V prosinci se dostáváme do zarovnání s galaktickým středem

datum 4. 12. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Když se v prosinci dostáváme do zarovnání s galaktickým středem, zažíváme také sérii aktivací nulového bodu. Slunce se zarovná s galaktickým středem během každoročního kosmického koridoru 12:12 – 12:21, a přímo 18.-21. prosince. Merkur cestuje galaktickým středem 4. až 6. prosince a Venuše 7. až 10. prosince. Každý rok dostává sluneční soustava infuzi posvátného světelného vědomí, proudícího z galaktického pole nulového bodu, zatímco je hvězdná brána otevřena až do Zimního Slunovratu 21. prosince.

Když se Slunce spojí se spirálovitým vírem černé díry na 26° Střelce, vytváří si přímou cestu k záři galaktického středu. Toto je významný čas ve vesmíru. Během tohoto silného zarovnání zvyšuje pulz galaktické vlny v nulovém bodě zesílení v poli.

Galaktické pole nulového bodu, uznávané jako silný potenciální zdroj energie, funguje jako Univerzální Mysl, která ovlivňuje, jak se tvoří hmota. Často se mu říká Božský Matrix, mřížka zapletení, zdroj geneze v našem vesmíru. V rámci sjednocující síly spirály phi, je lidská DNA zakódována tak, aby si vše „pamatovala“ v nulovém bodě. Jak se vědomá mysl vyvíjí směrem k dosažení osvícení, pole nulového bodu hraje zásadní roli v ovlivňování budoucích výsledků ve hmotném světě.

Když se napojíme na kreativní Zdrojovou Sílu pulzující v nulovém bodě, dostaneme se napříč časem/prostorem/dimenzemi, abychom získali přístup k atomu Božího zárodku - čisté životní síle. Pulzující Božský Matrix funguje jako dynamická prvotní polévka praskajících virtuálních částic, která čeká na vědomé spojení. S naší soustředěnou účastí, jsme schopni přímo ovlivnit formování nového pozemského operačního systému.

Jak se stará patriarchální hierarchie postupně hroutí, je nyní čas zcela se odpoutat od veškeré nevyvážené dynamiky hierarchické moci. To znamená rozluštění všech zaseknutých patriarchálních hierarchických programů, fungujících směrem shora dolů, vzorů a šablon uzamčených v časových smyčkách z mysli, srdce a těla. Časová smyčka zahrnuje časové reality, které jsou nadále znovu prožívány v cyklu opakování.

Globální reset v roce 2023 zesílí, protože dvě velmi odlišné světové časové smyčky se rozcházejí. Fungují ve dvou různých operačních systémech – výkonová nerovnováha shora dolů vs. kruhový soudržný systém. Všichni žijeme v určité fázi mezi dvěma operačními systémy. Někteří více zapleteni do jednoho než do druhého. Jde o výběr. Pokud se rozhodnete opustit starý hierarchický energetický systém, galaktické vlny vzestupu podpoří váš přechod. Galaktické brány s nulovým bodem poskytují most, který lze překročit.

Chaotický svět nyní odráží, jak rušivé je posouvat se mezi úrovněmi vědomí v masivním měřítku. Představte si dva vlaky jedoucí vedle sebe různou rychlostí a vy se během pohybu pokoušíte přeskočit z jednoho na druhý. Bude zde pocit destabilizace. Bude to vyžadovat skok víry. Bude to zahrnovat významnou změnu orientace, zcela nový pohled na život. Posun ovlivní každou část vaší bytosti. Skočte!

Lovingly, Meg Benedicte

Copyright (c) 2022 Meg Benedicte

ZDROJ: https://newearthcentral.com

Sdíleno na frekvenci absolutního přijetí dokonalého a věčného přítomného okamžiku,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico