Už se to děje – není žádné „potom“

datum 27. 7. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Teď! Teď se to děje. Teď se děje všechno, no baže, ale v těchto dnech mimořádně a více než kdy jindy se otevírá portál duchovní pomoci a proudění mocných sil duchovní moudrosti, což by se nemělo promeškat, promarnit. Není nikde psáno, že se v takové síle bude ještě opakovat.

Ocitáme se na vrcholu, z něhož vede buď cesta vzhůru nebo hluboký propad. Bez našeho vědomého spojení se s duchovními silami, s Bohem a jeho pomocí, nemůžeme pokračovat vzhůru, do klidu, zdraví, radosti a hojnosti. Čeká se jenom na nás/vás. Samo se NIC nestane.

Vstoupili jsem do energií slunečního znamení Lva, slunečního v pravém slova smyslu. Pod ochranou Archanděla Michaela – což mimo jiné znamená, že je to geniální příležitost rozvíjet všechny ctnosti, které náleží slunečním kvalitám:

  • Láska
  • Jasnost
  • Moudrost
  • Čistota
  • Světlo
  • Myšlení
  • Soulad rozumu a citu

Archanděl Michael je nositelem, ochráncem i tvůrcem klidu, lásky a míru, spravedlnosti a Boží vůle.

Jeho poselství zní:

Pokud nestvoříte a neprožijete mír sami v sobě, nehledejte ho ve vnějším světě – nenaleznete.

Možná v tomto období budete vnímat silněji projevy nejrůznějších obav, strachů, nejistoty, i odporu, což se může stát užitečným právě v tom smyslu, že díky tomuto projevení se daná emoce dostane člověku do vědomí, a pak je možné s ní může vědomě „nakládat“ – rozhodnout se:

  • Buď si tyto negativní emoce ponechá, pak klid nenajde ani ve svém okolí.
  • Nebo se rozhodne pro změnu – a i když neví, jak to udělat, tak stačí se rozhodnout – protože duchovní síly okamžitě naberou směr cesty k vám, k pomoci tuto změnu uskutečnit.

Bez takového vědomého rozhodnutí se vůbec nemůže člověk či lidstvo ani přiblížit, natož přizpůsobit nové pozemské energetické úrovni.

Protože pokud tyto negativní emoce v člověku působí, zpravidla v rovině nevědomí (táhnou se odněkud z minulosti), tak se stávají vzorcem pro prožívání života v současnosti, kdy člověk na podvědomé úrovni myslí i jedná podle tohoto bolestného, starého vzorce z minulosti, a zažívá pocity prohry, neúspěchu, smutku… a v proudu budoucnosti takové prožitky paradoxně nezůstávají bez následků, protože všechny lidské sebedestruktivní vzorce mají tendenci k projevení se, k realizaci.

Takže se pak projevují v nejrůznější formě událostí v energetickém poli Země jako forma válek či přírodních katastrof, či osobních neštěstí a podobně.

Je nejvyšší čas opustit jakýkoliv odpor, nenávist, zášť – vlastně všechny Michaelské-sluneční neřesti, které jsou vždy opakem ctností, a dovolit sám sobě důvěřovat Božství, jeho moudrosti a vedení.

OPRAVDU JE NEJVYŠŠÍ ČAS vzdát se svého odporu vůči Božství, rozhodnout se pro Michaelské ctnosti a důvěřovat.

Neboj se“, řekl Anděl. Vždycky to bude pomoc laskavá a ohleduplná.

A POTOM?

Není žádné „potom“, je jenom teď, ale to, co bude, z našeho lidského pohledu, bude vypadat podle toho, jak TEĎ si dovolujeme důvěřovat Božství a jeho pomoci. (související článek: Lví brána 8/8)

Buďte šťastni – protože když budete šťastni, to budete i zdraví.

Yvell

Zdroj: www.yvellerova.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico