Milí přátelé,

máte vánoční náladu? Co všechno se s ní dá spojovat … Před lety, ještě jako mladá, jsem se na vánoční svátky dívala velmi věcně, zejména poté, co jsem zpochybnila jejich církevní pozadí. Dnes však tuto dobu vnímám jako příležitost pobýt v tichu a klidu. Jako bych si sama sobě dovolila symbolicky odložit tužku, mlsat sladkosti, číst a poslouchat hudbu nebo jen tak lenošit na gauči. Během všedních dnů si to občas také dopřeji, teď je to však jakoby úředně povolené. Což mi přirozeně naznačuje, že ve mně stále ještě přetrvává jeden  vzorec (přesvědčení), totiž že svou hodnotu odvozuji od toho,  že jsem schopna pořád něco dělat. Jak nám často vštěpovali rodiče:„Musíš pořád něco dělat, zahálka je matkou všech neřestí“.

S úsměvem nad tímto tvrzením si teď položím nohy nahoru. Co to vidím, že by Saint Germain na mě po očku mrknul? Nu a tak si stále dál zpracováváme svá témata, názory, přesvědčení a vzorce chování, někdy provázené i pocity nepohody nebo dokonce i symptomy nemocí. Pokoušíme se krotit své ego a dospívat k názoru, že jsme dobří takoví, jací právě jsme. Toto zjištění mi dělá velmi dobře a hned mě přiměje k tomu, zabořit se ještě hlouběji do polštářů. Musím se teď zasmát, protože právě v tomto okamžiku poznávám, jak se mé ego pokouší stále víc a častějisměrovat mě někam, kam vlastně vůbec nechci. Shledávám, že je to velmi lidské, přesto je však dobré to rozpoznat. Je to povzbuzení, že cesta pokračuje dál a že naše ego bude láskyplně objato vyšším já, až s ním nakonec splyne. Což je cílem naší pozemské inkarnace a možná i ukončením koloběhu znovuzrození. Nástrojem této cesty je láska k sobě. Teď je ta správná doba, abychom rozpoznali, že máme mít rádi sami sebe, protože kdo jiný by to měl udělat? Naši rodiče, partner, přátelé, milenec či milenka? Ti jsou jen kopečkem šlehačky, jak rád říká náš duchovní přítel KRYON.

Takže prostě hloubejme na pohovce trochu víc o tom,  zda se máme rádi takoví, jací jsme, a pokud ne, tak proč ne. A co můžeme udělat pro to, abychom se měli rádi bez podmínek. To určitě nějak souvisí i s tím, abychom poznávali a přijímali naše potřeby, jak tělesné, tak duchovní. Přeji při tom všem čtenářům a čtenářkám hodně radosti. Pobývat tady na Zemi je totiž velmi fascinující …

 

Dostal se mi do ruky  výstižný citát pro tuto dobu:

„Vnitřní vyrovnanost (duševní rovnováha) je půvabnou formou sebevědomí!“

Marie von Ebner-Eschenbach

Rádi zachováváme tradici uvést přímo nějaký channeling. Dnes promluví Saint Germain.

Doporučuji si jeho poselství vytisknout, pohodlně se usadit na pohovku a hluboce se do něj ponořit.

Teď už mi nezbývá než vám popřát krásný vánoční čas. Vkročte dobře do nového roku a prosím, nezapomínejte na příjemné chvíle odpočinku na gauči …

Srdečně

Barbara Bessen a její tým

 

 

Pozdrav vás Bůh, milí přátelé, jsem Saint Germain. Můžeš mě však titulovat i jinak. Byl a jsem znám pod rozmanitými jmény. Není důležité, co stojí na obalu, důležité je, co je uvnitř. To platí i pro tebe. Tvé jméno, tvé povolání, tvůj nový oděv, nic z toho není důležité. Důležité je tvé otevřené srdce, tvůj úsměv, tvé nadšeni pro něco, tvůj soucit a v neposlední řadě uvědomění si svého božství, to je důležité. Vše ostatní jsou jen bezcenné tretky a nejsou rozhodující pro tvou cestu k osvícení, o kterou přece usiluješ. Pokud si to budete stále častěji uvědomovat, povede vás to na cestu k blaženosti.

Touhy po pozemských věcech jsou způsobem, jakým tě tvé nízké ego drží v šachu. Nikdo a nic by tě nemělo ve tvém životě ovlivňovat. Pozoruj svůj život stále víc z nadhledu. Třeba i na gauči, jak to popisovala Barbara. Zjišťuj, co skutečně stojí za to žít. Čím bys rád žil, co tě už nebaví nebo co se ti zdá, že už nemá smysl dělat? Takové otázky by sis měl pokládat. Život tady na Zemi není žádnou náhodou, nikdo tu není jen tak. I když to občas tak vypadá, protože mnohé záležitosti a situace působí komplikovaně, nelogicky, nesmyslně nebo naopak příliš jednoduše. Přesto je za tím vším vždy nějaký smysl. Pokud někdo putuje po cestě už tak dlouho jako ty, pak by měl zvolna docházet k tomu, že v životě nejde jen o dobro a zlo, o žal a lásku, o peníze a chudobu, které by do tvého života vstupovaly zdánlivou náhodou nebo na popud osudu. Poznáváš, že to vyvolávají staré otisky. Jaké by to bylo, kdybys tyto představy o příčině a následku jednoduše propustil, bez ohledu na to, kdy vznikly? Je to velmi odvážné tvrzení, Barbara teď sebou trochu škubla. Sdělil jsem to už na dvou seminářích letos na podzim (pořádané Barbarou Bessen v Německu – pozn. překl.), kdy se to právě hodilo. Teď si myslím, že je vhodné to sdělit vám všem, abyste si uvědomili a uvedli i do praxe, že je možné se „jednoduše“ vymanit z koloběhu příčiny a následku. Náš přítel KRYON vždy hovoří o čistém záměru. Vyslov tedy čistý záměr, že chceš, aby se rozpustily staré vazby, zkušenosti vycházející z myšlenek a emocí, i když jsou třeba už tři tisíce let staré.

Toto je strmá cesta vzestupu. Nemusí však být bezpodmínečně snadná. Ne proto, že bys snad byl příliš hloupý, to ne, ale protože ti v cestě může stát tvůj rozum, tvé ego. Nikde na tebe nečekají žádné bytosti, aby tě podrobily zkouškám. Ty sám jsi zkoušejícím a zároveň zkoušeným. Rozumíš tomu? Strmá cesta vzestupu je poznání, že člověk může na základě čistého záměru vystoupit z koloběhu příčiny a následku. Co tomu říkáš? Vyhledáš si teď knihy starých mystiků, abys zjistil, co k tomu říkali? Hmm, vidím, jak ti to „šrotí“ v hlavě.  Dopřej si čas, medituj a rozjímej o tom. Diskutuj o tom se svým vyšším já nebo klidně oslov  mne. Strmá cesta je stezkou, která může být lemována překážkami. Avšak láska Všeho-co-je je tvým průvodcem; je to ta síla, ze které všechno bylo, je a bude stvořeno.

Taková cesta existovala ve všech dobách, to je známé, avšak málo doložené. To už je třeba si pracně vyhledat. Teď se však tato možnost objevila díky nádherné a silné energii vycházející z centra galaxie. Tato energie vzestupu je velkým pomocníkem. Takovou strmou stezkou prošla jedna bytost, kterou možná znáte jako Ramthu. Dokázala to v jednom jediném životě, přestože jej zpočátku naplňovaly krvavé bitvy. Je vůbec možné, aby jeden původně nenávistný člověk, který zabil mnoho lidí, mohl bez odplaty dosáhnout své realizace během jediného života? Ano, je. Pokud tedy budeš chtít kráčet touto strmou stezkou, rád ti budu při tom pomáhat. Pokud budeš chtít jít zdlouhavější cestou, kterou stejně tak ctíme, pak si ji zvol. Žádná není lepší nebo horší. Prostě obě jsou.

Jsem ti k službám.

Saint Germain

 

 

Článek je k volnému nekomerčnímu využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/weihnachtsbrief-2014/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png