ÚNOR 2021 – Od konvence k alternativám

datum 10. 2. 2021
Zdroj: Pixabay.com
K větší toleranci a svobodomyslnosti. Spíše flegmatičnost oproti lednovým přetlakům.
Únor tentokrát z astrologického pohledu přináší nevídanou převahu planet ve Vodnáři v kombinaci s planetami v Býku a dalšími astrologickými prvky. Může to mít své výhody i nevýhody a ve Vodnáři najdeme od večera 1. 2. 2021 celkem 5 planet, včetně Venuše. Pojďme se podívat na to, jaké výzvy může tento měsíc přinést.
1.) V první řadě by mělo jít o postupný vzestup benevolence, tolerance a jakési větší flegmatičnosti, což je oproti přetlakovému lednu poměrně velká změna. V pozitivním směru představuje množstí planet ve Vodnáři větší mentální uvolnění, v negativním až jakési zpohodlnění nekritičnost nebo únikářství, vzhledem k tomu, že planety se budou vázat k prvkům v Býku.
Během samotného začátku měsíce ještě v konstelaci figuruje silný vliv černé luny v Býku v konjunkci s Marsem a v kvadrátu se Sluncem, což z astrologické perspektivy znamená zvýšenou popudlivost, agresi nebo vztek, aspekt se ale rozvolní a postupně převáží pohodové, i když nadále lehce rebelské aspekty.
V prvním únorovém týdnu přechází Venuše do Vodnáře, což by mělo předznamenat určité uvolnění v oblasti vztahů po přetlakové konjunkci Venuše s Plutem a po výbušných aspektech na Mars z konce ledna. Kdo koncem ledna zaznamenal destabilizující vlivy, větší netrpělivost, tlak a hádavost, nebyl daleko od astrologické teorie.
Během většiny února najdeme Venuši v liberálním Vodnáři, kde ale může působit lehce chladným a nezúčastněným dojmem, zejména v okolí termínu 5. a 6. 2., kdy vytváří konjunkci se Saturnem a sextil s Chirónem a mohou se projevit různé pochybnosti. Vzápětí ale zamíří do konjunkce s Jupiterem a kolem 10. 2. vstupuje do sféry vztahů čerstvý vítr.
Pro začátek měsíce února platí také rozbíhavé působení kvadrátu mezi Sluncem ve Vodnáři a Marsem v Býku. Do jednání může vstupovat větší roztříštěnost nebo nesystematičnost, i když ráznost by neměla chybět. Udržení jednoho směru se ovšem může stát problematičtějším a zejména začátkem měsíce lze očekávat také větší pohodlnost.
2.) V druhé třetině ledna kulminují jupiterské konjunkce s Venuší a Merkurem, což lze číst jako příliv optimismu a komunikační otevřenosti a tolerance. Konjunkce Venuše ve Vodnáři s Jupiterem působí vztahově velkoryse, podobně konjunkce Merkura s Jupiterem je spíše tolerantní, sdílná a možná až upovídaná.
Sdílení, setkávání se nebo promýšlení nových možností a alternativ může být zejména v druhé třetině února klíčovým tématem. Práce jako taková může tematicky lehce ustupovat (samozřejmě dle individuálních možností každého), mnozí také mohou přijít s novými nápady, bude ale dobré ověřit jejich ukotvení v realitě.
V polovině měsíce se rozestupuje kvadrát Marse se Sluncem a Mars v Býku navazuje jemný a intuitivní sextil s Neptunem v Rybách, který by měl do vztahů i do jednání vnést více ohleduplnosti, empatie a smířlivosti. Také okolní konstelace se ponese ve vodnářském duchu dle premisy „žít a nechat žít"., i když lokální bouře a vlny vzdoru může rozhodně přinášet např. konjunkce Luny s Uranem, černou lunou nebo Chirónem a Plutem.
Únor se nicméně jeví mnohem bezstarostněji a uvolněněji než leden. Někdy ale může být lehce rezignováno na formu a konvenci. Už během 18. 2. navíc přechází Slunce do Ryb a společně s tím by se mělo projevit více intuitivnosti a empatie.
3.) Ve třetí třetině února vytváří Mars v Býku trigon s Plutem v Kozorohu a konečně lze zaznamenat větší míru cílevědomosti, zacílení, konkrétnosti a manažerským jazykem řečeno tahu na bránu. Do hry se větší měrou vrátí materiální témata a celková praktičnost.
Během 21. 2. se Merkur ve Vodnáři po třech týdnech otáčí do přímého chodu v konjunkci mezi Jupiterem a Saturnem a doba začíná být vhodnější k rozjezdu nových projektů.
Venuši ve Vodnáři najdeme v kvadrátu s Marsem v Býku, což je postavení poměrně přímočaré, neformální a požitkářské.
Během odpoledne 25. 2. přestupuje do Ryb a společně s tím bychom z astrologické perspektivy měli zavnímat více empatie, soucitu a schopnosti naslouchat. Do vztahů by mělo pronikat více poetického nádechu a mnohdy i větší ochota k souznění s druhým, někdy přesahující až v platonické toužení.
Merkur ve Vodnáři se pak až do konce února pohybuje v konjunkci mezi Saturnem a především Jupiterem. V konjunkci s Jupiterem setrvá déle, takže konec února působí poměrně optimisticky a nekonfliktně, Slunce v Rybách se propojí v sextilu s Uranem v Býku a Mars nadále v trigonu s Plutem a během života by se měl odvíjet poměrně plynule.
Pěkné období všem.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico