Úplněk ve vodnáři a Lví brána

datum 3. 8. 2020
Zdroj: pixabay.com

Úplněk ve Vodnáři nám přináší touhu po svobodě a určitou dávku rebelství. Lví brána zase snáší na Zem proud světla a pomáhá v probíhající transformaci. Nyní je velmi důležité otevřít a realizovat vlastní potenciál a propustit vše, co nám již neslouží. Nyní se může uzdravit mnohé a náš posun bude opravdu znát.

Doba čtení 3,5 min.

Cesty k sobě


Krásný den, milí přátelé,

přináším Vám dnes vhled ohledně energií, které nám přinese srpnový úplněk, který nastává 3.8. ve znamení Vodnáře a také velmi silné energie Lví brány, které k nám již proudí a vrcholí 8.8.2020.

Přátelé musím říct, že co jsem vyložila z karet, je velmi krásné a energie, které proudí od 26.7., kdy se otevřela Lví brána, jsou velmi silné, očistné a každopádně bychom měli tuto energii použít pro náš posun, vývoj, uzdravení, očistu, neboť tato energie je léčivá, ozdravná, vysokovibrační.

Samozřejmě má to i svou druhou stránku, neboť takto vysokovibrační energie může způsobovat větší únavu, fyzickou či psychickou nepohodu, nespavost atd…Záleží na každém z nás, jak je schopný energeticky ustávat takovouto energii. Již delší dobu se na větší a větší nálože připravujeme a tento proces ještě nekončí.

Vodnářské energie v nás rozproudí určité rebelanství, touhu po svobodě, o kterou se budeme snažit a které budeme chtít dosáhnout. Pro Vodnáře je nesmírně důležitá volnost, a tuto volnost pocítíme nyní my všichni. Jak víte, tak se nacházíme ve věku Vodnáře – věk Ducha – a s ním přichází mnoho změn, uvědomění, transformace, odevzdání starého, příchod nového, probuzení, sebepoznání, víra v sebe...Probouzíme se do vědomé reality, vcházíme do krásné, hojností oplývající zahrady svého vyššího já, kde je potřeba nutného vývoje a změny. Stále jsme v tomto procesu a dotýká se každého z nás, nikdo se tomu nevyhne a je jen na nás, jak se k tomu postavíme, jak ho přijmeme a otevřeme se těmto nově příchozím energiím.

Zdroj: .Facebook.com/LucieLila

S příchozími silnými energiemi světla můžeme pocítit radostné naplnění, láskyplnost, spokojenost, srdečnost, nadšení.

Přichází nové kódy probuzeného vědomí, probouzíme se ve velkém kolektivně, probouzí se naše DNA, aktivují se naše energetická pole. Nadechněme se do těchto nádherných energií světla a přijímejme je v lehkosti.

Vše je zesíleno, ukázáno, viděno a dotkne se to téměř všech oblastí, jako jsou změny v práci, v kariéře, cestování, životního poslání, životní cesty, propouštění hmotných věcí a také vztahů.

Oceňte krásu a posvátnost vašich vztahů. Vnímejte ostatní ve svém okolí v tom nelepším světle a tak se dívejte i sami na sebe. Zastavte se a přemýšlejte o svých hlavních vztazích s přáteli, se svými blízkými, rodinou a kolegy. Zvažte, jestli je vyměněná energie v rovnováze a jaké jsou emocionální potřeby a požadavky každého vztahu – tj. co vám vztah dává a co dáváte vy jemu.

Respektujte více sami sebe a ty osoby, k nimž máte vztah. Uznejte své vlastní potřeby a požadavky a respektujte potřeby druhých. Hledejte v sobě navzájem skryté dary. Berte každého člověka takového, jaký je, a nesnažte se ho měnit nebo ovládat. Snažte se být těmi, kdo vás inspiruje a inspirujte ty, s nimiž jste. Ať je každý váš vztah jako odraz v zrcadle a cesta k lepšímu uvědomění vašeho pravého já.

Přichází radostné dny, bude se nám dařit a spousta záležitostí se pohnou kupředu.

Lví brána nastává, když je Země zarovnaná s galaktickým středem a hvězdným Síriem, čímž se otevře kosmický portál mezi fyzickými a duchovními oblastmi. Říká se jí Lví, protože se nachází ve znamení Lva. Toto znamení Lva je spojeno se srdečním centrem. Při tomto astrologickém spojení se uvolňuje velké množství světla a přináší vysoké vibrační frekvence.

Prozkoumejte vaší životní rovnováhu a zda se nacházíte v souladu s láskou, s růstem a vzestupem vaší duše. Vše se může měnit. Je důležité si uvědomit, co v našem životě chceme, co vaši duši a srdce volá, co není v souladu s vaším záměrem pravdivosti a autenticitou vaší duše.

Nové paradigma je tady. Jde tu o nové dosažení úrovně lásky a světla, o vzestoupení a vstoupení do harmonie a rovnováhy.

Jde o probuzení a také aktivaci naší duchovní stránky, o probuzení a poznání ducha.

Aktivuje se nám korunní čakra, skrze kterou jsme napojeni na Zdroj, na vyšší moudrost a na duchovní část sama sebe. Je načase již přijmout naší božskou podstatu. Probudíte-li v sobě svou pravou duchovní podstatu, naleznete v ní nekonečnou podporu a vedení. Ponořte se sami do sebe, podporujte v tom druhé a pomáhejte jim najít jejich vlastní duchovní spojení. Pomáhejte druhým nalézt nástroje a vedení, které na své cestě potřebují.

Uvědomte si, že jsme součástí Zdroje a náš život řídí vyšší moudrost.

V tomto období je také vhodné se pokusit spojit se svou duchovní rodinou, která zůstala možná zatím skryta. Nechejte se jejich láskou obejmout.

ANDĚLSKÝ VZKAZ:

Najděte si místo, kde byste mohli v klidu rozjímat a zabývat se svým nitrem. Je načase se stáhnout do ústraní a přezkoumat svůj život. Když si pro sebe vyhradíte čas a prostor, umožní vám to vzpamatovat se ze životních výzev, promyslet si cestu, která je před vámi, posílit se a připravit na další fázi života.

Během času věnovaného sebezkoumání si můžete začít uvědomovat své dary, své vnitřní rezervy a svou moudrost. Je to čas uzdravování.

Ztište svou mysl a zklidněte své emoce. Požádejte, aby vás křídla vašeho anděla zahalila do měkkého bezpečí, ve kterém spočinete.

Potom můžete naslouchat pobídkám svého anděla, které vás budou inspirovat a vést.

Afirmace:

Dopřávám si čas a prostor pro sebe sama.

Tento příspěvek je možné si poslechnout i v audio verzi.

Přeji Vám všem krásný srpen, letní čas plný lásky, tvořivosti a oslavy života

S láskou

Lucie Lila

www.stastnyzivot.info

https://www.youtube.com/watch?v=olYQcgaH-Iw

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico