ÚPLNĚK 14. ČERVNA - MEDICÍNA HADONOŠE / OPHIUCHUS U ZLATÉ BRÁNY

datum 15. 6. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Měli jsme Novoluní (30. května) v souladu se Stříbrnou Branou Člověka/Bránou Reinkarnace, která se nyní naplňuje na Úplněk 14. Června při Zlaté Bráně Boží/Brána Vzestupu přímo pod Hadonošem (Ophiuchus) při jejím přechodu od Štíra ke Střelci během/po úplňkové bráně. Během tohoto období, od 27. května, byla Venuše/Inanna na své šamanské cestě u Brány Osobní Síly v Solar Plexu.

✨Nyní jsme jasně svědky proměn/znovuzrození, které přineslo období zatmění, zejména ve vztahu k posvátnému mužství. Bez ohledu na pohlaví, každý jedinec v sobě nese ženskou a mužskou energii. A právě tyto energie mužství, pod ochranou Kosmické Matky Isis, jako Venuše, procházejí intenzivní transformací, aby se znovu objevily jako energie Nového Krále (uvnitř i vně).

Od Nového Krále/Hóra/Posvátného Mužství se vyžaduje, aby se vymanil z tradičních stereotypů konformity, rigidity, pravidel, rozvrhů (levá část mozku), které mu dosud zajišťovaly Sílu, Kontrolu a tím i Sebehodnotu a také, aby přijal plynulost toku svého vlastní vnitřního vedení / instinktu, a sice vytvořením hlubšího spojení s jeho základními hodnotami, přesvědčením a touhami. Jedná se o nahrazení bezpečné zóny, poskytované čistou analytickou logikou, prvkami nejistoty, které přirozeně doprovázejí instinkt a proces rozlišování. Vyžaduje to, aby překonal strach a výsměch a dostal se do kontaktu se svojí ženskou stránkou, a tím, že bude ctít a vyvažovat své vnitřní ženské energie, může tak probudit svou Hadí Sílu Kundalini, která asistuje v probuzení, transformaci a vzestupu.

Transformace prostřednictvím Sjednocení /Unie s ženskými energiemi Velekněžek, které zažehávají Vnitřní Oheň a Moudrost Duše, reprezentované Solar Plexem, aby podnikl Akci, aby přivedl své Sny a Touhy do Projevení. Vyžaduje se od něj odvaha, aby udělal skok víry, bez bezpečnostních koleček ve formě "následování normy", když následuje své vlastní srdce. Spojení srdce a mysli!

Sjednocení/integrace Zlatého a Stříbrného Hada Kundalini bylo v popředí a středem všech mých nedávných relací Channelingu s novými spolutvůrci, spolu s jemným léčením a vyživováním Zlatého Kalichu - Solar Plexus/Kódů Nového Krále.

To je Medicína Hadonoše/Ophiuchus, který přináší vyšší léčení a transformaci duše tím, že vezme ten pravý jed, který by klidně mohl být vaší smrtí, a místo toho jej přemění v medicínu. Budete nadále hrát podle (patriarchálních) pravidel a konvencí a zůstanete malí / stagnující, nebo budete „vlastnit“ samotný strach (patriarchální bičovací hůl), abyste se dostali ze „škatulky“ a přesunuli se do svého nejvyššího potenciálu, zaslouženosti, účelu a služby? abyste mohli vystoupit do Nové Tvořivé Spirály přes Zlatou Bránu!

Tato unie neboli vyvážení polarit od nás vyžaduje, abychom překonali nižší emoce strachu, pochybností, nedostatku kontroly, pocitu nehodnosti a zůstali věrní sami sobě, abychom žili to co mluvíme, byli autentičtí a v morální integritě toho, za čím stojíme a v co skutečně věříme, následně podnikli řízenou, odvážnou a vášnivou akci v souladu s tím stejným, k projevení našich cílů. To nám dále umožňuje větší uzemnění, radost, požitek a vnější vyjádření toho samého v naší fyzické realitě: - podnikat rozhodné kroky s ohledem na vše, co nám přináší radost, vzrušení, hojnost, krásu a naplnění v našem každodenním životě, vztazích, práci atd...

Nová poupata nového tvůrčího cyklu se začínají odhalovat těm, kteří se podřídili těmto ohňům transformace a regenerace s odvahou, vírou a důvěrou (po zatmění). Tento nový cyklus se bude těšit větší expanzi díky palivu, které poskytuje Energie Střelce - nadšení, vášně, dobrodružství a svobodného ducha, a také Nové Trajektorii, kterou Sluneční Brána/Syna/Nového Krále otevře.

Ve světle, lásce a vděčnosti,

buďte změnou, kterou si přejete vidět ve světě,

Sa Kei Na

ZDROJ: https://isischannelings.wordpress.com/

Sdíleno v připomenutí, že každý z nás je zářivým majákem kreativní inspirace a poetické intuice, která osvětluje planetu,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico