Zdroj: Pixabay.com

Očištění, transformace, zbavování se starých vzorců. Spojte se při čtení textu se Zdrojem a ucítíte veškerou podporu a oporu, která je nám k dispozici. Soucit je klíč k osvobození.

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


Zraješ jako víno v intenzivní záři paprsků nového infomačního pole Slunce života. V pravou chvíli vytryskne napovrch vnitřní krása a předává tajemství, kterým se dotýkáš svobodného pramene svého Bytí. Vydej se na cestu zalitou sluncem a vstup odhodlaně k otevřeným tepnám Zdroje šťastného života.

Spoj nejryzejší příliv srdce s nekonečným vševědoucím Vědomím v jednotný oceán. Sleduj, jak se v koupeli jeho zvyšujících odlesků opravdové záře nadšení mění pouť života. Před zřivým zrakem rozkvétá květinový věnec osvíceného kruhu nad hlavou jako vznešeného krále vědomých prožitků chvil pod nebem uskutečněných snů.

Uzrálé srdce je blikajícím majákem světla všech prožitých chvil na Zemi, ale i vibračním odrazovým můstkem k domovině duše. Žil jsi smutný život a zažíval klamy černých můr bílého dne. V těchto chvílích podlamujících nohy jistoty vzrůstá hora chmurů, v nichž se cítíš ztracený ve světě.

Dospěl jsi, utrmácený životem v chudobě duše, vnitřně neživený a došel až na dno sil. Všechny myšlenky se vyrojily jako vosy ve chvíli, kdy ses rozhodl přijmout svoji čistou tvář Boha. Nezoufej, jsou to jen poslední kapky iluzorních strachů mysli jako běsnících vln na povrchu hladiny bílého dne. Věř, že i v nejtmavší noci není uzamčená síň Boha, klíč nosíš stále u sebe.

Projevený soucit je kódem k otevření podzemní briliantové jeskyně. Víra povznáší a jiskrou zažehne světelný pohon Naděje k lepšímu světu bez hranic. Ve třpytu Prázdnoty splétají soucitné bytosti Země díla nových vizí ve světle Pravdy pro blaho všech.

Autorka: Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě