Úplněk v Rybách ♓️

datum 20. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com
21.9. v 1h54 nastává úplněk ve znamení Ryb. Slunce v Panně se nachází v opozici na Lunu v Rybách. V okamžiku kulminace úplňku se Slunce v Panně nachází v oblasti 3.domu a Luna v Rybách v oblasti 9.domu. Merkur - vládce znamení Panny a vládce 3.domu se nachází ve vzdušném znamení Vah, a je v harmonické vazbě na Saturn ve Vodnáři a v napěťové vazbě na Pluto v Kozorohu. Jak znamení Panny, tak i oblast 3.domu korespondují s oblastí logického, analytického myšlení. Tato oblast je podpořena harmonickou vazbou se Saturnem a také se nachází "pod tlakem" Pluta.
Znamení Ryb koresponduje s oblastí imaginace, intuice a fantazie. Panna souvisí s vědomou a Ryby s nevědomou oblastí naší osobnosti.
Co se tedy vše v tomto okamžiku odehrává? Vědomá, analytická část osobnosti je kontaktována nevědomou, intuitivní a emocionální částí - jsou tyto části naší osobnosti v harmonii? Nebo "spolu bojují" a jedna z těchto částí se snaží "hrát prim"? K životu potřebujeme obě části a nyní se můžeme ponořit do hlubin své duše, do hlubin nevědomí a vše, co objevíme vynést na světlo vědomí - abychom to mohli přijmout a pochopit. Nyní můžeme odkrýt (pomocí aktivní imaginace či meditace) skrze jaké nevědomé mentální programy vnímáme "realitu" , jak o ní přemýšlíme, jaké názory si skrze tyto mentální programy tvoříme. Mentální část je podpořena Saturnem jež nás vede ke střízlivému samostatnému uvažování - ve hře je však i dynamická kvadratura od Pluta v Kozorohu ,který v tomto případě symbolizuje manipulační tlak ( vlastních fixních nevědomých programů i manipulační tlak "těch mocných" tedy politického systému). Skrze intuici (Luna v Rybách) si můžeme uvědomit do jaké míry jsme schopni samostatně uvažovat a do jaké míry s sebou necháme manipulovat. Jakmile si vše zvědomíme, neskočíme různým manipulačním technikám "na lep" a budeme je schopni prohlédnout.
Slunce v Panně je ve 3.domě, který symbolizuje náš logický způsob myšlení, učení, komunikace a také nejbližší okolí, Luna v Rybách je v oblasti 9.domu , který symbolizuje "vyšší pravdy", životní filosofii, víru. Ke zdravému životu patří nejen schopnost myslet, ale také schopnost věřit - v něco, co nás přesahuje, co přináší hlubší poznání, v Boží vedení. Víra je často to jediné, co nás může zachránit před hlubokou depresí či psychickým zhroucením. Naše intuice je schopna nás propojit s "Božím vedením".
Abychom byli celistvými, potřebujeme jak rozumně, logicky a hlavně SAMOSTATNĚ uvažovat, tvořit si vlastní názory, tak potřebujeme důvěřovat ve vedení vlastní intuice. Hlas intuice nás vždy vede tou správnou cestou, cestou harmonie a svobody. Jak Panna tak Ryby jsou "léčitelská znamení". Panna léčí tělo, Ryby léčí duši. Vytvořme si životní styl, který pro nás bude svobodný a zdravý, styl, který bude uspokojovat jak potřeby těla, tak potřeby duše.
Rybám se uzavírá půlroční cyklus.
Nejsilněji energie úplňku působí před samotnou kulminací cca od 18.do 20.9. -tuto dobu můžeme využít k vnitřní práce. Také v tuto dobu budeme emocionálně i psychicky velice citliví, bude tedy vhodné se spíše uchýlit do samoty či do přírody.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico