Už žádná sója a palmový olej z pralesa. Evropský parlament podpořil silný zákon proti odlesňování  

datum 19. 9. 2022
Obrázek je ilustrační

Praha/Brusel - 13. září 2022: Evropský parlament dnes přijal zásadní zákon EU proti celosvětovému odlesňování, který zakazuje prodávat v EU výrobky a komodity spojené s ničením lesů a porušováním lidských práv. Napravil tak selhání členských států, které návrh zákona výrazně oslabily. Finální znění zákona vzejde z tzv. trialogu mezi Evropským parlamentem a Komisí, který povede v rámci českého předsednictví MInisterstvo zemědělství. 

Evropský parlament mimo jiné vrátil do zákona důkladnější definice odlesňování a degradace lesů, které zajistí větší ochranu lesů před zemědělskou expanzí a destruktivními postupy těžby dřeva. Přijal silnější ochranu lidských práv, zejména práv původních obyvatel a místních komunit, která jsou často porušována při ničení ekosystémů. Rozšířil také seznam komodit a produktů, na které se zákon vztahuje, a přidal kaučuk, kukuřici a další hospodářská zvířata (prasat, ovcí, koz a drůbeže) k šesti komoditám navrženým Komisí (palmový olej, sója, káva, kakao, skot a dřevo).

Významným vylepšením je i rozšíření působnosti zákona na evropské finanční instituce, jejichž investiční portfolia by musela být prověřena, aby se eliminovaly vazby na projekty a společnosti, které způsobují ničení lesů.

Parlament se rovněž připojil ke Komisi a národním vládám a podpořil potřebu sledovat produkty až ke zdroji, a to i pomocí geolokace, aby se ověřilo, že nepocházejí z odlesněných oblastí, a vyloučil jakékoli výjimky nebo zvláštní zacházení s produkty, na něž se vztahují dobrovolné certifikační systémy.

 

Hlasování proběhlo v době, kdy brazilskou Amazonii postihl nejvyšší počet nelegálních požárů od roku 2010 a míra odlesňování dosáhla rekordních hodnot, a v době, kdy podle nedávného evropského průzkumu 82 % respondentů věří, že by podniky neměly prodávat výrobky, které ničí světové lesy, a 78 % se domnívá, že vlády by měly zakázat výrobky z odlesněných oblastí.

Jan Freidinger z Greenpeace Česká republika říká:
"Dnešní hlasování je novou nadějí nejen pro budoucnost světových a všech, jejichž živobytí je na nich závislé, ale i nadějí, že se svět dokáže vypořádat s klimatickou i biodiverzitní krizí. Díky obrovské podpoře veřejnosti, expertů a nyní i europoslanců stojí v přijetí tohoto zásadního kroku jen několik evropských vlád. České předsednictví tak má před sebou historický úkol dokončit tento zákon v co nejúčinnější podobě.  

 

Navzdory mnoha vylepešním  na ochranu lesů zůstávají po hlasování EP další ekosystémy, jako jsou savany a mokřady, které jsou stále ohroženy rozšiřováním zemědělství a dopadem spotřeby EU. Parlament však schválil ustanovení o přezkumu, které by Komisi umožnilo v příštím roce rozšířit ochranu na všechny přírodní ekosystémy.

 

Po dnešním hlasování začnou třístranná jednání o konečném znění zákona mezi Evropským parlamentem, vládami členských států a Evropskou komisí. Očekává se, že začnou 27. září.  Velkým tématem jednání bude pravděpodobně degradace lesů. Česká vláda, která má předsednictví Rady EU, povede rozhovory jménem vlád a je pod tlakem, aby se jednání podařilo uzavřít včas před summity OSN o klimatu a biologické rozmanitosti, které se uskuteční později během letošního roku.

Kontakty:

Tisková zpráva Greenpeace ČR

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico