Úplněk 27. 2. 2021 v Panně – naléhavý vzkaz - myslete na svobodu

datum 27. 2. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Úplněk je vždycky síla – úplně plné zrcadlení slunečního světla – takže všechno, co v těchto dnech, a rovněž pár dnů před a pár dnů po úplňku, vyšlete do kosmického vědomí, tak se bude zrcadlit i ve vašich životech.

Ideálně vysílejte takové „zprávy“, které byste chtěli, aby se vám zrcadlily v životě.

Unisono asi všichni vnímáte díky celoplanetární situaci větší a už skoro nesnesitelné omezování osobní svobody. Jistě, o tom není potřeba více psát, ale zmíním skutečnost, že duchovní síly jsou nám nápomocny. V tomto období zejména v souvislosti se svobodou.

Ovšem – není možné, abychom v tuhle chvíli jako mávnutím kouzelného proutku změnili celosvětové uspořádání, ale určitě je možné, abychom se dostali do ŽIVOTNÍHO POCITU SVOBODY.

Duchovní bytosti, Božství, chcete-li, které ke mně promlouvají léta v obrazech prostřednictvím „Mami“, tedy v ženské formě, sdělují v posledních době velmi naléhavé zprávy.

(Poprvé se veřejně zmiňuji o tomto velmi subtilním „vztahu“ s Matkou-Božstvím“, ale i k tomu jsem byla vedena. Až nyní. Nicméně všechny předchozí „zprávy z duchovních novin“ pocházejí z jejich zdroje – mnou pouze formulované.)

Přináším tedy 7 aktuálně naléhavých proseb:

Myslete na svobodu – ne vně, i když vnější nesvoboda vás probouzí, ale uvnitř sebe.“

Udělejte každý co nejvíce pro to, abyste zažívali vnitřně pocit svobody.“

Udělejte to jakkoliv, každý si může zvolit jakoukoliv cestu i formu, ale udělejte to! V pocitu!“

Je to více než naléhavé! Je to úplně nezbytné!“

Vaše pocity svobody se rozlijí do kosmického vědomí a budou okamžitě přijaty, aby se mohly transformovat do formy, která bude modelovat i svobodu vnější.“

Bez této pomoci lidí nelze více svobody z duchovních rovin lidstvu snášet.“

Je čas vzájemnosti a vzájemné pomoci – nejen mezi lidmi, ale i mezi duchovními bytostmi a lidmi!“

---------------------------------

Zpráv je nyní velmi mnoho, jedna naléhavější než druhá. Ale tyto jsou nejaktuálnější, právě v souvislosti s úplňkem.

Úplněk je vždycky příležitost k aktivnímu naplnění všeho předchozího.

Všechna naše rozhodnutí v minulosti vedla k současné situaci. Stejně tak všechna rozhodnutí současnosti otevírají brány do časů budoucích.

Co vydechneme do prostoru, do kosmického vědomí, to také zpětně budeme všichni nadechovat.

Hrejte si proto jako děti na svobodný život, myslete na pocit svobody vědomě, užívejte si ho, ať už jsou okolnosti jakékoliv. Tento pocit budete vysílat do kosmického vědomí!

Hlavně si škrtněte ze svého denního programu pocit naštvanosti, strachu, hádky – nic takového se nevyplatí.

Říkáte si: „Jak to udělat? Když řeším zrovna tuhle nepříjemnou situaci?“

Tak si například řekněte:

„…OK, tahle situace je sice hodna pořádného rozebrání a prodiskutování (k tomu možná někteří budete mít sklony, protože opozice Panny a Ryb k tomu bude svádět), tohle mě ale fakt naštvalo… ale, OK, nechám to na později, vrátím se k tomu tak za dva tři dny…“

A ejhle?

Ono se to jakoby „samo“ nějak vyřeší a už se vám jednak nebude chtít nic řešit, protože energie se jako mávnutím kouzelného proutku promění, a možná si na nějaký problém ani nevzpomenete.

Tohle je skvělá terapeutická metoda, taková self-terapie, kdy díky duchovním energiím i hvězdným konstelacím postupně poznáte, že existuje cesta ze starostí do radosti, a že k tomu někdy stačí opravdu „nechat to být“. Stačí někdy na pár hodin, ale ideálně na pár dnů.

V těchto úplňkových únorových dnech vám to půjde snadno. Vaše rozhodnutí bude podporováno všemi energiemi celého vesmíru, ale především těmito úplňkovými.

Postavení dalších planet:

kvadratura Saturnu a Uranu stále platí, jak jsem psala v článku o vstupu Slunce do znamení Ryb: souvisí především s tématem svobody, ale také materiálních jistot, a každopádně ODPOVĚDNOSTI za vlastní počínání.

Saturn, velmi zjednodušeně řečeno, je totiž strážce starých pořádků, nemá chuť nic měnit, na jakékoliv změny potřebuje hodně času, je pomalý, takže i působení Saturnských energií vše zpomaluje, tedy i jakékoliv změny a proměny. (Jakoby nechtěl, aby se dítě naučilo chodit.)

Zatímco Uran je protikladný – je to vizionář, novátor, naopak všechno zrychluje, jeho energie nabádají k výrazné svobodomyslnoti… ale může vnášet energie i nevypočitatelnosti, takže člověk může mít pocit, že vůbec neví „co bude“. (Jakoby chtěl, aby se dítě vrhalo do chůze hlava nehlava.)

Ale zpět k úplňku: může se v těchto dnech objevit možná pocit únavy, tak se nelekejte, brzy přejde.

Nejlepším řešením právě v souladu s energiemi tohoto úplňku je odhodlání zatančit si, zpívat, radovat se, oslavovat – cokoliv, jakkoliv. SVOBODNĚ.

Pusťte si nějakou krásnou hudbu a celý den, dva protančete. Fyzicky nebo jen v představě, v pocitu.

To víte, že nejlepší by bylo radovat se pořád, ale všichni také víme, že každý den není posvícení. Takže využijte energie těchto dnů, protože vám bude nápomocna, a tím budete vysílat do jednotného informačního pole úžasnou energii RADOSTI a KLIDU, která se k vám bude v následujících dnech násobeně snášet do života.

Půjde vám všechno rychle od ruky, každodenní činnosti, tvořivé aktivity – i ty, které vyžadují jemnou práci. Snadněji dokončíte, co jste započali v minulosti a možná odkládali.

Jsou to ideální konstelace, jak pomoci nejen sobě, ale skrz sebe i všemu a všem ostatním. Nejen tady na Zemi, ale i v duchovním světě, který obrazně řečeno „žádá o pomoc.“

A ještě něco vám povím – únorové úplňkové energie jsou nádherným trenažérem pro vědomí radosti. Můžete si to vyzkoušet s touto duchovní podporou aktuálních konstelací a potom to „(u)dělat“! Kdykoliv a kdekoliv, ať už jsou konstelace či energie jakékoliv.

Moc vám to přejeme.

Úplňkové energie (lunární bytosti) navíc pomáhají všem, kdo chtějí pomáhat druhým, k naplnění jejich záměru.

Takže co se děje nahoře, děje se i dole, to znamená, že i pomoc duchovních sil, která stéká k nám lidem na Zem, je podporována těmito konstelacemi – takže se oddejte jejich pomoci a důvěřujte.

A stejně tak i vy můžete pomáhat druhým – ale přiměřeně.

Proto už končím, abych i já pomáhala přiměřeně.

Shrnuto, podtrženo – aktuální před-jarní (i jarní) energie opravdu vedou naši mysl, ba dokonce tlačí, k hledání cest ke SVOBODĚ. Nemusí se ovšem jednat hned o osvobození se z nějakých těžkých situací či okolností, ale v první fázi „alespoň“ k rozhodnutí najít cestu ke SVOBODĚ. A takové rozhodnutí pak člověka VŽDYCKY vede a přivede do situací, které by nedokázal mnohdy ani vymyslet, ale zažije v nich ten POCIT SVOBODY!

Pocit je magnetem pro realitu. Ale na samém počátku vždy stojí ROZHODNUTÍ.

TEĎ je naprosto nejideálnější doba pro DOBRÁ ROZHODNUTÍ.

Yvell

Mgr. Yvetta Ellerová – certifikovaná terapeutka – „ladička“ pozemského a andělského světa. „Děti a umění jsou za-zrakem. www.yvellerova.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico