V Bruselu se slavil úspěch evropské občanské iniciativy Konec doby klecové

datum 10. 10. 2019

V úterý 8. 10. 2019 se v srdci Evropské unie, Bruselu, setkali členové neziskových organizací, poslanci Evropského parlamentu a občané EU, aby společně oslavili ukončení úspěšné evropské občanské iniciativy s názvem Konec doby klecové. Té se podařilo překročit hranici 1,5 milionu hlasů, a ukázat tak jasně Evropské komisi a Evropské radě, že téma zrušení klecových chovů je pro veřejnost palčivým problémem, kterým je nutné se neodkladně zabývat.

Oslavu zorganizovala mezinárodní organizace Compassion in World Farming (dále CIWF) při příležitosti uzavření sběru podpisů k evropské občanské iniciativě (dále EOI) Konec doby klecové. Ta získala celkem 1 617 405 podpisů, čímž se stala doposud nejvýznamnější kampaní ve prospěch hospodářských zvířat.

Místo shromáždění označovala nepřehlédnutelná 10metrová socha prasnice s názvem „Ode to the Pig” symbolizující svobodu zvířat.

Oslava se uskutečnila v samém srdci EU, na promenádě mezi budovami Evropského parlamentu a Evropské rady naproti Schumanovu kruhovému objezdu, v jehož středu byl umístěn 18metrový kruhový poutač se zprávou „Ukončete klecové chovy, pro zvířata!” Dvě obří obrazovky, přenášející program oslavy, byly viditelné ze všech okolních budov.

Je to vůbec poprvé, co se sjednotilo 170 organizací na ochranu zvířat, životního prostředí a práv spotřebitelů z celé Evropy, aby společně bojovaly za lepší život pro hospodářská zvířata.

Během dvouhodinového programu zazněly z pódia projevy zástupců nevládních organizací a také řady europoslanců. Jako první vystoupil Philip Lymbery, generální ředitel mezinárodní organizace CIWF, která EOI iniciovala, organizovala a koordinovala: „Zvládli jsme to! Dali jsme se všichni dohromady – jako přátelé, kolegové, ochránci zvířat. A víte co? Porazili jsme systém! Dokázali jsme zmobilizovat Evropu, aby řekla ne klecím! Před rokem jsme uvažovali, jestli přijmeme výzvu: uspořádat evropskou občanskou iniciativu za konec klecí pro hospodářská zvířata. To vůbec není snadný úkol, protože většina iniciativ v minulosti skončila neúspěchem. Tvrdá práce tím však dnes nekončí - nyní musíme EOI proměnit v realitu prostřednictvím prosazení potřebné legislativy.“

Martina Stephany, ředitelka oddělení pro hospodářská zvířata a výživu v organizaci Four Paws, uvedla: „Tato evropská občanská iniciativa ukázala, že se občané napříč zeměmi EU velmi zajímají o to, co se děje v živočišném průmyslu. Budeme pokračovat i nadále v naší práci, dokud nedosáhneme svého cíle a klece nebudou v celé Evropě zakázány." (Další prohlášení zástupců nevládních organizací v části „Poznámky pro redakce“.)

Poslanci Evropského parlamentu přisuzují evropské občanské iniciativě veliký význam a její výsledek je podnětem pro jejich okamžitá jednání.

Eleonora Evi, poslankyně Evropského parlamentu, místopředsedkyně Animal Welfare Intergroup a spolupředsedkyně Cage-Free Working Group, řekla: „Dnes oslavujeme rekordní úspěch. Více než 1,6 milionu občanů z celé Evropy řeklo nahlas a jasně: Chceme dostat zvířata z klecí, a to hned teď! Spolu s dalšími poslanci Evropského parlamentu zajistíme, aby Evropská komise přestala ignorovat požadavky svých občanů a aby tyto chovy zakázala.“

EU prohlašuje, že má nejvyšší standardy pro životních pohodu hospodářských zvířat. Ta jsou ale přitom stále zavíraná do klecí. Stovky milionů hospodářských zvířat trpí. Život v klecích jim znemožňuje přirozené chování. Je nejvyšší čas, aby Evropská unie vstoupila do 21. století. Mučení nevinných a vnímajících bytostí musí jednou provždy skončit,“ prohlásila Anja Hazekamp​, poslankyně Evropského parlamentu, předsedkyně Animal Welfare Intergroup a spolupředsedkyně Cage-Free Working Group.

Jedním z nejemotivnějších zážitků celé oslavy bylo vystoupení Italky Angeliny Berlingò na vozíčku, která sama nasbírala víc než 2 000 podpisů: „Pro mě osobně je úžasné být součástí velkého úspěchu této kampaně. Výsledek této iniciativy přináší naději na lepší svět pro lidi a zvířata. Jsem tu dnes proto, abych znovu zvolala: Ukončeme dobu klecovou!”

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, zástupkyni CIWF v ČR: [email protected], mobil:778 000 288

Zdroj obrázku ZDE 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě