Vánoční čas je časem, kdy vnímáme potřebu harmonie, lásky a domácí pohody citlivěji, než v průběhu celého roku. Bhakti Marga Česká republika pořádá dne 17. 12. 2016 v Brně mimořádnou událost pro širokou veřejnost se vstupem zdarma – Vánoční Požehnání Svámího Vishwabaladharanandy. Přijďte zažít hlubokou, bezpodmínečnou lásku, lásku, která nic nežádá, lásku, která sídlí uvnitř vašeho srdce. Přijďte si pro prožitek, který pro vás může být začátkem silného procesu transformace a může změnit váš pohled na sebe, vaše okolí, na události ve vašem životě a v konečném důsledku vás může dovést k seberealizaci.

mahavatar-babaji_paramahamsa-vishwananda_svami-vishwabaladharananda

Svámí Vishwabaladharananda

Svámí Vishwabaladharananda je přímým žákem plně osvíceného Mistra Paramahamsy Vishwanandy a Mahávatára Babajiho. V roce 2015 byl na pokyn Mahávatára Babajiho Paramahamsou Vishwanandou vybrán a iniciován jako jeden ze svámiů řádu Bhakti Margy. Při iniciaci Paramahamsa Vishwananda vložil svoji energii do Svámího Vishwabaladharanandy, který se na jeho přání tímto posvátným aktem stal nositelem jeho energie a jedním z jeho přímých představitelů. Hlavním úkolem svámiů Paramahamsy Vishwanandy je předávat jeho Lásku a Požehnání. Prostřednictvím Svámího Vishwabaladharanandy dochází při Požehnání k přenosu Božské energie a Lásky Satgurua, Paramahamsy Vishwanandy na všechny příchozí. Tato Božská láska, toto světlo, v němž je obsažena i Božská matka, odhaluje závoj zakrývající átma a uvědomuje lidi v tom, kým ve skutečnosti jsou, že nejsou jen tělem a myslí, ale že jejich podstatou je átmá – Božství. Požehnání dává reálný prožitek, uzdravuje na všech úrovních bytosti a ukotvuje v duchovnosti.

Cílem Svámího Vishwabaladharanandy je zprostředkovat co nejvíce lidem osobní setkání s plně osvíceným Mistrem Paramahamsou Vishwanandou, aby mohli zažít jeho Daršan, jeho přítomnost a všeobjímající transformující lásku. Svámí Vishwabaladharananda je zván do různých částí České republiky, Slovenska a dalších zemí světa, kde dává Požehnání, iniciuje brahmačárí/ní Paramahamsy Vishwanandy, zasvěcuje koordinátory OM Chantingu, předává techniky a učení Paramahamsy Vishwanandy, vede Satsangy, intervia, kruzy meditací a védských rituálů, semináře o zdraví, skupinové meditace, provádí velmi silný a očistný védský ohňový rituál Sudaršana jadžňu. Učí, jak v životě nalézt bezpodmínečnou lásku, radost, naplnění a harmonii. Lidé hledající smysl života, seberealizaci, Boha nebo Božskou lásku, stejně jako lidé v obtížných životních situacích v něm nalézají útočiště. Jejich srdcí se dotýká Svámího láska, upřímnost, soucit a moudrost.

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, plně osvícený duchovní Mistr, cestuje po celém světě a dává lidem osobní požehnání – Daršan, při kterém lidé prožívají všeobjímající ničím nepodmíněnou lásku. Tento rok Paramahamsa Vishwananda navštívil v Praze své žáky a oddané a během dvou dnů dal Daršan více než 2700 příchozím. Jeho poselství pro tento svět je velmi jednoduché – Prostě miluj. Prostřednictvím starodávných duchovních technik, předaných jeho Mistrem Mahávatárem Babajim, pomáhá lidem znovu odhalit jejich přirozenou podstatu, bezpodmínečnou lásku.

Ano, prostě miluj. Láska je vše, co zde existuje. Jediné, co máte udělat, je milovat. Vše ostatní se o sebe postará samo.“ Paramahamsa Vishwananda – z knihy Jen láska 2.

Paramahamsa Vishwananda je zakladatelem organizace Bhakti Marga, která spojuje tisíce lidí ve více než padesáti zemích světa. Pro jednotlivé země Paramahamsa Vishwananda inicioval své přímé duchovní představitele, svámí, do kterých vložil svou energii. Pro Českou republiku a Slovensko vybral a inicioval Svámího Vishwabaladharanandu. Paramahamsa Vishwananda má v České republice širokou základnu žáků a oddaných.

Mahávatár Babaji

Mahávatár Babaji je guruem Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, Svámího Vishwabaladharanandy a Paramguruem Bhakti Margy. Je velkým Nesmrtelným jóginem z Himalájí. Manifestoval se na Zemi před 5 000 lety.

Během uplynulých věků dal Mahávatár Babaji světu mnoho různých jógových technik a učení, vždy aktuální pro danou dobu. Současnému světu předal učení Atma Kriya Yogy, aby lidstvo podpořil a pomohl mu v sobě rozvinout bezpodmínečnou lásku a realizovat Božství.

Babajiho podstata je jedinečná. Neustále žehnající lidstvu vlnami míru a lásky se Mahávatár Babaji nachází mimo prostor a čas a pomáhá ostatním guruům vykonávat jejich úkoly. V oblasti duchovnosti má nesmírný vliv. O Mahávatáru Babajim píše v knize Životopis jógina Paramahansa Jógánanda.

Nejen v čase vánoc hledá každý člověk, každá živá bytost v životě naplnění, lásku, harmonii. Ve skutečnosti je to duše, kdo hledá vědomě, či nevědomě jinou kvalitu života. Požehnání Svámího Vishwabaladharanandy dává nejenom krásný prožitek přítomného okamžiku, ale také sílu i odvahu provést změnu v našich životech. Přijďte strávit předvánoční čas a užít si bohatý program Vánočního požehnání Svámího Vishwabaladharanandy v Brně Bystrci doprovázený melodiemi a rytmy bhadžanů a vánočních koled. Zaregistrovat se můžete na www.bhaktimarga.cz/events/event/svami-vishwabaladharananda.

Program:

  • Gurupúdža
  • Požehnání Svámího Vishwabaladharanandy
  • Satsang se Svámím Vishwabaladharanandou
  • Zpívání a dárečky u vánočního stromu
  • Mahá OM Chanting za světový mír

 


 

Knihy Paramahamsy Vishwanandy v českém jazyce:
Jen láska 1
Jen láska 2
Šrí Gurugíta
Rozkvět srdce

Více informací o Svámím Vishwabaladharanandovi, Paramahamsovi Vishwanandovi a Mahávatáru Babajim, najdete na www.bhaktimarga.cz a www.vishwabaladharananda.org.

 

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě