V Praze vzniknou nektarodárné biopásy. Mají do metropole vrátit hmyz

datum 1. 8. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Dlouhodobý úbytek včel je velkým problémem. Praha se rozhodla situaci řešit. Jak? Vytvořením 60 hektarů biopásů.

Doba čtení 2,5 min.

Cesty k sobě


Na území hlavního města by mělo vzniknout 60 hektarů biopásů několika druhů, které mají pomoci navrátit hmyz do přírody. Nektarodárné lokality budou na severovýchodním okraji Prahy.

„Úbytek včel a dalších opylovačů v naší krajině sledujeme dlouhodobě. Zásadní pomocí pro ně by bylo udržet přítomnost kvetoucích rostlin v biopásech po celé léto,“ uvedl vedoucí týmu ekologie hmyzu Michal Knapp. Zdroj: Seznamzpravy.cz

Zakládají je entomologové z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze společně se zemědělci. Projekt by měl zároveň poskytnout informace o tom, jak vytvořené biopásy podporují rozmanitost bezobratlých a jak ti mohou být prospěšní v zemědělství.

„Úbytek včel a dalších opylovačů v naší krajině sledujeme dlouhodobě. Zásadní pomocí pro ně by bylo udržet přítomnost kvetoucích rostlin v biopásech po celé léto,“ uvedl vedoucí týmu ekologie hmyzu Michal Knapp z Fakulty životního prostředí. Podle koordinátora projektu, entomologa Martina Štrobla, mohou mít bezobratlí pozitivní vliv na zemědělské výnosy. „Je to například opylování, predace škůdců a semínek plevelů či dekompozice organické hmoty v půdě,“ uvedl Štrobl.

Nesprávná správa městských travnatých ploch v podobně nízko střižených trávníků způsobuje pokles biomasy i biodiverzity hmyzu. Naopak vhodná péče o trávníky a výsev lučního kvítí zajistí podle entomologů lokální nárůst biodiverzity nejen opylovačům.

Letos by chtěli entomologové zmapovat stav před vysetím biopásů. „V dalším roce budeme sběr dat opakovat a doufejme, že i sledovat, jak nám bezobratlých na polích díky biopásům přibude a poskytnou zemědělcům v rostoucí míře i své služby,“ dodal Knapp. Projektu má pomoci i grant, který tvůrci od hlavního města dostali. Podle Knappa však bude zapotřebí dalších peněz, aby se projekt udržel i v následujících letech, kdy se dá očekávat nejsilnější pozitivní efekt projektu.

Podle technika projektu Miroslava Seidla reagovali obyvatelé přilehlých oblastí na aktivity nejprve s nedůvěrou. Zpráva o tom, že se však na polích nebude nic stavět a vzniknou biopásy, prý obyvatele potěšila.

Biopásy budou vysety na polích obhospodařovaných firmou VIN AGRO. „Jsme velmi rádi, že tato iniciativa přichází i od samotných zemědělců, navíc spojená s aplikovaným výzkumem,“ dodal specialista krajinné zeleně z pražského magistrátu Milič Solský.

„Před třemi lety jsme začali s projektem nektarodárných biopásů pro včely a další opylovače. V první fázi jsme vyseli šest hektarů těchto biopásů. Mimo území Prahy je možné na tyto biopásy čerpat podporu 15 tisíc korun na hektar a rok. Naše společnost hospodaří pouze na území hlavního města, proto žádnou dotaci nedostaneme. Náklady na biopásy a ušlý zisk tak hradíme z vlastních zdrojů. Letos na podzim a příští rok na jaře vysejeme dalších téměř 60 hektarů těchto biopásů. Takto velkou výměru můžeme zasít díky grantu, který jsme letos získali od hlavního města Prahy. Věříme, že nás město podpoří i v dalších letech, a tento unikátní projekt tak bude mít dlouhodobější trvání,“ uvedla zemědělská společnost.

Zdroj: www.seznamzpravy.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě