USTUP, aby NEBESA UDĚLALA SVOU PRÁCI...aneb Když Ti někdo umřel.

views 1 087 datum 26. 7. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Ne každému se dostane té milosti, aby se stal vědomým pozorovatelem (účastníkem) 3 zázraků Života, jako je Zrození (početí nebo transformace), Narození (porod) a Smrti v jednom životě. Všechny tři zázraky jsou Dílem Vyšším, než je lidství, ale děje se to skrze nás, skrze naše těla a děje se to pro naše uvědomění malosti a zároveň naší velikosti.

Pokud Ti někdo blízký umřel, nejanči. Dovol si autenticky prožít emoce, které se Ti s touto událostí vyplavily a budou vyplavovat, je to přirozené. Přijmi, že pokud nejsi jogínem, který už pochopil a obsáhl zákony hmoty a energie, stal se nesmrtelným, všichni kolem Tebe jednoho dne umřou a pravděpodobně i Ty jednoho dne umřeš - čili opustíš své hmotné tělo a pokračuješ dál... Dovol si tedy vymezit dostatek času a prostor pro smutek z odchodu milované, a nebo blízké osoby, a všímej si, co to v Tobě dělá. U někoho se může objevit pocit viny za něco, co "měl udělat, a neudělal, a nebo naopak, udělal a neměl udělat." Někdo trpí tím, že se nestihl rozloučit, poděkovat, omluvit se, říci "Mám Tě rád". To vše ale můžeš udělat i teď, v malém rituálu, který si intuitivně sestav sám. (...)

Dále přijmi, že celý Vesmír, vše, co se člověku děje, je řízeno Vyššími úrovněmi a i když se to z naší úrovně může jevit jako kruté, a nebo nespravedlivé, má to své hlubší zákonitosti, které stojí na Pravdě a Lásce. Můžeš to zkoumat celý život, jen pamatuj, že to hlavou (myslí) nikdy nepochopíš. Stačí, když se tomu všemu jen otevřeš a dovolíš, aby se věci děly tak, jak se dějí. Pro hledající doporučuji univerzální kabalu - v tom Ti pomůže Naam joga a nebo paní Barešová Jana, kteří se kabalou zabývají.

Co tedy dělat, když Ti někdo umírá, a nebo, právě umřel?

- Opět opakuji "nejanči", nevytvářej svou myslí chaos. Chaos znamená komplikace. Celý Vesmír má svůj řád, a kde je chaos, tam začnou působit Strážci Vesmírných zákonů, kterým podléháme a člověku se v životě začnou dít radikální změny, často nemilé.

Chaotičtí jsou ve Vesmíru jen Lidé, řeč je ale o mysli, ne o našem Vědomí Srdce=moudrost. Svým chaosem vlastně Lidé unikají od svých niterných pocitů, snaží se být "silní", všechno zařídit, nejlépe i za Anděla Přeměny To je nesmysl. PROTOŽE Silný buď jsem, a nebo nejsem, vůbec to nesouvisí s tím, zda pláču nebo nepláču, když mne něco bolí.

Anděl Přeměny nepotřebuje naši pomoc, ustup a nech jej udělat svou práci.

Aby někdo vůbec mohl umřít - opustit tělo, musí o tom vědět Vyšší úrovně, i když jde o sebe-vraha, bez nich by se Přeměna neudála. Není tedy třeba, aby pozůstalí hledali šamana na odvedení Duše. Smrt má na starosti Anděl Přeměny a jeho Průvodci, často jsou to strážní Andělé, mistři a nebo příbuzní, blízcí, kteří jsou již "Přeměněni", atd.

Co se děje pak?

Člověk, který umřel, zůstává nějaké období v "mezi prostoru", tzv. Bardo a tam je o něj, tedy o jeho Duši, kompletně postaráno. Díky regresním terapiím jsem tam byla několikrát, pamatuji si, co se dělo. Kromě toho, že tam vidíš vše, co jsi v životě prožil, vidíš tam i to, co si lidé v Tvém životě mysleli, co cítili, máš tak možnost sebe-reflexe a dojít k jistým uvědoměním. Pak je zkoumána Tvá připoutanost. Pakliže pozůstalí svým chaotickým a egoistickým přístupem nedovolí Duši zemřelého opustit tuto úroveň a odejít s Andělem Smrti, z Duše se může (ale nemusí) stát zbloudilá Duše, která potřebuje odvést. Zda je či není nějaká Duše Tvého příbuzného odvedena či neodvedena se příbuzný dozví v období pozemského 1 roku tím, že buď cítí úlevu a klid ve vzpomínce na blízkého, a nebo zátěž, či pocit, že je něco nedokončeno....u každého je to jinak, někomu to přijde například ve snu, ale to je zavádějící. POZNÁMKA - Ve Vyšších sférách nerovná se 1 pozemský rok jejich časovému úseku.

Proč asi 1 rok pozemského života? Do té doby totiž plně pracují Vyšší úrovně, ale i Ty mají své zákony a pokud je Duše připoutána ke hmotě a k lidství, například klasickým slibem "Nikdy tě neopustím. Navždy s tebou" a nebo "Celý život jsem to budoval a teď  to přece neopustím.", dovolí ji projít si i touto zkušeností. Pak může přijít na řadu lidské odvádění Duší do Světla. Jsou k tomu vybráni určití jedinci, někteří o tom ví a jiní zatím ne. Ze své zkušenosti mohu uvést, že i během terapie hrou se nejednou ukázalo, že má na sobě klient přivtělenou Duši, díky níž trpí depresí, poruchou příjmu potravy, různými typy úniků, chaosem, nebo například alkoholismem, nemocemi, atd.

Co udělej?

Zapal svíčku, poplač si, vylítostni se, mluv do éteru na danou Duši a vyjádři jí vše, co máš na Srdci. Znáš-li nějakou modlitbu, řekni ji. Svou pravdivostí k sobě samému (svou autentičností) se stáváš více silnějším, takto vzniká Tvá Síla. Takto a ne jinak, ne tím, že něco překrýváš a o něco se snažíš. Smíření může přijít různými způsoby. Když mi umřel tatínek, přišel mi říct do snu (byl to sen?), že je v pořádku a děkuje mi. Ukázal mi kým je, vzpomínám si na ten úžas a v tu chvíli byla všechna zranění a vzpomínky na dětství uzdraveny. Ten, kdo mi zde byl pozemským tátou je Anděl, který chtěl zažít lidství v různých podobách a to se mu podařilo. Můj táta byl agresor s pedofilními sklony, alkoholik a psychický tyran, to byla jedna jeho stránka- temná. Měl samozřejmě i své Světlé stránky, jako starostlivost, hluboká spiritualita, jemnost, láskyplnost a obětavost. S tímto setkáním přišla obrovská úleva a osvobození, které poznáte, jen když si tím projdete...

Přeji Ti krásné, láskyplné období

Natálie

(Redakčně zkráceno.)

Zdroj: www.hufova-zajimavosti.blogspot.com

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021