Uzdravování muže a ženy pro novou zemi

datum 14. 6. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Nova Země“ přináší úplně nové paradigma, do kterého se postupně máme možnost vyvibrovat [tj. emočně očistit]. Říkám – máme možnost – právě proto, že je to výběr. Ten výběr dělá každý za sebe a to i tím, že se tzv. zdrží hlasováni. Zní to vtipně, ale je to přesně tak. Ten, kdo je bdělý k povaze svých emocí, je bdělý k povaze svých slov. A tak se člověk umí za sebe postavit či ne, odevzdá své slovo druhým a je veden druhými.

Povaha našeho emočního těla, dává bdělost naší mysli a s tím se má možnost rozpouštět krunýř kolem našeho srdce.

Ten prostor, který můžeme nazývat NOVÁ ZEMĚ nebo jak chcete, je prostor, kde se bude existovat právě na základě Heart inteligence – INTELIGENCE SRDCE.

Jako žena s tím, jak se naladit na moudrost srdce, mohu pracovat pouze ve smyslu vlastní zodpovědnosti vůči svému ženství. To znamená, jsem neustále ve střehu přes tyto otázky.

 • CO CÍTÍM? CO TEĎ SKUTEČNĚ POTŘEBUJI [já]?
 • CO TO DĚLÁ MĚ?
 • CO CHCI CÍTIT?

Tímto způsobem zůstává žena ve svém středu, neztrácí energii a nepadá do pocitu obvinovaní či sama nepociťuje vinu.

Žena nového paradigma se umí položit do své ženské integrity a milovat svou přírodu = svou autenticitu.

Jediné čím se potřebuje chtít zabývat [v tomto transitním období] je – svou „čistotou“ povahy. Její krása zevnitř tak posiluje její krásu venku a celistvě tak inspiruje okolí.

Pro muže je v tomto období velmi složité uvěřit v „ženu lásku“ a proto je moc důležité, aby se „žena“ láska stala.

Žena dnešní doby se prostě potřebuje nejprve zamilovat sama do sebe a to se děje DLOUHO. Protože to opravdové zamilování se sama do sebe s sebou nese:

 • rozpad ega = záchranářky, služky a hodné holky
 • průchod samotou [nikoliv osamocením… žena potřebuje mít možnost povídat v době pochopení ženské samoty. Muž to má opačně]. Je to období, kdy se žena potřebuje oprostit od syndromu JÁ SAMA a přesto musí umět zůstat sama bez vztahu.
 • Projít a osvobodit se od strachu z opuštění, nahradit jej odvahou žít na 100% ženu, dovolit si to a tedy proměnit své slabiny v sílu ženy v odvaze žít důstojnou zenu.

DOPORUCUJI ONLINE KURZ Z MÉHO eshopu

http://evakavkova.com/eshop/hlavni-menu/131-uzdraveni-muzske-energie-v-zene-online-kurz.html

a

KURZ UMĚNÍ BÝT OPRAVDU ŠŤASTNÁ

http://evakavkova.com/eshop/hlavni-menu/109-umeni-byt-opravdu-stastna-online-kurz.html

Jen tak může žena důstojně obstát před mužem, který chce a tlačí na to mít doma „ mamku“ a nezaleží na věku.

Důstojná žena pak může [zbavena pýchy a to i duchovní pýchy] projit očistcem dlouhého ucházení, kde se delší dobu poznává, zda přichází „jinoch“ chce skutečně projit do statusu MUŽE.

Doporučuji shlédnout informativně toto video.

https://www.youtube.com/watch?v=awJtInJX1hg

A investovat do vzdělání o tom, jak se rodí důstojná žena a důstojný muž.

http://evakavkova.com/eshop/hlavni-menu/112-umeni-byt-opravdu-stastna-online-kurz.html

DŮSTOJNÝ Muž se doslova rodí a inspiruje zase jen u důstojné ženy.

Ta mu totiž dává:

a] svolení být autentický – přijímá jej takového jaký je [zejména protože se k němu předčasně nepřivazuje …viz. video výše].

b] vede jej svým příkladem k autenticitě a on sám, z vlastní vůle chce být důstojným mužem [pro ni].

c] ukazuje mu svou „přírodou“ a existenci skrze svůj DAR, jak se odevzdat jeho CESTĚ – DHARMĚ.

TÍM A JEN TÍM JEJ INSPIRUJE VZÍT NA SEBE ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ MUŽSTVÍ…Muž tak nabírá sil a hlavně MOTIV k nalezení svého mužského

*OČIŠŤOVÁNÍ

*STUDOVÁNÍ

*CHTĚNÍ SUBLIMOVAT [dočasně vyměnit] SEXUALITU ZA NOVÉ SCHOPNOSTI [ducha]

*ODSTUP OD ZÁVISLOSTÍ [v jeho vlastním výběru] A CHTÍT SE CHOVAT JAKO RYTÍŘ

A PŘITOM VŠEM SE MUŽ POZNÁVÁ PŘES :

 • úplný rozpad ega [sám dospěje do pochopení, co jsou ty kvality, které sám v sobě nemá a potřebuje od ženy]
 • průchod hradem smutku a samoty [utkaní se s vnitřními draky]. Tam se setká se svou pravou silou, kterou muž získává na rozdíl od ženy tím, že ji sám v sobě vydobude přes zdolávání těžkostí a dlouho.
 • MUŽ JE POUZE NÁHODNĚ PŘEŽÍVAJÍCÍ CHLAPEC. Do úspěchu opravdového muže jej nikdo „nenakoupí“. Jen on sám pozná na sobě, co ho skutečně vede k úspěchu.

Tím, že on se nechal inspirovat a následuje autenticitu, kterou vidí u ženy, po které touží, v něm samotném se stane uzdravení tzv. vnitřní ženy. To je právě když se odpojí od toxické sexuality a sám pochopil, že se chce stát silnější v DUCHU.

Takový výběr dělá muž z vlastní vůle, dobrovolně a nachází v tom „zábavu, motiv, výzvu“.

Muž NEJPRVE začne věřit v lásku své vnitřní ženy.

V samotě od ženy pronásledovatelky [mamky] a ukřivděné holky [pyšné princezny].

Vnitřní žena v muži se dostává do klidu. To se děje právě v sublimaci, tj. v jeskynním období muže.

A je to právě tato vnitřní žena, inspirovaná ženou (múzou) venku, která začne vyživovat mužovu víru v lásku a novou inteligenci srdce.

V takovém stavu se začne nově zrozený muž skrze uzdravenou vnitřní ženu stávat ke svému zrání mužských kvalit i tzv. magnetický. Ženská energie v nás má totiž za úkol magnetizovat nové příležitosti, sílu, reality, atd.

Muž se sám chce měnit fyzicky i duchovně a začne se SÁM uzdravovat.

LÁSKU, kterou jsme měli pochopenou jen na velmi malé úrovni nenacházíme, my ji v sobě odhalujeme.

Jako láska jsme sem přišli. My už láska jsme.

Je jen pohřbena pod krunýři postavenými z bolesti. Aby srdce necítilo bolest, přestalo vysílat i lásku. To teď měníme.

VZTAH dvou bytostí je právě proto tak moc důležité rozvíjet pomalu a postupně vnímat, že se vzájemně odčišťujeme od bolesti, které v nás bydlí. Abychom se dál nezraňovali, je třeba vytvářet nové způsoby poznávání a stavení vztahu.

V tvoření vztahu je důležité pochopit právě svou přírodu, jako první a pak se spojovat jako pár.

Příroda ženy je ÚPLNĚ JINÁ než příroda muže.

Muž potřebuje ženu milovat na všech úrovních tj. emoční, intelektuální, duchovní a až nakonec na úrovni sexuální. Když to je obráceně, nikdy se už k jejímu nitru nedostane. Žena se uzavře a bude vždy fungovat z pozice svých ochran ega [strachu]. PRO ŽENY, moc doporučuji projit online kurz JAK BÝT OPRAVDU SŤASTNÁ, VIZ. ODKAZ

U ŽEN je teď nejdůležitější ABY SE ZAČALA ŽENA STARAT O SEBE A NECHALA MUŽE SVÉMU UZDRAVOVÁNÍ] tak, ŽE SE ŽENA ODDÁ SVÉMU ŽENSTVÍ.

I MUŽ V JESKYNI PŘI SVÉM UZDRAVOVÁNÍ, ZAČNE

 • POCIŤOVAT JEJÍ uzdravování
 • přichází do klidu své vnitřní ženy
 • je schopen dávat na první místo svého vnitřního muže, vyvíjet své mužské kvality a ve svém tempu, nastavení, a JAKÝM ZPŮSOBEM JE MU PŘIROZENÉ nachází SÁM SEBE.

Vztahy nám dávají možnost odplavit bolest, jež v nás je a tím se otevřít lásce.

Potom se děje to, že odevzdáváš jednoduše kontrolu a tím se dostáváš do PŘIJETÍ A DO ODEVZDÁNÍ TOMU, ČEMU SE ŘÍKÁ BOŽSKÉ NAČASOVÁNÍ.

TOTO BOŽSKÉ TVOŘENÍ PAK SAMO ZPĚTNĚ DĚLÁ TU PRÁCI PRO TEBE – BEZÚSILNĚ.

JE TO AUTENTICKÉ A PRAVDIVÉ…

JE TO FLOW A SPIRÁLA, KTERÁ TĚ VEDE NAHORU.

NEVISÍŠ NA LIDECH SKRZE DLUHÝ, EMOČNÍ DLUHY A OČEKÁVÁNÍ.

Takový růst JE pak o:

 • autenticitě
 • bdělosti
 • integritě
 • pravdě k sobě i k druhým
 • bez posuzování pohlížíš s respektem k cestě druhých
 • jsi v srdci, v moudrosti
 • jsi v energii a jsi INSPIRACE

Zdroj: http://evakavkova.com/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico