Unikátní akustická sonda vyvinutá českými vědci hlídá zásoby před škůdci

datum 7. 4. 2022

TZ – 1. 4. 2022 – Jak je důležité mít zásoby potravin, se v poslední době ukazuje čím dál více. A protože záleží nejen na tom, co skladovat, ale i jak, oslovila Správa státních hmotných rezerv (SSHR) ke spolupráci ruzyňský Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV). Cílem společného projektu bylo komplexní zlepšení kvality skladování, a to za využití vhodných inovativních technologií. Výsledky představily 1. dubna 2022 obě organizace na společném semináři, jež se těšil velkému zájmu z řad odborné společnosti.

V roce 2021 bylo rozhodnuto o zvýšení zásobních komodit s ohledem na potravinovou bezpečnost státu, a to kvůli možným obavám z lokálních nedostatků jídla, a rovněž pro speciální účely. „Nouzové zásoby by měly sloužit především k vykrytí nedostatku potravin v nějaké postižené lokalitě. Zde by měly pokrýt první nápor, než by se zase obnovilo zásobování,“  prozradil Pavel Švagr, předseda SSHR. Došlo tedy k navýšení zásob u obilnin, luštěnin a rýže, které se skladují ve velkoobjemových pytlích, v takzvaném big bagu. „Pro zajištění potravinové bezpečnosti je třeba se řádně věnovat i skladování komodit. Abychom ve státních skladech využívali moderní spolehlivé technologie a měli tak garanci pro dlouhodobé uchování komodit, navázali jsme spolupráci s kolegy z Výzkumného ústavu rostlinné výroby,“ uvedl dále na semináři Pavel Švagr. 

Uchovávání komodit ve velkoobjemových vacích skýtá možnost snažšího přemístění či umístění, má však svá specifika. A právě na ně byl tedy zaměřen výzkumný projekt Technologie pro dlouhodobé strategické skladování hmotných rezerv (obilnin, luštěnin), kterým se zabýval tým pod vedením Ing. Václava Stejskala, PhD. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. 

Při dlouhodobém skladování se musí hlídat nejen teplota a vlhkost, ale také pravidelně kontrolovat, zda nebyla zrna napadena škůdci. Ti mohou způsobovat vážné ztráty, ve vyspělých zemích až 10 % z celkového objemu komodity – v případě České republiky to může  představovat ztrátu až 100 tun a 2,5 mil. korun. Jedním z nejčastějších škůdců bývá zrnokaz mexický anebo pilous černý, jehož samice vyžírá vnitřek zrna a je schopna naklást při jedné snůšce až 500 vajíček, do každého zrna po vajíčku. 

Kontrola uskladněných komodit spočívá v praxi povětšinou v odebrání vzorku a následném vizuálním zjišťování přítomnosti škůdců. Vzorky komodit také bývají prosévány, což je zastaralý, zcela nedostatečný proces kontroly – škůdce se mnohdy usídlí uvnitř zrna anebo je z mezizrnového prostoru prosetý. Jde tedy nejen o nepřesnou metodu technologicky, ale také do značné míry závislou na lidském faktoru. 

Výrazné zlepšení a přesnější výsledky monitoringu může přinést unikátní monitorovací systém s akustickou sondou, který představili výzkumníci VÚRV na prvodubnovém semináři. „Princip  je založen na základě akustického snímání zvuků škůdců. Do skladovacího vaku se zavede elektronická sonda s ultracitlivými mikrofony, která přenáší počítačově zpracované akustické signály z uskladněné potraviny – rýže, luštěniny – ve formě výstrahy na obrazovku počítače dozorového personálu skladu. Zároveň také snímá teplotu a vlhkost,“ popsal fungování Václav Stejskal, vedoucí řešitelské skupiny. Sonda, kterou zaměstnanci firmy AVIKO Praha s.r.o. naučili komunikovat s prostředím a odlišovat různé zvuky, tedy dovede včas varovat před škůdci, zaznamenat pohyb hmyzu či larvu v žíru, a zároveň upozorňuje na vyšší vlhkost či teplotu, tedy podmínky vhodné pro množení škůdce. 

Multifunkční sondy jsou světovým unikátem. Byly sice vyvinuty pro potřeby SSHR, ale pro svou inovativnost a přesnost by mohly být využitelné kdekoliv při skladování zrnných komodit, a to i v soukromém prostoru.  

Výzkumný projekt Technologie pro dlouhodobé strategické skladování hmotných rezerv (obilnin, luštěnin) probíhal v letech 2016–2021 a byl iniciován a podpořen Ministerstvem vnitra ČR. Spolupráce při výzkumu probíhala s firmami Aviko Praha s.r.o. a de Wolf GROUP.

O detailní metodice se dočtete více na:
https://www.vurv.cz/wp-content/uploads/2022/01/VURV_sonda_screen.pdf

pastedGraphic.png
Foto 1: Zrna fazolí poškozená škůdci.
pastedGraphic_1.png
Foto 2: Zrnokaz mexický.
pastedGraphic_2.png
Foto 3: Pilous černý.

Odkaz na fotografie:
https://drive.google.com/drive/folders/1l5Mrxj6MJmcDR_bPq6UTLJg57itl-XPa?usp=sharing

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico