři paprsků nového infomačního pole Slunce života. V pravou chvíli vytryskne napovrch vnitřní krása a předává tajemství, kterým se dotýkáš svobodného pramene svého Bytí. Vydej se na cestu zalitou sluncem a vstup odhodlaně k otevřeným tepnám Zdroje šťastného života.

Spoj nejryzejší příliv srdce s nekonečným vševědoucím Vědomím v jednotný oceán. Sleduj, jak se v koupeli jeho zvyšujících odlesků opravdové záře nadšení mění pouť života. Před zřivým zrakem rozkvétá květinový věnec osvíceného kruhu nad hlavou jako vznešeného krále vědomých prožitků chvil pod nebem uskutečněných snů.

Uzrálé srdce je blikajícím majákem světla všech prožitých chvil na Zemi, ale i vibračním odrazovým můstkem k domovině duše. Žil jsi smutný život a zažíval klamy černých můr bílého dne. V těchto chvílích podlamujících nohy jistoty vzrůstá hora chmurů, v nichž se cítíš ztracený ve světě.

Dospěl jsi, utrmácený životem v chudobě duše, vnitřně neživený a došel až na dno sil. Všechny myšlenky se vyrojily jako vosy ve chvíli, kdy ses rozhodl přijmout svoji čistou tvář Boha. Nezoufej, jsou to jen poslední kapky iluzorních strachů mysli jako běsnících vln na povrchu hladiny bílého dne. Věř, že i v nejtmavší noci není uzamčená síň Boha, klíč nosíš stále u sebe.

Projevený soucit je kódem k otevření podzemní briliantové jeskyně. Víra povznáší a jiskrou zažehne světelný pohon Naděje k lepšímu světu bez hranic. Ve třpytu Prázdnoty splétají soucitné bytosti Země díla nových vizí ve světle Pravdy pro blaho všech.

Autorka: Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021