Úsvit člověka

datum 8. 10. 2021
Zdroj: Pixabay.com

I vydobyl si člověk svoji píli a strádáním světlo, jimž osvítil si svoje poznané, co považoval za jediné důležité v životě svém.

Leč nepovšiml si, že daleko za obzorem nepoznaného, rýsuje se úsvit daleko nádhernějších sfér.

Může jít o obrázek twilight a sky

Ale on oslepen svým vlastním světlem, tuto nádheru nespatřil! Jen nemnozí, co ze světel oslepujících lidskou duši, spatřili onu nenápadnou a nesmělou záři! Za okrajem poznaného, za vrstvami mlhavých a temných zákoutí jsoucna se zračila jako jejich sen.

Může jít o obrázek nature , twilight , sky a fog

A pak nastala doba, kdy se člověku jeho vlastního světla přestalo dostávat. I uvázl on v šedém mlhavém světě, kde bloudíc hledal to, co ztratil.

Jen nemnozí, jenž v záři lidského světla již uzřeli úsvit sfér, pozvedli svoje tváře, aby skrze neprostupný příkrov v jeho skulinách vyhlíželi první paprsky onoho světa a očekávali příchodu záře sfér domova, jenž tak marně vyhlíželi.

Může jít o obrázek fog , sky , nature a twilight

I najednou svět lidí byl osvětlen, svitem jenž tady již dlouho nebyl! On všem ukázal v celé nádheře celek, jenž za mlžnými opary se všem skrýval!

Může jít o obrázek fog , twilight , sky a nature

I nastalo velké probuzení u všech, jenž nebáli se pohlédnout do nádherné záře, jakou dosud nepoznali.

I rozhostil se opět ráj na Zemi, neboť opět vstoupilo zde světlo domova a prostoupilo každičký střípek, jenž v mlhách lidského zapomnění ztracen byl!

Může jít o obrázek tree , sky , nature a twilight

Amen

Já Otec Zdroj

Zdroj: https://www.facebook.com/137234803660255/posts/859528944764167/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico