Originál publikoval Cobra 6.2.2019

Účelem této aktualizace je poskytnout vyjasnění k článku Bubliny Nebes povrchové populaci.

Zaprvé bude detailněji vysvětleno šest fází přechodu skupenství. Každá z těchto fází je celým jedním samostatným stupněm v procesu planetárního Vzestupu a je odhadováno, že potrvá několik měsíců až několik let. To je ta nejpřesnější odpověď jakou na tomto blogu na svoji otázku „kdy nastane Událost“ kdy dostanete.

První z fáze přechodu skupenství se nazýv fáze Vypařování na styčné ploše. Tato fáze začala v roce 2012 a skončila 21. ledna 2019. Fáze vypařování na styčné ploše znamená, že tepelný příkon (v našem případě energie z Galaktického Centrálního Slunce) je přiváděn na styčnou plochu a vytváří konvekční proud nad tímto styčným povrchem (to znamená probouzení povrchové populace mezi roky 2012 a 2019).

Druhá fáze přechodu skupenství se nazývá fáze Kondenzace Bublin. Tato fáze započala 21. ledna 2019 a nyní probíhá. Tato fáze znamená, že na povrch bylo přivedeno dostatečné množství tepelného příkonu, aby to dovolilo čistou přeměnu skupenství z kapalné vody (společnost Matrixu) na vodní páru (galaktickou společnost) v některých extrémně malých a izolovaných oblastech na povrchu. Během fáze Kondenzování Bublin, se tyto Bubliny Světla spojují, mění tvar a přeskupují se plně v souladu s modelem Isinga.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ising_model

https://www.researchgate.net/figure/Ising-model-simulations-of-a-dynamic-system-at-critical-and-non-critical-temperatures_fig1_24214223

Během této fáze, se Bubliny Světla pomalu a stále více zvětšují a snižují obsah entropie, zatímco obklopující společnost Matrixu se stává stále více nestabilnější a obsah entropie zvyšuje.

To je přesně tím důvodem, proč jsou někteří lidé vedeni k tomu, aby kladli méně pozornosti na každodenní politikaření a kladli více pozornosti na vnitřní duchovní růst:

https://kauilapele.wordpress.com/2019/01/27/kp-message-1-27-19-a-few-notes-of-possible-interest-to-a-few/

https://kauilapele.wordpress.com/2019/01/29/kp-message-1-29-19-winds-of-clearance/

https://kauilapele.wordpress.com/2019/01/31/kp-note-1-31-19-timelines-levels-of-beingness-holy-crap-whats-going-on/

Třetí fáze přechodu skupenství se nazývá fáze Pozvedávání Bublin. Při této fázi dochází k exponenciálnímu nárustu tepelného příkonu z Galaktického Centrálního Slunce, s tím, že se aktivně vytváří čím dál tím více Bublin Nebes a společnost Matrixu se aktivně hroutí, a to až do okamžiku vrcholu termálního přílivu v okamžiku Události.

Okamžik Události je okamžikem dosažení kritického množství termálního příkonu, společnost Matrixu kolabuje, dochází ke Kontaktu, entropické elementy staré společnosti jsou svižně odstraněny, a my postupujeme do čtvrté fáze.

Čtvrtá fáze se nazývá fází Varu nestabilního filmu. Bubliny Světla se spojili na povrchu planety do stabilní sítě (filmu), který vytváří páteř nové společnosti, zatímco společnost sama jako celek je nestabilní, ale zpracovává, integruje a stabilizuje se. Jsou vytvářeny Ostrovy Světla, které jsou v aktivním Kontaktu.

Pátá fáze se nazývá fází Stabilního Varu Filmu. Ostrovy Světla na povrchu této planety se stávají aktivními zónami konverze/inverze, skrze které probíhá individuální a skupinový proces Vzestupu. Nastává první vlna Vzestupu, kdy vzestoupí tisíce lidí. Někteří z nich se vrátí na povrch jako Vzestoupené bytosti a připraví druhou vlnu Vzestupu, kdy vzestoupí stovky tisíc lidí. Někteří z nich se vrátí na povrch a připraví povrchovou populaci na třetí vlnu.

Během páté fáze povrchová populace plně integruje nové pokročilé technologie a je dostatečně vyléčená, aby přijala Světlo jako celek.

Šestá fáze se nazývá fází Finálního Záblesku. Přechod skupenství je dokončený. Galaktické Centrální Slunce spouští Solární událost a fyzický přesun planetárních pólů. Miliony lidí vzestoupí ve Třetí vlně a zbytek lidstva je evakuován z povrchu této planety do Galaktické Flotily, která je převeze na vhodnou planetu v souhvězdí Plejád, která se stane novým domovem lidstva.

V tom okamžiku je povrch planety zasažen tsunami, která celou planetu očistí. Jedinými nezasaženými oblastmi jsou Ostrovy Světla, které jsou osídleny pokročilými hvězdnými bytostmi, mnohými z nich jste VY. Pak je na Nové Zemi vybudována Nová Atlantis.

Nyní, když máte větší porozumění celkovému plánu, tak může být bezpečným způsobem uvolněna informace, že Síly Světla dokončily konstrukci podzemní základny pod severním Taiwanem, která může přijmout 3 miliardy lidí. Podobná, ale menší základna je vybudována na určitém místě ve střední Evropě, a další je vybudována na určitém místě v Jižní Americe, s tím, že další je plánována pro Afriku. Tyto základny mohou být použity pro případ evakuace.

Měli byste rozumět tomu, že to, čeho jsme dosáhli 21. ledna 2019 je obrovské. Bubliny Světla jsou prvními znameními úplně nové reality, která již patří do nového kosmického cyklu:

– viz. video v úvodu článku.

Kdykoliv se vyladíte na Světlo, tak váš život bude lehčí a snadnější. Kdykoliv se vyladíte na starý, rozpadající se svět, tak se věci opět zhorší.

Současná doba nepřeje internetovým závislákům. Preferuje lidi, kteří dokážou vzít život do svých rukou. Ať již je vaše životní situace nyní jakákoliv, můžete z ní vytvořit něco mnohem, mnohem lepšího během několika let nebo ještě kratší doby, jestliže na tom budete skutečně odhodlaně pracovat, bez ohledu na načasování Události.

Reakce a komentáře jako z mateřských školek namířené na některé aspekty mého předešlého článku byly předpovězeny, očekávány a odraženy. Mise pokračuje.

Také, někteří lidé nemají absolutně žádný šajn, když melou ohledně kódovaných zpráv Hnutí Odporu, rozšiřují nesmysly na Internetu a v obskurních videích na Youtube. Je to úplně mimo jejich úroveň chápání, protože kvantová mechanika je nad úrovní chápání opice makaka (rhesus macaque).

Plejáďané aktivně monitorují, vyhodnocují a povzbuzují proces probuzení nejpokročilejší části povrchové populace a vysílají neosobní, ale milující energii každému dalšímu.

Jen 30 minut před naší hromadnou meditací Semjase zařídila „náraz meteoru“ do Měsíce. Astronomové, kteří tento záblesk zaznamenali „měli pocit, že teď je ta vhodná doba“ a předem připravili své teleskopy:

https://gizmodo.com/holy-crap-the-moon-was-struck-by-a-meteorite-during-th-1831950105

https://www.rt.com/news/449517-meteorite-hit-moon-during-lunar-eclipse/

https://www.newscientist.com/article/2191526-a-meteorite-hit-the-moon-during-mondays-total-lunar-eclipse/
Jednalo se ze strany Semjase o určitý signál, jehož význam nyní ještě nemůže být povrchové populaci zveřejněn.

Řeknu jenom, že o několik dní později byl GSSAP – Geosynchronous Space Situational Awareness Program donucen přeuspořádat oběžné dráhy svých výzvědných satelitů v reakci na činnost Plejádské flotily.

Hnutí Odporu komunikovalo, že informace týkající se topletových bomb jsou nyní přísně tajné (deep black). Jediné, co se nyní dá říct, je, že topletové bomby ještě nejsou odstraněny, ale že postupně ztrácejí svoji sílu.

Hnutí Odporu také komunikovalo, že většina lidí, kteří se dobrovolně přihlásili k Přístupovým Protokolům je ještě daleko od toho, aby byli připraveni a že za účelem zvýšení úrovně připravenosti budou pro povrchovou populaci vydány určité články a workshopy týkající se „sociální dynamiky“.

Ty budou také vydány, aby připravili lidi na vytvoření a rozšíření Bublin Nebes a Ostrovů Světla.

První takovou akcí bude workshop Rodiny Duše, který se bude konat v Budapešti, v Maďarsku, 16. – 17. března. Velice rádi vás tam uvidíme:

http://portal2012.org/Hungary.html

Maďarsko je jedním z nejvýznamnějších Vortexů Bohyně na této planetě, již od vytvoření neolitických kultur Bohyně Lengyel a Tisza:

 
Během přípravy na tento workshop se v Maďarsku objevily tyto sloupy Světla:

https://www.youtube.com/watch?v=RDV88i9H3yA

Jednota Bohyně přichází:

Vítězství Světla!


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě