Uplatňování božské prvotní síly

datum 29. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Vážení Milovaní, dovolte mi dnes vyjasnit mnoho dalších otázek v kontextu našeho společného zážitku Vzestupu, kterého se účastní mnoho silných bytostí, Hvězdných bytostí. Jsou to ti, kteří využívají svoji životní sílu jako Božskou životní sílu, protože držíme v těle dosažení frekvence Kosmické Trojice. Překládáme vlastní životní sílu, která je čistou esencí Ducha do prostředí, kde je tato Světelná kvalita rozšiřována.

Vnitřní Kristus je rozkvět srdce, ale také kořenového portálu a koruny. Takže máme tři důležité portály, které se postupně aktivují, je to architektura Světelného těla, nemá to nic společného s čakrami, je to posvátná geometrie stromu Života v těle.

 

Duchovně stoupající člověk je schopen touto alchymistickou změnou přeměnit a rozšiřovat své Vědomí v čase a prostoru do nulového bodu a pohybovat se dál všemi Hvězdnými branami, aby po fyzické smrti mohl opustit reinkarnační smyčku, dosáhnout úplné svobody zvolit si a pokračovat ve svém vzestupném vývoji zpět ke Zdroji

Jako lidský kolektiv zažíváme náročné časy rozpadu staré reality. Mnoho lidí se nechává polapit hrou temné agendy, jejíž cílem je odlidštění planety. Někteří lidé se těší na příští rok, kdy dojde k uvolnění pravidel šikany lidských bytostí. Vědomí a probuzení lidé jen sledují poslední snahy o udržení Status Quo, která se v posledním zoufalství stává samopohlcující spirálou určenou ke zboření a rozpadu. Protože nemáme plnou paměť na všechny znalosti, dochází často ke zkreslení mnoha informací viz New Age.

New Age se zaměřuje jen na Světlo, které stoupá nahoru, ale Světlo sestupuje jako tvořivá síla, síla Stvořitele, který tvoří sám sebe novým dosud neprobádaným způsobem. Světlo sestupuje do Temnoty, neboli Duch do hmoty. To, co vzestupuje, je naše tělo, abychom se znovu spojili s pravou podstatou Boha, když je vnitřní Kristus aktivován pomocí integrace mužských a ženských energií v těle, protože pouze to umožňuje Vzestup pro jednotlivce. Kosmický Kristus je Zákon Jednoho v lidském těle a hovoří tedy o Svaté Trojici v jednom těle. Nehledáme žádný dvojplamen mimo sebe.

Sestoupili jsme do velkého nevědomí, naše mise stojí mimo kolektiv, tzn., že naše práce se odehrává v podstatě v zákulisí. Učíme ty, kteří mají zájem, a kteří zároveň budou učit ostatní. Tato práce se postupně rozšiřuje z jednoho semínka, které postupně roste v nádherný silný strom, Strom ŽIVOTA, jehož kořeny se proplétají pod zemí s ostatními kořeny a vyživují sousední rostliny, takže jsou vyživovány další a další rostliny. Připravujeme živnou půdu pro celou lidskou rodinu.

Jestliže mají tyto postřehy a zkušenosti pro vás nějaký přínos, budu se dále zabývat tím, čemu říkáme KULTIVACE ŽIVOTNÍ SÍLY. Životní síla vychází z Ducha a duše, není to jen práce na vitalitě. Je to síla, která vylepšuje naši podstatu, podstatu toho, co jako lidé prožíváme, když kultivujeme a využíváme svoji autenticitu, přirozenost a sílu osobnosti. Na základě těchto schopností vytváříme a vylepšujeme svůj život jako Bůh, Zdroj. To je možné, jakmile je umožněno, aby Duch sestoupil do těla.

Vědomí lidí sní o tom, po čem touží, o svém novém životu, tvoří svou vzestupnou spirálu využíváním své životní síly, kreativity, tvořivosti jako Tvůrce svého života. Je velmi málo Osvícených lidí, kteří žijí tímto způsobem, učí cestu Ztělesnění Vzestupu. Je to velká zodpovědnost. Není to žádná povinnost, je přirozený stav srdce. Měníme falešnou a zastaralou realitu. Naše těla vyžadují mnohem více odpočinku, pozornosti, Lásky, péče nebo skáčeme přes překážky jako sportovci.

Cesta Vzestupu vede skrze Temnotu a časové kolapsy. Prostředí Vzestupu je prostředí pozitivní, odlehčené, laskavější, usmívající se, živé, plné přírodních a zvířecích duchů, s ekonomickou stabilitou.

Moje tělo nyní zažilo mnoho bezesných nocí a velkou únavu, jak se stáváme více a více pokročilejšími na celulární úrovni. Procházíme také svým osobním Vzestupem. Tělo se transformuje, transfiguruje a transmutuje. Je to náročné na psychiku, jdeme do velkého neznáma. Tekuté Světlo otevírá kódy DNA, mnohem více se otevírají mimosmyslové schopnosti, jasnovidění, jasnoslyšení a telepatie.

Každý z nás má specifický energetický podpis, kvalitu a předpoklady, proto děláme to, v čem jsme nejlepší na místech, které je pro nás ideální, kde nejlépe uplatňujeme svoji životní sílu. Generujeme životní sílu do okolí. Mnoho lidí tomu nerozumí, protože životní síla je něco, co je záměrně ubíjeno v lidských bytostech.

Jestliže využíváme plně životní sílu, jsme velmi blízko povaze Boha v lidském těle. Postupně kultivujeme a dochází k velké změně životní síly, rozšiřujeme své Světlo, vytváříme naprosto nové způsoby Bytí tím, jak integrujeme Kosmickou Trojici, Posvátné manželství a Krista, který je jejich dítětem.

Někteří z nás jsme velmi zaměřeni na tuto práci a mnoho čištění, protože jsme ti nejblíže Bohu na Zemi, takže udržujeme tělo i náš život velmi čistý. Po dokončení mise, kdy jsme museli sestoupit do velkého nepořádku a hustoty, se budeme postupně vracet zpět do vyšší oktávy Andělského bytí, Světla Elohim, což je třináctá matice času z třinácti.

Každý z nás je hledačem své pravdy, hledá své vlastní odpovědi, protože přirozeně existuje v hmotné sféře tolik Závojů. Planeta a lidská rodina vzestupuje, každý podle svého duchovního růstu. Vrací se nám paměť a Vědomí, také my máme stále mnoho Závojů.

Velmi zjednodušený příklad pro lepší pochopení životní síly: Každý má talent něco tvořit, rádi byste sdíleli své vlastní zkušenosti, postřehy a zážitky z něčeho, co milujete, čemu rozumíte, co vytváříte, co vás baví a zajímá, zatímco věnujete 8 hodin denně činnosti pro svého zaměstnavatele, což vykonáváte většinou jen pro svoji obživu. Nevyužíváte ve skutečnosti svoji životní sílu v úplném rozsahu vyjádření sebe jako Boha Tvůrce.

Jakmile vystoupíte z tohoto omezeného způsobu života a začnete kultivovat životní sílu, rozšiřujete ji a také sebe. Změna je to, co vás udržuje na cestě Vzestupu a pomáhá stoupat do vyšších vibrací. Když to děláte, postupně se osvobozujete. Pokud se lidé bojí dělat změny, budou stát na místě nebo spíše sestupovat. Proč existuje snaha o to vytvářet zaměstnané roboty? Proč systém nepodporuje Božskou přirozenou tvořivost? Aby byli lidé využíváni jako otrocká pracovní síla, nemocní, vystresovaní, utrápení a brzy umírali. To je sestup životní síly.

Všechny aspekty života musí být osvobozeny a sami nejlépe víte, kde zůstáváte ve své pohodlnosti nebo slabé vůli udělat změny. Zahrnuje to všechny oblasti života. Zkoumáme a hledáme jádro a kořeny všeho, kde nejsme v rovnováze. Postupně. New Age lidé jsou zaměřeni ven, mimo tělo, zabývají se budoucností planety, budoucností lidské rodiny, Vesmírem, coronavirem, polemizují o duchovnu, ale cesta vzestupu duchovní bytosti vede přes kultivaci, oživení, vzkříšení, obnovu svého vozidla, protože zůstat ve zdravém fyzické těle umožňuje Vzestup. Během Vzestupu budete vždy v pravý čas vytlačení ze své komfortní zóny.

V kontextu rozšiřování své Životní síly využíváme tvůrčí talenty toho, co nás jako Božské dítě baví, co je pro nás přirozené, dále také podle toho odkud přicházíme, Plejáďané mají své specifické uplatnění, Arkturiáni mají své specifické uplatnění. Někteří lidé tíhnou k léčení, k umění nebo vyjádření skrze šamanismus.

Jakmile se dostanete k určitému bodu, kterému se říká uzel Vzestupu, zámek se odemkne, krok za krokem budete uplatňovat svoji esenci a podstatu zcela přirozeně a budete to také používat pro svoji obživu, protože je to pro vás přirozené. Není to něco, co vám někdo nařídí, že musíte dělat. Je to čisté spojení s vaší životní silou. Jsem si jistá, že to není mnohaposchoďová budova s klimatizací, uprostřed velkého města, kam nemůže prána, co by pomáhalo kultivovat vaši životní sílu. Když jsem poskytovala konzultace, vždy jsme se snažili dostat k jádru duše a Ducha. Musíme hledat své kořeny. Na své cestě Vzestupu jsem se stala Mistrem improvizace, když mi byly kladeny překážky, musela jsem dokázat najít řešení. V této oblasti jsem měla obrovský trénink, abych si dokázala poradit v mnoha oblastech života sama. Je málo věcí, s kterými mi pomáhá moje rodina.

Jako průkopník Vzestupu jsem získala a získávám zkušenosti, jak se vrátit ke své čisté podstatě, protože jsme byli postaveni doprostřed temného labyrintu, abychom našli cestu zpět, osvobodili se a vrátili Domů. Během cesty objevujeme své schopnosti a získáváme zkušenosti, uplatňujeme vrozené talenty, vystupujeme z komfortní zóny, abychom dokázali dojít do svého čistého domova, do neposkvrněné podstaty, protože, když pracujeme se svou životní silou, jsme nejblíže Duchu. Pak Duch prochází skrze nás jako Životní síla. Stále objevujeme a odhalujeme sami sebe, poznáváme se a překvapujeme sami sebe, co dokážeme. Probouzíme se do ztělesnění toho, co ve skutečnosti znamená žít život jako svobodná svrchovaná Božská lidská bytost.

Hvězdné Semeno zasazuje nový život na této planetě, život, který zde ještě nikdy nebyl. Nelze to učit, každý musí objevit svoji vlastní podstatu, zaměřit se na fyzické tělo. Bude to téma, kterým se nyní budu zabývat z mnoha úhlů. Největší posun mají ti, kteří jsou aktivní v procesu Vzestupu, jsou houževnatí. Jsou to oni, kdo zažijí svoji vlastní slávu, nikdy se nevzdávají na cestě na vrchol hory, kde stanou jako velký vítěz!

S milujícím srdcem

Gloria Magenta

Zdroj: gloriamagenta.blogspot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico